Türklerde Misafir

Misafir lügatte, görüşme, ziyâret vb. amaçlarla birinin evine veya bir yere gelen ve geçici olarak kalan kimse, konuk, mihman anlamındadır. Misafir deyince hepimizin aklına birinin bize gelmesi veya bizim birinin evine gitmemiz gelir. Misafir kelimesi müsafir olarakta bilinen Arapça bir kelime olup yolcu anlamına gelmektedir. Bu kelime Türkçe’de konuk anlamını karşılamaktadır. Dini açıdan misafir almak misafir olmaktan daha kutsal sayılır. Türklerde misafir baş tacı kabul edilmektedir.


Türklerde misafir geleneği bizlere miras olarak kalmıştır. Misafirperverlik güzel ahlaktan olup toplumumuzda övünmek olarak kabul görmektedir. Çünkü misafir gelen kişi gittiği evi mutlu eder, sayar, sever bu yüzden misafir alan kişide böyle düşünür ve hizmette kusur etmez. Eskilerimiz konuk ağırlamayı uğurlu sayarlar, bu durum günümüzde pek olmasa da böyle sayanlarda vardır. Türk kültürünün en önemli değerlerinden birisi misafire saygı ve hoşgörü göstermektir. Misafirperverlik, Türk kültürünün ve İslam dininin mühim değerlerinden sayılmaktadır.

Misafirperverliği İlk Başlatan Kişi Kimdir?

Rivayetler de misafir ağırlama geleneğini ilk başlatan kişi olarak Hz. İbrahim aleyhisselam kabul edilir. Misafirperverliğe en güzel örnek hac ibadetidir. Hac görevini yapmak için Mekke’ye giden hacılar Allah’ın misafiri sayılırdı. Hz. Muhammed (s.a.v) peygamberimizin büyük büyük dedesi Kusay b. Kilab, Mekke’de oturanları Allah’ın komşusu, hac için gelenleri de Allah’ın misafirleri olarak tanımlamaktadır.

Konuk sever olarak tanınan ve bizlere ahlakıyla örnek olan peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)‘dir. Allah’ın Resulü (s.a.v) gelen misafirleri asla geri çevirmemiştir. Ayrıca Rasulullah (s.a.v) misafir kabul edenin güler yüzlü olmasını, sinir ve teessürünü saklamasını öğüt vermiştir. Rivayetlerde misafirlik süresinin üç gün olduğu, daha uzun süre olduğunda misafire yapılan ikramın sadaka sayıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca misafir ev sahibini huzursuz edecek kadar misafirliğini uzatmaması gerektiğide belirtilmektedir. Umumi olarak ev sahibi misafirini ilk gün özel ikramlarla ve saire ağırlamalı diğer günlerde ise misafiri aile efradından sayıp ona göre muamele yapılması kabul edilmektedir.

Türklerde Misafir

Misafire Nasıl Davranılmalı

 • Kibar ve nazik konuşulmalı
 • Güler yüz gösterilmeli
 • Özel temiz eşyalar ve ikramlar hazırlanmalı
 • Sevgi ve saygı duyulmalı
 • İyiliksever ve cömert olunmalı

Türkler tanıdık tanımadık her insana Tanrı misafiri olarak kabul eder ve öyle hürmet göstermektedirler. Misafirin dini, dili, makamı ne olursa olsun zengin fakir farketmeksizin şerefli bir şekilde ağırlanmaktadır.

Toplumumuzda misafire verdiğimiz önemi misafire özel oda, havlu, çatal kaşık ve saire nesnelerle göstermeye çalışırken bu önem günümüzde daha çok gösterişe kaçmakta ve değersizliğe mahal vermektedir. Dolayısıyla güzel ahlaktan olan misafirperverlik, gösteriş rekabetine dönüşmektedir. Günümüzde misafirlik pek olmasa da dini bayramlarda misafirlik süregelmektedir.

İlaveten misafirin geleceği önceden biliniyor ise veya özel gün ve bayramlardan önce ev sahibi evini temizlemektedir. Misafire özel terlik, havlu, yemek ve çatal bıçak takımı çıkarılmakta ve özel yemek ve ikramlıklar hazırlanmaktadır.

Misafir İle İlgili Atasözleri

Misafir ile ilgili atasözlerimize bakacak olursak;

 • “Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.” Bu atasözünde anlatılmak istenen misafir, ev sahibinin durumuna bakmadan yermeden yediğini anlatmasıdır. Çünkü herkesin ekonomik durumu farklı olduğundan misafir ağırlamada farklı olmaktadır.
 • “Misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır.” Bu sözümüzde de anlatılmak istenen misafir bereket olarak kabul edilir. Söylenen rakamlar soyut anlamda olup bolluğu bereketi ifade etmektedir.
 • “Misafir, üç gün misafirdir.” Bu sözde anlatılmak istenen yukarıda bahsettiğimiz gibi misafirliğin abartılmamasını ifade etmektedir.

Blok yazımı okuduğun için müteşekkirim. Başka yazılarda görüşmek dileğiyle…

KAYNAKLAR

 • DİA, Misafir
 • [PDF] TÜRK KÜLTÜRÜNDE MİSAFİRPERVERLİK VE SOFRA AÇMAK – DergiPark
 • (DOC) MİSAFİRLİK KÜLTÜRÜ | Tufan karaman – Academia.edu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top