Tarih

Bağımsızlık Mücadelesi: Kürşad Ayaklanması

Kürşad Ayaklanması konusuna değinmeden önce ilgili olayı daha iyi anlayabilmek adına öncesindeki devirden bahsetmek gerekir. Zira bahsedilen ayaklanma kutluk ayaklanması olarak akıllara kazınmış durumda. Oysa kutluk ayaklanması olarak bilinen olay Kürşad ayaklanmasından sonra gerçekleşen olaydır. İki ayaklanmaya da iki farklı Türk önderlik yapmıştır. Kürşat Ayaklanmasının tüm detayları… İsyandan Önce Olanlar  Orta Asya da 1.Köktürk devleti …

Bağımsızlık Mücadelesi: Kürşad Ayaklanması Devamı »

Mezopotamya Kanunları

Mezopotamya Kanunları adlı yazıma geçmeden önce yazının tarihçesine değinecek olursam eğer; Mezopotamya ’da yazı ilk defa MÖ 4000 yılının sonlarında Sümerler tarafından ortaya çıkarılmıştır. İlk yazı sistemi çivi yazısı ile Sümer dilinde yazılmıştır. Yazının bulunması ile birlikte hukuk sistemleri oluşmuş ve medeniyetin beşiği olan Mezopotamya, Sümerlerle birlikte günümüze kadar gelecek olan hukuk sistemlerinin de öncüsü …

Mezopotamya Kanunları Devamı »

Truva Savaşı

Truva Savaşı Efsane mi? Gerçek mi?

Günümüze kadar dilden dile aktarılarak gelen Truva Savaşı hala büyük bir merak konusudur. Bu savaş hakkında en kapsamlı bilgiye Homeros’un İlyada Destanı’ndan ulaşıyoruz. Savaş aynı zamanda Doğu ve Batı’nın ilk savaşı olarak biliniyor. Truva savaşı terimi, Troya Savaşı ismiyle de akıllara yer edindiğini görüyoruz. Büyük Bir Medeniyetin Yıkılışına Sebep Olan Paris Efsanelere göre Prens Paris’in …

Truva Savaşı Efsane mi? Gerçek mi? Devamı »

Nizamiye Medreseleri ‘ni Kim Kurdu? Ne Zaman ve Nerede Kuruldu?

Büyük Selçuklu Devleti, sahip olduğu topraklarda İslâm dünyasına hizmet etmek amacıyla birçok eser yaptırmıştır. Bu eserlerden biri de Nizamiye Medreseleri ’dir. O dönemin medreseleri bugünün üniversiteleri yani yükseköğretim kurumlarıdır. Nizamiye Medreseleri ‘ni Kim Kurdu? Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk medresesi, Tuğrul Bey zamanında Nişabur’da yaptırılmıştır. Selçuklu’nun  sistemli olarak yaptırılan ilk medreseleri ise Alparslan döneminde bizzat onun …

Nizamiye Medreseleri ‘ni Kim Kurdu? Ne Zaman ve Nerede Kuruldu? Devamı »

darüssade-babüssaade-harem-ağası

Dârüssaâde Ağası-Kızlar Ağası-Kara Ağa

Dârüssaâde ağası Osmanlı sarayının Harem (Dârüssaâde) kısmındaki hizmetlileri, diğer ağaları yöneten kişidir. Dârüssaâde nedir? Dârüssaâde tabiri, Osmanlılarda yaklaşık 380 yıl padişahların ve ailelerinin ikametgâhı olan Topkapı Sarayı’nın Harem Dairesi için kullanılmıştır.[1] Osman Devleti saraydan yönetilirdi. Yöneticileri sarayda eğitim alırdı. Sarayı bir nevi üniversite gibi düşünebiliriz. Sarayda Osmanlı hanedan üyeleri ve kulları yaşar. Ülkeyi de bu …

Dârüssaâde Ağası-Kızlar Ağası-Kara Ağa Devamı »

Asya sehri İsfahan Tarihi Hakkında Herşey

İsfahan Tarihi Hakkında Her Şey

İsfahan bir çok tarihi döneme ev sahipliği yapan, İran Devleti’ne bağlı ve İran’ın burayı yönetim merkezi olarak kabul ettiği eyalettir. İsfahan asıl itibariyle Arapça kaynaklarda Sibâhân, İsbahân ve bazı eski Farsça kaynaklarda ise Sipâhân şeklinde geçer. Genellikle kabul edildiğine göre kelimenin sözlük anlamı “atlı askerler”dir. Bunun nedeni ise Sâsânî ordusu bir savaş çıktığında önündeki düzlükte …

İsfahan Tarihi Hakkında Her Şey Devamı »

Osmanlı'nın Finansal Destekçileri Galata Bankerleri

Galata Bankerleri: Osmanlı’nın Finansal Destekçileri

Galata Bankerleri Osmanlı Devleti’nde malî ve iktisadî işlerin yürütülmesinde etkin rol oynayarak, İstanbul’un fethini takip eden dönemden başlayarak Osmanlı’nın son zamanına kadar devam eden süreçte devletin mali işlerinde söz sahibi oldular. Levantenlerin oluşturduğu sarraflık ile bankerlik birlikte yürütülmüş ve daha sonra bu büyük sarraflar mali bunalımla birlikte borçlanmanın ve finansal desteğin önemli kaynaklarından biri olmuşlardı. …

Galata Bankerleri: Osmanlı’nın Finansal Destekçileri Devamı »

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muharebesi’nin Önemi ve Özeti

Milletimizin şahit olduğu yüzlerce savaştan biri olan Sakarya Meydan Savaşı Türk tarihindeki en önemli savaşlardandır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasını sağlayan Sakarya Meydan Muharebesi, Subaylar Savaşı olarak da bilinir. Sakarya Meydan Savaşı’nın Tarihteki Önemi Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos-13 Eylül 1921) Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı sürecindeki en önemli muharebelerden biri kabul edilir. Yunanlılar, Kütahya-Eskişehir Muharebelerini kazandıktan …

Sakarya Meydan Muharebesi’nin Önemi ve Özeti Devamı »

Mavi Kelebekler ''Bosna Hersek''

Mavi Kelebekler ”Bosna Hersek”

Masum insanların acımasızca katledildiği hadiseye, mavi kelebeğin masum katkısının bir öyküsüdür. Bosna Hersek ‘te ki toplu mezarlara mavi kelebeğin izi sürülerek ulaşılmıştır. Bosna Hersek’te Yaşananlar Sırplar Bosna Hersek’te Türk İslam varlığını yok etmek ve Büyük Sırbistan’ ı kurma emelleriyle Bosna Hersek’i İşgal etmiştir. 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı’ nda birçok Müslüman Boşnak, Sırplar tarafından …

Mavi Kelebekler ”Bosna Hersek” Devamı »

Valide Mahpeyker Kösem Sultan Saçıyla Boğduruldu!

Valide Mahpeyker Kösem Sultan, Valide Turhan Sultan ile giriştiği siyasi mücadeleyi o devirde sarayda iktidarı gizliden gizliye elinde tutan Saray ağaları oyunuyla kaybeder. Dönemin en önemli öne çıkan karakteri Lala Süleyman Ağa’dır. Lala Süleyman Ağa, Sultan İbrahim’in ( 1640-48) ölümü ve tahta henüz altı yaşındaki IV. Mehmet’in çıkması üzerine haremin gerçek hakimi ve naibe-i saltanat …

Valide Mahpeyker Kösem Sultan Saçıyla Boğduruldu! Devamı »

Birinci Kosova Savaşının Önemi Nedir? Birinci Kosova Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir

Birinci Kosova Savaşının önemi nedir? Savaş kimler arasında, nerede ve nasıl meydana geldi? Birinci Kosova Savaşının nedenleri ve sonuçları neler? Savaş düzeni nasıldı? Birinci Kosova Savaşının nedenini şu şekilde belirtebiliriz. 1388 kışında Kavala Şahin Paşa’nın komutasında bulunan Osmanlı birlikleri Ploşnik mevkinde yenilgiye uğramıştı. Hristiyanların 1371 tarihinden sonra Türklere karşı kazandığı ilk büyük zafer olarak düşünülebilir. …

Birinci Kosova Savaşının Önemi Nedir? Birinci Kosova Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir Devamı »

Abdülhamid Han

Sultan Abdülhamid ”Son Türk Hakanı”

Sultan Abdülhamid, diğer sultanlar gibi hükümdarlığı altın tepside sunulanlardan değildi. Betimleyecek olursak; tam bir ateş çemberinin içerisinde, devletin içine yerleşmiş tıpkı kocaman ağaçları içten çürüten kurtlar gibi devleti saran hainlerin arasında tahta çıkmıştı. Türkleri kolay lokma zanneden Batı ise; Türk devletine 20. Yüzyılı göremeyecek kadar bir ömür biçiyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymaz. Biçtikleri ömrü, …

Sultan Abdülhamid ”Son Türk Hakanı” Devamı »

Sicilya Emirliği

Sicilya Emirliği ‘’İtalya’daki İslam Mührü’’

Sicilya Emirliği ‘ni incelemeden önce Sicilya ve bölgedeki Müslüman etkisinin nasıl başladığından bahsedelim. Sicilya, günümüzde İtalya Cumhuriyeti güney sınırları içerisinde yer alan Akdeniz’in en büyük adasıdır.  Sicilya’nın fethi öncesi Müslümanlar, Hz. Ömer döneminde başladıkları fetih hareketlerini Hz. Osman döneminde de devam ettiriyorlar hatta denizaşırı seferlere çıkıyorlardı. Bu fetihler, Hulefa-yi Raşidin’den (Dört Halife Dönemi) sonraki devletlerde …

Sicilya Emirliği ‘’İtalya’daki İslam Mührü’’ Devamı »

chalcis-ad-bellum-kinnesrin

Halep’ten Önce Kinnesrin Vardı Mezopotamya’nın Kadim Şehri

Sizin de antik şehirlere merakınız var mı? Şimdi bahsedeceğimiz Chalcis Ad Belum yani diğer adıyla Kinnesrin bundan bin yıl önce var olmuş bir antik kentti. Kinnesrin şehrinin kurulması çok eskilere dayanmaktadır. Kinnesrin’in Tarihi Büyük İskender’e kadar dayanmaktadır.  Büyük İskender’in ölümünden sonra komutanlardan Seleukos Nikator (M.Ö. 305-280) Balkanlardan Hindistan’a kadar olan bölgeye hâkim olup burada Seleukos …

Halep’ten Önce Kinnesrin Vardı Mezopotamya’nın Kadim Şehri Devamı »

Hint Deniz Seferleri ‘’Osmanlı - Portekiz Savaşları’’

Hint Deniz Seferleri ‘’Osmanlı-Portekiz Savaşları’’

Hint Deniz Seferleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun miladi 1538 yılında Hint diyarında Portekizlilerle yaşadığı mücadelelerdir. Hint Okyanusu’na dört büyük sefer düzenleyen Osmanlı İmparatorluğu, sadece Balkanlara, Anadolu’ya ve Kuzey Afrika’ya sıkışmış bir devlet olmaktan çok bir cihan imparatorluğu olduğunu bizlere gösteriyordu. Şimdi gelelim Hint Deniz Seferlerine. Hint Deniz Seferleri ‘nin Sebebi Neydi? Hint Deniz Seferleri esasında dünya gücü …

Hint Deniz Seferleri ‘’Osmanlı-Portekiz Savaşları’’ Devamı »

Dunkerque Muharebesi

Dunkerque Muharebesi ‘’Mucizevi Kurtuluş’’

Dunkerque muharebesi, Fransa Cumhuriyeti ile Nazi Almanya’sı arasında derin izleri olan 26 Mayıs–3 Haziran 1940 tarihlerinde yaşanmış bir savaştır. Bilindiği üzere birinci cihan harbinden mağlup ayrılan Almanya, antlaşmaların getirdiği sert maddeleri kaldıramamış ve dönemin siyasi partisi tarafından yürütülen politikalar sonucu komşusu Polonya’ya saldırarak resmen ikinci dünya savaşını başlatmıştı. Polonya’nın kaderinden mi bilinmez ama öyle bir …

Dunkerque Muharebesi ‘’Mucizevi Kurtuluş’’ Devamı »

Uhud Gazvesi

Uhud Savaşı ”Müslümanların Mağlubiyeti”

Uhud savaşı, hicretin üçüncü yılında (625) gerçekleşen Müslümanların büyük kayıplar verdiği savaştır. Hz. Muhammed (S.A.V) ve ashabı Mekke’den Yesrib’e (Medine) hicret etmeden önce müşrikler tarafından baskılara zulümlere maruz bırakılmış hatta müşrikler üç yıl sürecek olan boykot dönemini başlatmışlardır. Yıllar 622’yi gösterdiğinde ilk hicret toprakları olan Habeşistan’dan sonra Hz. Peygamberinde dahil olduğu büyük göç Yesrib şehrine …

Uhud Savaşı ”Müslümanların Mağlubiyeti” Devamı »

Deliler

Deliler: Osmanlı’nın Cesur Süvarileri

Deliler hakkında bahsedeceğimiz yazımıza geçmeden önce bazı tanımlardan bahsetmek yerinde olacaktır. Deliler, Osmanlı ordusunun askeri sınıflarından birini oluşturmaktadır. Osmanlı ordusu iki kısma ayrılmaktadır. Merkez kuvvetleri ve eyalet kuvvetleri olmak üzere. Bizim de bu yazımızda ele alacağımız Deliler, Osmanlı ordusunun eyalet kuvvetlerinde yer almaktadır. Deli kelimesi sözlükte, akli dengesini kaybetmekten ötürü kendisine ve çevresine karşı zararlı …

Deliler: Osmanlı’nın Cesur Süvarileri Devamı »

Srebrenitsa Soykırımı, Srebrenitsa Katliamı

Srebrenitsa Katliamı Nerede, Ne Zaman Gerçekleşti?

Srebrenitsa Katliamı, 1991-1995 yıları arasında meydana gelen Yogoslavya iç savaşı sırasında Sırpların Srebrenitsa kentine saldırarak 8372 Bosnalı müslümanı katlettikleri bir soykırımdır. Srebrenitsa, Bosna Hersek’in doğusunda, Bosna Hersek ile Sırbistan sınırındaki kenttir. Bölgede 1995 yılında Sırplar tarafından gerçekleştirilen, Avrupa’da II. Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük katliam olan Srebrenitsa soykırımı yaşanmıştır. Srebrenitsa Katliamı Sürecine nasıl gelindi, neler …

Srebrenitsa Katliamı Nerede, Ne Zaman Gerçekleşti? Devamı »

Putin açıklama son dakika

Putin’in “Rusya’nın önerileri karşılanmadı” Söylevi Panslavizm Politikalarını Çağrıştırıyor

Rusya’nın yayılmacı politikaları yeni değil bundan yaklaşık olarak 150 yıl öncelerine dayanmaktadır. Hepimizin bildiği gibi PANSLAVİZM POLİTİKASI… Peki Panslavizm Politikası Nedir? İlk olarak, Fransız ihtilalinden sonra meydana gelen milliyetçilik akımlarından etkilenen bazı Slav bilim adamları, aydınlar ve şairler tarafından 19. yüzyılın başında ortaya konmuştur. Esasen Panslavizm Politikası, Rusya’nın Çarlık döneminde uyguladığı, Slav ırklarını kendi hakimiyeti …

Putin’in “Rusya’nın önerileri karşılanmadı” Söylevi Panslavizm Politikalarını Çağrıştırıyor Devamı »

Scroll to Top