Nureddin Zengî ve Kurşun Duvar: Kutsal Mekanın Koruyucusu

Nureddin Zengî ve Kurşun Duvar: Kutsal Mekanın Koruyucusu

Hücre-i Saadet’e kurşun duvar Büyük Selçukluların Halep Atabeyi Nureddin Mahmud Zengî, 1162 yılında ilahi bir rüya sonrasında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kabrini yani Hücre-i Saadet’i muhafaza etmek için kutsal bir görev üstlendi. Bu yazıda, bu büyüleyici hikayeyi ve o dönemde yaşanan olayları anlatarak, günümüzde hala mevcut olan Kurşun Duvar’ın önemini ve tarihi bağlamını sizlerle…

İsfahan Tarihi Hakkında Her Şey

İsfahan Tarihi Hakkında Her Şey

İsfahan bir çok tarihi döneme ev sahipliği yapan, İran Devleti’ne bağlı ve İran’ın burayı yönetim merkezi olarak kabul ettiği eyalettir. İsfahan asıl itibariyle Arapça kaynaklarda Sibâhân, İsbahân ve bazı eski Farsça kaynaklarda ise Sipâhân şeklinde geçer. Genellikle kabul edildiğine göre kelimenin sözlük anlamı “atlı askerler”dir. Bunun nedeni ise Sâsânî ordusu bir savaş çıktığında önündeki düzlükte…

Sicilya Emirliği ‘’İtalya’daki İslam Mührü’’

Sicilya Emirliği ‘’İtalya’daki İslam Mührü’’

Sicilya Emirliği ‘ni incelemeden önce Sicilya ve bölgedeki Müslüman etkisinin nasıl başladığından bahsedelim. Sicilya, günümüzde İtalya Cumhuriyeti güney sınırları içerisinde yer alan Akdeniz’in en büyük adasıdır.  Sicilya’nın fethi öncesi Müslümanlar, Hz. Ömer döneminde başladıkları fetih hareketlerini Hz. Osman döneminde de devam ettiriyorlar hatta denizaşırı seferlere çıkıyorlardı. Bu fetihler, Hulefa-yi Raşidin’den (Dört Halife Dönemi) sonraki devletlerde…

Halep’ten Önce Kinnesrin Vardı Mezopotamya’nın Kadim Şehri

Halep’ten Önce Kinnesrin Vardı Mezopotamya’nın Kadim Şehri

Sizin de antik şehirlere merakınız var mı? Şimdi bahsedeceğimiz Chalcis Ad Belum yani diğer adıyla Kinnesrin bundan bin yıl önce var olmuş bir antik kentti. Kinnesrin şehrinin kurulması çok eskilere dayanmaktadır. Kinnesrin’in Tarihi Büyük İskender’e kadar dayanmaktadır.  Büyük İskender’in ölümünden sonra komutanlardan Seleukos Nikator (M.Ö. 305-280) Balkanlardan Hindistan’a kadar olan bölgeye hâkim olup burada Seleukos…

Uhud Savaşı ”Müslümanların Mağlubiyeti”

Uhud Savaşı ”Müslümanların Mağlubiyeti”

Uhud savaşı, hicretin üçüncü yılında (625) gerçekleşen Müslümanların büyük kayıplar verdiği savaştır. Hz. Muhammed (S.A.V) ve ashabı Mekke’den Yesrib’e (Medine) hicret etmeden önce müşrikler tarafından baskılara zulümlere maruz bırakılmış hatta müşrikler üç yıl sürecek olan boykot dönemini başlatmışlardır. Yıllar 622’yi gösterdiğinde ilk hicret toprakları olan Habeşistan’dan sonra Hz. Peygamberinde dahil olduğu büyük göç Yesrib şehrine…

Halifelik Nedir?
|

Halifelik Nedir?

Halifelik Nedir? İsimli blog yazımda sizlere Halife ve Hilafet makamını sorular üzerinden anlatmaya çalışacağım. Hayırla okuyunuz. Halife teriminden önce Hilafet terimine bakalım. Hilafet, lügatte; temsil etmek, vekalet veya yerine geçme gibi çeşitli manalara gelir. Halife ise Hilafet makamına gelen kimseye verilen isimdir. Hulefâ-yi Râşidîn yani dört halifeden (Hz. Ebubekir (r.a), Hz. Ömer (r.a), Hz. Osman…

Miraç
|

Miraç

Miraç, yükselmek ya da yükselerek göğe çıkmak manasına gelmektedir. Miraç hadisesi ise şüphesiz ki Peygamberimizin en büyük mucizelerinden sadece bir tanesidir. Hz. Muhammed (S.A.V), receb ayının 27. Gecesi yüce Allah’ın daveti üzerine, Cebrail (a.s)’ın rehberliğinde Burak isimli bir cennet biniti ile Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya yolculuk etmiştir.  Miraç Hadisesi Nasıl Gerçekleşti? Kudüs vilayetinde bulunan Mescid-i…

Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri Paşa Kimdir?
|

Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri Paşa Kimdir?

Kafkas İslam Ordusu kumandanı Nuri Paşa (Nuri Killigil) hakkında hazırladık yazımızı bu hafta iyi okumalar dilerim. Harbiye Nazırı ve aynı zamanda abisi olan Enver Paşa’nın emriyle 28 yaşında iken bugünkü Azerbaycan devletinin başkenti Bakü ve diğer Türk-İslam şehirlerini Ermeni çeteleri ve Rus Bolşevik gruplarının işgalinden kurtarmak amacıyla kurulan 12 bin kişiden müteşekkil Kafkas İslam Ordusu’nun…

Yermük Muharebesi “İslam’ın Yükselişi”
|

Yermük Muharebesi “İslam’ın Yükselişi”

Yermük Muharebesi isimli yazımıza başlamadan önce siz değerli okuyucularım ile İslam Devleti’nin genel durumuna bir bakalım. Hayırla okuyunuz. İslamiyet… Cihanı huzura kavuşturacak tek çare. Bir güneş gibi doğup cihanı aydınlatma yolunda iken 632 yılında bir hüzün yaşandı. İki cihan serveri,  kutlu nebi Hz. Muhammed (S.A.V) vefat etmişti. Kazanılan mücadeleler, yapılan fetihler ve kabile kabile, öbek…

Mekke’nin Fethi (630)
|

Mekke’nin Fethi (630)

Mekke’nin Fethi ne zaman, fetihteki amac nedir, fethin hazırlıkları nelerdir ve fetihten sonraki durumu derlediğim bu yazımda bulabilirsiniz. İyi okumalar. Mekke İslam aleminde mühim yer teşkil eden kutsal bir şehirdir. Kıblemiz olan Kabe bu şehirde, Hz. Peygamber (s.a.v) burada doğmuş ve Kur’an-ı Kerim burada inmeye başlamıştır. Hatta hac ile umre ibadetinin yerine getirildiği kutsal şehirdir….

İslam Güneşi: Hz. Muhammed (s.a.v)’in Veladeti
|

İslam Güneşi: Hz. Muhammed (s.a.v)’in Veladeti

Son hak dini İslâmiyet’in temsilcisi âlemlere rahmet olarak inen eşsiz ahlak sahibi Hz. Muhammed (s.a.v)’in Miladi olarak dünyaya teşrif ettiği gün; 20 Nisan ne kutlu bir gündür. Efendimiz (a.s.m) Miladi 571 yılında evrene bir güneş gibi doğmuştur. Son Peygamber âlemlerin nebisi sevgide, şefkatte, edepte ve tevazuda, kısaca güzel ahlakta zirveyi yaşayan tek insandır. Kûr’ân-ı Kerim’de…