Nizamiye Medreseleri ‘ni Kim Kurdu? Ne Zaman ve Nerede Kuruldu?

Nizamiye Medreseleri ‘ni Kim Kurdu? Ne Zaman ve Nerede Kuruldu?

Büyük Selçuklu Devleti, sahip olduğu topraklarda İslâm dünyasına hizmet etmek amacıyla birçok eser yaptırmıştır. Bu eserlerden biri de Nizamiye Medreseleri ’dir. O dönemin medreseleri bugünün üniversiteleri yani yükseköğretim kurumlarıdır. Nizamiye Medreseleri ‘ni Kim Kurdu? Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk medresesi, Tuğrul Bey zamanında Nişabur’da yaptırılmıştır. Selçuklu’nun  sistemli olarak yaptırılan ilk medreseleri ise Alparslan döneminde bizzat onun…

Muhammed Alparslan: Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı
|

Muhammed Alparslan: Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı

Muhammed Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarıdır, ilki Tuğrul Bey yani Alparslan’ın amcasıdır. 1064-1072 Alparslan’ın saltanat yıllarıdır. Horasan Meliki olan Çağrı Bey’ in oğludur. Doğum tarihi yüksek ihtimalle 20 Ocak 1029’dur. 1049 tarihinde Karahanlılar’a karşı zafer kazandı. 1058 yılında Gazneliler’e karşı zafer kazandı. 1059 senesinde Çağrı Bey vefat etti. Babası ölünce Horasan Meliki Alparslan oldu….

Yüz Bin Esir Alınan Eşsiz Bir Zafer Pasinler Savaşı
|

Yüz Bin Esir Alınan Eşsiz Bir Zafer Pasinler Savaşı

Pasinler Savaşı, Tuğrul Bey Döneminde Selçuklu – Bizans kuvvetleri arasında Erzurum ilinin bir ilçesi olan Pasinler (Hasankale) bölgesinde 1048 senesinde gerçekleşmiştir. Buranın eski adı Hasankale olduğundan dolayı kaynaklarda Hasankale Savaşı olarak da geçmektedir. Savaş tam olarak bu bölgede yaşanmıştır.  Pasinler Savaşı Nedenleri Cend şehrine göç ettiklerinden itibaren yurt arayışında olan  Selçuklular, Anadolu’yu keşfetti ve Anadolu’yu…

Malazgirt Savaşı ve Anadolu’nun Fethi
|

Malazgirt Savaşı ve Anadolu’nun Fethi

Malazgirt Savaşı ile Selçukluların Anadolu Yolculuğu başlar. Savaşın akabinde kazanılan büyük bir zaferle beraber Anadolu’yu kendilerine yurt tutmaya peyder pey başlamışlardır. Daha eskiye gidecek olursak eğer. Orta Asya’dan göç edip Orta Doğu’ya yerleştiler. Selçuk Bey 1000 atlı ile birlikte Cend şehrine göç etti ve burada Müslüman oldular. Bu bölgede Gazneli ve Karahanlı çatışmalarının arasında kalan…

Sencer : Son Büyük Selçuklu Hükümdarı
|

Sencer : Son Büyük Selçuklu Hükümdarı

Sencer b. Melikşah, 5 Kasım 1086’da Sincar‘da doğmuştur. Türkçe de saplamak, sançmak anlamına gelen Sancar adı verilmiştir. Bu isim sonradan Sencer şeklini almıştır. Kaynaklarca Sencer adını doğduğu yerden dolayı aldığı da ileri sürülmüştür. Daha altı yaşında iken babasını kaybetmiştir. Meydana gelen taht kavgalarından dolayı gereken eğitimi alamamıştır. Lakin küçük yaştaki azmiyle askeri ve idari meselelerle…

Sultan Melikşah: Uyanış Dizisindeki Melikşah Kim?
|

Sultan Melikşah: Uyanış Dizisindeki Melikşah Kim?

Melikşah , 6 Ağustos 1055 tarihinde dünyaya gelmiştir. Annesi Seferiye Hatundur. Babası Sultan Alparslan b. Çağrı, Melikşah’ı küçüklüğünden beri büyük bir özenle yetiştirmiştir. O henüz dokuz yaşlarındayken vezir Nizamü’l-Mülk’ ün yanında cenge katılmıştır. Sultan Alparslan, Gürcistan seferinde oğlu Melikşah’ı ve veziri Nizamü’l-Mülk’ü de götürür ve onları ordugahta bırakmıştır. Onlarda boş durmayıp ordugahın çevresindeki birkaç kaleyi…

Büyük Selçuklularda Devlet ve Saray Teşkilatı

Büyük Selçuklularda Devlet ve Saray Teşkilatı

A-Devlet Teşkilatı Devletin kurulduğu ilk dönemlerde kendi millet başkanlığına olabildiğince bağlı kalan Selçuklular, Karahanlı, Gazneli ve Samani devletlerinin teşkilatlarından epey faydalanmışlardır. Kısa sürede hakimiyet sahalarını genişleten Selçuklu sultanları, devletin idaresindeki ihtiyaçlara binaen teşkilatlarını genişletmişler ve zamanla da yenileme yoluna gitmişlerdir. İslamiyet’i kabul eden Selçuklular, kendi teşkilatlarını genişletir ve yenilerken İslami esaslara uymuşlar ve bu esaslara…

Atabey Özbek ve Moğolların Beylekân Bozgunu
|

Atabey Özbek ve Moğolların Beylekân Bozgunu

Atabey ne demek gelin önce onun tanımını yapalım. Osman Turan Bey’e göre: Ata ve bey kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bu kavram ilk defa Büyük Selçuklularda ortaya çıkmıştır. Ancak Orhun Abideleri’nde Yollug Tigin kendisini Kül Tigin (Köl-Tigin) atası olarak takdim etmektedir. İlk defa Sultan Alp Arslan oğlu Melikşah’ı eğitmesi için Nizamülmülk’ü atabey tayin etmiştir. Atabeylik bundan sonra…

Dandanakan Savaşı Kimler Arasında Oldu. Önemi ve Sonuçları

Dandanakan Savaşı Kimler Arasında Oldu. Önemi ve Sonuçları

Dandanakan Savaşı kimler arasında oldu? Dandanakan Savaşının önemi nedir? Sonuçları nelerdir? Türk-İslam hatta dünya tarihi için önem arz eden Dandanakan Zaferini öncesiyle sonrasıyla geniş bir özetini okuyalım Dandanakan Savaşı Kimler Arasında Oldu? Dandanakan Savaşını önemli kılan etkenlerden biri iki Türk devletinin savaşmasıdır. Büyük Selçuklu Devleti ile Maveraünnehir’deki en önemli rakibi, diğer bir Türk devleti olan…