Osmanlı Padişahları Listesi

Osmanlı Padişahları listesi, Osmanlı Padişahları sıralaması nasıldır? Osmanlı Padişahlarının babaları kimlerdir? Osmanlı Padişahları kaç yıl tahtta kaldılar? Hangi Padişah kaç sene tahtta kaldı? Padişahların mezarları nerededir? Osmanlı Sultanlarının lakapları nedir? Hangi padişah hangi mahlası kullandı? Osmanlı Padişahları nerede doğmuştur? Padişahlar nerede ölmüştür? Padişahların Ölüm nedenleri nelerdi? Okuyucular tarafından son zamanda buna benzer sorular merak edilmektedir. Bütün soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Osmanlı Padişahları Listesi

 1. Osman Gazi (1281-1324 Osmanlı Devletinin Kurucusu-İlk Padişah)
 2. Orhan Gazi (1324-1362)
 3. I. Murat Hüdavendigar (1362-1389)
 4. Yıldırım Bayezit (1389-1402)
 5. I. Mehmet Çelebi (1402-1421)
 6. II. Murat (1421-1444 ve 1446-1451)
 7. Fatih Sultan Mehmet (1444-1446 ve 1451-1481)
 8. II. Bayezit (1481-1512)
 9. Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
 10. Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
 11. II. Selim (1566-1574)
 12. III. Murat (1574-1595)
 13. III. Mehmet (1595-1603)
 14. I. Ahmet (1603-1617)
 15. I. Mustafa (1617-1618 ve 1622-1623)
 16. II. Osman, Genç Osman (1618-1622)
 17. IV. Murat (1623-1640)
 18. Sultan İbrahim (1640-1648)
 19. IV. Mehmet (1648-1687)
 20. II. Süleyman (1687-1691)
 21. II. Ahmet (1691-1695)
 22. II. Mustafa (1695-1703)
 23. III. Ahmet (1703-1730)
 24. I. Mahmut (1730-1754)
 25. III. Osman (1754-1757)
 26. III. Mustafa (1757-1774)
 27. I. Abdülhamit (1774-1789)
 28. III. Selim (1789-1807)
 29. IV. Mustafa (1807-1808)
 30. II. Mahmut (1808-1839)
 31. Abdülmecit (1839-1861)
 32. Abdülaziz (1861-1876)
 33. V. Murat (1876-1876)
 34. II. Abdülhamit (1876-1909)
 35. V. Mehmet Reşat (1909-1918)
 36. VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922)
Osmanlı Padişahları Listesi
Osmanlı Padişahları Listesi

1. Osman (Osman Gazi)

Osmanlı Padişahları Listesi yazımızın il padişahı Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi’dir. Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hatun’dur. 1275 tarihinde doğmuştur. Saltanat yılları 1281-1324 yılları arasıdır. Orhan Gazi 1324 senesinde vefat etmiştir. Türbesi Bursa’da bulunmaktadır. Osman Gazi aynı zamanda Kara Osman, Fahruddin, Mu’inüddin olarak da anılmaktadır. Aşıkpaşazade, tarih kitabında Osman Gazi’nin Nikris (GUT) hastalığından vefat ettiğini belirtir. Osman Gazi’nin Şahsiyeti ile alakalı daha detaylı bilgi için Osman Gazi’nin Şahsiyeti yazımıza bakabilirsiniz.

Osman Gazi, Osmanlı Padişahları listesi

Osman Gazi’nin Künyesi

 • Annesi: Halime Hatun
 • Babası: Ertuğrul Gazi
 • Doğum Tarihi: 1257
 • Saltanat Yılları: 1281-1324
 • Ölüm Tarihi: 1324
 • Ölüm Nedeni: Nikris
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: Bursa
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Kara Osman, Fahruddin, Mu’inüddin

Orhan Gazi

Osmanlı Devletinin ikinci sultanı Orhan Gazi’dir. Orhan Gazi 1281 senesinde dünyaya gelmiştir. Babası Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Bey’dir. Annesi, dönemin ilim adamlarından olan Şeyh Edabali’nin kızı Mal/Malhun Hatun’dur. 1324-1362 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Hüdavendigar unvanını ilk defa Orhan Gazi kullanmıştır.

Osmanlı Padişahları listesinden Orhan Gazi, Şehâdet Camii duvarına sonradan konan 738 (1337) tarihli mescid kitâbesinde “el-emîrü’l-kebîri’l-muazzam el-mücâhid sultânü’l-guzât … şücâü’d-dünyâ ve’d-dîn … bahâdır-ı zamân Orhan b. Osman” şeklinde anılmıştır.[1]

Tarih kitaplarında 1362 senesinde Veba illetinden vefat ettiği yazılır. Kabri babası Osman Bey’in yanında bulunulur. Haritada tam olarak burada metfundur. Orhan Gazi’nin Şahsiyeti ile alakalı daha detaylı bilgi için Orhan Gazi’nin Şahsiyeti yazımıza bakabilirsiniz.

Orhan Gazi, Osmanlı Padişahları listesi
Orhan Gazi

Orhan Gazi’nin Künyesi

 • Annesi: Mal Hatun (Şeyh Edebali’nin kızı)
 • Babası: Osman Gazi
 • Doğum Tarihi: 1281
 • Saltanat Yılları: 1324-1362
 • Ölüm Tarihi: 1362
 • Ölüm Nedeni: Veba
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: Bursa
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Sultan, Hudâvendigâr

1. Murad (Birinci Murat-Murat Hüdavendigar)

Osmanlı Padişahları listesinden Murat Hüdavendigar’ın annesi dönemin Bizans Tekfuru olan ve Osmanlı tarafından tutsak edilen Yarhisar Tekfurunun kızı Nilüfer (Lülüfer) Hatun’dur. Osmanlı Devletinin üçüncü sultanı olan 1. Murad’ın babası Orhan Gazi’dir. Saltanat yılları 1362-1389 tarihleri arasıdır. 1326 yılında Bursa’da doğmuştur. 15 Haziran 1389 tarihinde Kosova’da savaş sonunda bir suikast sonucu şehit edilmiştir. İç organları Kosava’da şehit edildiği yere defnedilmiştir. Daha sonra oğlu Birinci Bayezid tarafından bedeni Hüdavendigar Camiinde bulunan Türbesine defnedilmiştir. Sultan Birinci Murad, Murad-ı evvel, Murad Hüdavendigar, Gazi Hünkar, Sultanlar Sultanı, Melikler Meliki, bey, emîr-i a‘zam, han, hudâvendigâr, padişah, sultânü’s-selâtîn, melikü’l-mülûk olarak anılmıştır.

Birinci Murat Hüdavendigar, Osmanlı Padişahları listesi
1. Murat (Hüdavendigar)

Sultan Birinci Murat’ın Künyesi

 • Annesi: Nilüfer Hatun-Lülüfer (Yarhisar Tekfurunun kızı)
 • Babası: Orhan Gazi
 • Doğumu: 1326 Bursa
 • Saltanat Yılları: Mart 1362-15 Haziran 1389
 • Ölüm Tarihi: 15 Haziran 1389 Kosova
 • Ölüm Nedeni: Şehit
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: Kosova-Bursa
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Murad-ı Evvel, Murad Hüdavendigar, Gazi Hünkar, Sultanlar Sultanı, Melikler Meliki, bey, emîr-i a‘zam, han, hudâvendigâr, padişah, sultânü’s-selâtîn, melikü’l-mülûk

1. Bayezid (I. Bayezit-Yıldırım Bayezid)

Osmanlı Padişahları listesinden Yıldırım Bayezid 1354 senesinde Bursa’da dünyaya gelmiştir. Çevik bir yapıya sahip olmasından dolayı “yıldırım” lakabıyla anılırdı. Annesi Gülçiçek Hatun, babası 1. Murat’tır. Sultan Bayezid, babası 1. Murat’ın şehit olmasının ardından 15 Haziran 1389 tarihinde tahta geçti. Saltanatı 28 Temmuz 1402 tarihine kadar sürdü. 1402 senesinde yapılan savaşta Bayezid yenildi ve esir düştü, bir süre sonra da esaret altında Akşehir’de vefat etti. Kabri Bursa’da bulunmaktadır. Sultanın bütün ömrü savaş meydanlarında geçti.

Bayezid Osmanlı Devletinin dördüncü sultanı olup annesi Gülçiçek Hatun ve babası 1. Murad’dır. 1354 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Yıldırım Bayezid, 8 Mart 1403 tarihinde kederinden hastalanarak Akşehir’de ölmüştür. Saltanat yılları 15 Haziran 1389 – 28 Temmuz 1402 tarihleri arasıdır. Türbesi Bursa’da Tekecioğlu Mescidinde bulunmaktadır. Sultan unvanını almıştır. Ayrıca birinci Bayezid döneminde Selçuklu sultanları gibi ” Sultan el-Muazzam” unvanı da kullanılmıştır. Celaleddin lakabını almış olan 1. Bayezid, batı kaynaklarında “Yıldırım” lakabıyla anılmıştır.

Yıldırım Bayezid, Osmanlı Padişahları listesi
Yıldırım Bayezid

Sultan Yıldırım Bayezit’in Künyesi

 • Annesi: Gülçiçek Hatun
 • Babası: I. Murad
 • Doğum Tarihi: 1354, Bursa
 • Saltanat Yılları: 15 Haziran 1389-28 Temmuz 1402
 • Ölüm Tarihi: 9 Mart 1403
 • Ölüm Nedeni: Aşırı Sıtma, Nefes Darlığı
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: Bursa
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Sultan, Celaleddin, Yıldırım

1. Mehmed (I. Mehmet-Çelebi Mehmet)

Osmanlı Padişahları listesinden 1. Mehmed’in annesi Devlet Hatun olup babası 1. Bayezid’dir. 1386-1387 yılında doğmuştur. Saltanat yılları 5 Temmuz 1413-Mayıs1421 tarihleri arasıdır. Hayatı boyunca mücadeleler vermiş ve öldüğünde vücudunda kırka yakın yara izi olduğu söylenmektedir. Çelebi Mehmed Edirne’de Mayıs 1421 tarihinde vefat etmiştir. Türbesi Bursa’da Yeşil Türbede bulunmaktadır.

Fetret Devri

Ankara Savaşında (1402) babası Yıldırım Bayezid, Timur’a yenildi. Sonra Osmanlı Devletini Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında paylaştırdı. Böylece Fetret Devri başlamış oldu. Çelebi Mehmet ise Fetret devrini sona erdiren padişahtır. Çelebi Mehmed fetret devrinde Sultan unvanını alan tek Osmanlı padişahıdır. Osmanlı tarih kitaplarında 1. Mehmed hükümeti bani-i sanisi (ikinci kurucu) olarak gösterilir. 1. Mehmed, Çelebi, Sultan, Kirişçi olarak da tanınmıştır.

Birinci Mehmet Çelebi, Osmanlı Padişahları listesi
Çelebi I. Mehmet

Sultan Birinci Mehmet’in (Çelebi Mehmet) Künyesi

 • Annesi: Devlet Hatun
 • Babası: I. Bayezid
 • Doğum Tarihi: 1386-1387
 • Saltanatı Yılları: 5 Temmuz 1413-Mayıs 1421
 • Ölüm Tarihi: Mayıs 1421
 • Ölüm Yeri: Edirne
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: Bursa, Yeşil Türbe
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Çelebi, Kirişçi, Sultan

2. Murad (II. Murat)

Osmanlı Padişahları listesinden Murad’ın babası Çelebi Mehmed, annesi Emine Hatun’dur. Haziran 1404 tarihinde Amasya’da doğmuştur. Osmanlı tahtına iki kez çıkmıştır. Birinci saltanat yılları 25 Haziran 1421- Ağustos 1444, ikinci saltanat yılları Ağustos 1446-3 Şubat 1451 tarihleri arasındadır. İkinci Murad 3 Şubat 1451 tarihinde Edirne’ de vefat etmiştir. Türbesi Bursa Muradiye’de bulunmaktadır. Yaptırmış olduğu eserlerden dolayı “Ebu’l-hayrat” unvanıyla anılmıştır.

İkinci Murat, Osmanlı Padişahları listesi
II. Murat

Sultan İkinci Murat’ın Künyesi

 • Annesi: Emine Hatun
 • Babası: 1. Mehmed
 • Doğum Tarihi: Haziran 1404
 • Doğum Yeri: Amasya
 • Saltanat Yılları: İlk defa 25 Haziran 1421-Ağustos 1444 tarihleri arasında hüküm sürerken, 1444 senesinde tahtı oğlu Mehmed’e (Fatih Sultan Mehmet) bıraktı. Daha sonra siyasi nedenlerden dolayı ikinci defa Ağustos 1446-3 Şubat 1451 yılları arasında tekrar iktidarı eline almak zorunda kaldı.
 • Ölüm Tarihi: 3 Şubat 1451
 • Ölüm Yeri: Edirne
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: Bursa, Muradiye
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Ebu’l-hayrat

2. Mehmed (II. Mehmet-Fatih Sultan Mehmet)

Mehmed’in babası ikinci Murad, annesi Hüma Hatun’dur. 30 Mart 1432’de Edirne’de doğmuştur. 2. Murad’ın dördüncü oğludur. Fatih Sultan Mehmet’te babası gibi iki kez tahta çıkmıştır. Birinci saltanat yılları Ağustos 1444-Ağustos 1446, ikinci saltanat yılları 18 Şubat 1451-3 Mayıs 1481 tarihleri arasıdır. Hayatı seferlerle geçen Fatih Sultan Mehmed, 3 Mayıs 1481 tarihinde Nikris (Gut) hastalığından dolayı Gebze’de Hünkar Çayırı’nda (Tekfur Çayırı) vefat etmiştir. Türbesi İstanbul, Fatih Camii’ nde bulunmaktadır. Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in müjdelediği komutandır. İstanbul’u fethettiği için Fatih unvanını almıştır. Fatih Arapça, Farsça, Yunanca gibi birkaç dil bilmektedir. Fatih Sultan Mehmed şiirlerinde “Avni” mahlasını kullanmıştır.

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Padişahları listesi
Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet’in Künyesi

 • Annesi: Hüma Hatun
 • Babası: II. Murad
 • Doğum Tarihi: 30 Mart 1432
 • Doğum Yeri: Edirne
 • Saltanat Yılları: 1. Ağustos 1444-Ağustos 1446/ 2.18 Şubat 1451-3 Mayıs 1481
 • Ölüm Tarihi: 3 Mayıs 1481
 • Ölüm Yeri: Gebze
 • Ölüm Nedeni: Nikris (Gut)
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Fatih Camii
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Fatih, Avni

2. Bayezid (İkinci Bayezid-Bayezid-i Veli)

Osmanlı Padişahları listesinden Bayezid’in annesi Gülbahar Hatun, babası ikinci Mehmed’dir. Fatih Sultan Mehmed’in büyük oğludur ve ismi dedesi Yıldırım Bayezid’den gelmektedir. 1448 yılında Dimetoka’da doğmuştur. Saltanat yılları 22 Mayıs 1481-24 Nisan 1512 tarihleri arasıdır. 21 Mayıs 1512 tarihinde Çorlu’da vefat etmiştir. Türbesi İstanbul Bayezid Cami’nde bulunmaktadır. Ulema ile ilişkileri iyi olması müsebbibiyle Bayezid-i Veli olarak anılmıştır. Şair ve hattat olan 2. Bayezid şiirlerinde Adli mahlasını kullanmıştır. Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığı 2. Bayezid döneminde başlamıştır.

Bayezıd-ı Veli, İkinci Bayezit, Osmanlı Padişahları listesi
II. Bayezid

Sultan İkinci Bayezit’in Künyesi

 • Annesi: Gülbahar Hatun
 • Babası: II. Mehmed
 • Doğum Tarihi: 1448
 • Doğum Yeri: Dimetoka
 • Saltanat Yılları: 22 Mayıs 1481- 24 Nisan 1512
 • Ölüm Tarihi: 21 Mayıs 1512
 • Ölüm Yeri: Çorlu
 • Ölüm Nedeni: Nikris
 • Türbesini Bulunduğu Yer: İstanbul, Bayezid Cami
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Bayezid-ı Veli, Adli

1. Selim (Birinci Selim-Yavuz Sultan Selim)

Selim’in annesi Ayşe Hatun, babası ikinci Bayezid’dir. 1470 tarihinde Amasya’da doğmuştur. Saltanat yılları 24 Nisan 1512- 21/22 Eylül 1520 tarihleri arasıdır. Selim’in Sırtında çıkan çıban sağlığını tehdit etmiş ve 1520’de Çorlu’da 21 Eylül’ünü 22 Eylül’e bağlayan gece vefat etmiştir. Türbesi İstanbul Yavuz Selim Cami’nde bulunmaktadır. Çok cesur ve sert biri olan Selim “Yavuz” unvanıyla anılmıştır. Yavuz Sultan Selim okumayı çok seven bir padişah ve iyi bir şairdi.

Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim’in Künyesi

 • Annesi: Ayşe Hatun
 • Babası: II. Bayezid
 • Doğum Tarihi: 1470,
 • Doğum Yeri: Amasya
 • Saltanat Yılları: 24 Nisan 1512-21, 22 Eylül 1520
 • Ölüm Tarihi: 21,22 Eylül 1520,
 • Ölüm Yeri: Çorlu
 • Ölüm Nedeni: Çıban
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Yavuz Selim Cami
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Yavuz

1. Süleyman (Birinci Süleyman-Kanuni Sultan Süleyman-Muhteşem Süleyman)

Osmanlı Padişahları sıralamasındaki Süleyman’ın babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun’dur. 6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon’da doğmuştur. Tek erkek çocuk olmasından dolayı taht mücadelesi vermeden tahta çıkmıştır. Saltanat yılları 30 Eylül 1520- 7 Eylül 1566 tarihleri arasıdır. Rivayete göre adını, doğduğunda Kur’an-ı Kerim’de açılan bir sayfada geçen Hz. Süleyman’dan aldığı ifade edilmiştir. 7 Eylül 1566’da Sigetvar’da sefer sırasında vefat etmiştir. Türbesi İstanbul Süleymaniye Cami’nde bulunmaktadır. Muhibbi mahlasıyla şiirler yazmıştır. Çağdaşı batılılar, Birinci Süleyman’a “Muhteşem Süleyman” ve “Büyük Türk” demişlerdir. Kanunlara uygun davranmaya dikkat ettiği için “Kanuni” olarak anılmıştır.

Tahta Çıktığı Sırada Osmanlı Devleti

Yavuz Sultan Selim vefat ettiğinde oğlu Kanuni Sultan Süleyman’a büyük bir siyasi güce sahip olan bir devlet bırakmıştı. Sultan Süleyman padişah olduğu sırada Osmanlı Devleti dünyanın en zengin ve en güçlü devletiydi.

Kanuni Sultan Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman’ın Künyesi

 • Annesi: Hafsa Hatun
 • Babası: I. Selim
 • Doğum Tarihi: 6 Kasım 1494,
 • Doğum Yeri: Trabzon
 • Saltanat Yılları: 30 Eylül 1520-7 Eylül 1566
 • Ölüm Tarihi: 7 Eylül 1566,
 • Ölüm Yeri: Sigetvar
 • Ölüm Nedeni: Nikris
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Süleymaniye Cami
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Kanuni, Büyük Türk, Muhteşem Süleyman

2. Selim (Sarı Selim)

Selim’in babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan’dır. 30 Mayıs 1524 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İstanbul’da doğup tahta geçen ilk Osmanlı padişahıdır. Tahtın tek varisi olarak tahta çıkmıştır. Saltanat yılları 24 Eylül 1566- 13 Aralık 1574 tarihleri arasıdır. 2. Selim sefere çıkmayan ilk padişahtır. 13 Aralık 1574’te İstanbul’da vefat etmiştir. Türbesi İstanbul Ayasofya Cami’nde yer almaktadır. Selimi mahlasıyla şiirler yazmıştır.

İkinci Selim
II. Selim

Sultan İkinci Selim’in Künyesi

 • Annesi: Hürrem Sultan
 • Babası: I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)
 • Doğum Tarihi: 30 Mayıs 1524,
 • Doğum Yeri: İstanbul
 • Saltanatı Yılları: 24 Eylül 1566-13 Aralık 1574
 • Ölüm Tarihi: 13 Aralık 1574,
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Humma ve mide rahatsızlığı
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Ayasofya Cami
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Selimi, Sarı

3. Murat

Osmanlı Padişahları listesinden Murad’ın babası ikinci Selim, annesi Nurbanu Sultan’dır. 4 Temmuz 1456 tarihinde Manisa’daki Bozdağ yaylağında doğmuştur. Saltanat yılları 22 Aralık 1574-17 Ocak 1595 tarihleri arasıdır. Üçüncü Murad’ın sara hastalığı sefere gitmeme nedenlerinden biridir. Üçüncü Murad’da babası gibi sefere hiç çıkmamıştır. Batı kaynakları sultanın savaşçı bir mizacı olsa da annesi Nurbanu Sultan ve eşi Safiye Sultan tarafından engellendiği söylenmiştir. 17 Ocak 1595 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Muradi mahlasını kullanarak dini ve tasavvufi şiirler yazmıştır.

Üçüncü Murat
III. Murat

Sultan Üçüncü Murat’ın Künyesi

 • Annesi: Nurbanu Sultan
 • Babası: 2. Selim
 • Doğum Tarihi: 4 Temmuz 1456
 • Doğum Yeri: Manisa /Bozdağ
 • Saltanat Yılları: 22 Aralık 1574-17 Ocak 1595
 • Ölüm Tarihi: 17 Ocak 1595
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Mesane zahmetine tutulmuş, böbrekle ilgili bir hastalığı ve mide rahatsızlığı olmasının ifade edilmesinden farklı görüşler bulunmaktadır.
 • Türbesi İstanbul, Ayasofya Cami
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Muradi

3. Mehmet

Osmanlı Padişahları sıralamasındaki Mehmed’in annesi Safiye Sultan, babası üçüncü Murad’dır. 26 Mayıs 1566’da Manisa’da doğmuştur. Kanuni Sultan Süleyman, sefere giderken torununun oğlunun doğum haberini veren ulağa, “Atalarımızda Murad oğlu Mehmed ola geldi. İsmi Mehmed olsun.” demiş ve adı Mehmed koyulmuştur. Saltanat yılları 27 Ocak 1595-20 Aralık 1603 tarihleri arasıdır. Tahta çıkınca 19 kardeşini öldürtmek zorunda kalmıştır. Annesi Safiye Sultanın etkisinde kaldığı için devlet yönetiminde etkili olmamıştır. Üçüncü Mehmed bir gün saraya dönerken yolda bir meczupla karşılaşmış ve meczup,” 56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım.” demiş. Bu olaydan çok etkilenen padişah yemeden içmeden kesilmiş ve 20 Aralık 1603’te vefat etmiştir. Şiirlerinde “Adli” mahlasını kullanmıştır.

Sultan Üçüncü Mehmet
III. Mehmet

Sultan Üçüncü Mehmet’in Künyesi

 • Annesi: Safiye Sultan
 • Babası: 3. Murad
 • Doğum Tarihi: 26 Mayıs 1566
 • Saltanat Yılları: 27 Ocak 1595-20 Aralık 1603
 • Ölüm Tarihi: 20 Aralık 1603
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Mide rahatsızlığı ve kalp krizi
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Ayasofya Cami
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Adli

1. Ahmet

Osmanlı Padişahları listesinden Ahmed’in babası üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan’dır. 28 Nisan 1590 tarihinde Manisa’da doğmuştur. Sancağa çıkmadan tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Ayrıca kardeş katline son veren sultandır. Saltanat yılları 21 Aralık 1603-22 Kasım 1617 tarihleri arasıdır. 22 Kasım 1617’de 28 yaşında vefat etmiştir. Türbesi Sultan Ahmet Cami Türbesi’nde bulunmaktadır. Bahti mahlasıyla şiirler yazmıştır.

Sultan Birinci Ahmet’in Künyesi

 • Annesi: Handan Sultan
 • Babası: 3. Mehmed
 • Doğum Tarihi: 28 Nisan 1590
 • Doğum Yeri: Manisa
 • Saltanat Yılları: 21 Aralık 1603-22 Kasım 1617
 • Ölüm Tarihi: 22 Kasım 1617
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Mide hastalığı
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: Sultan Ahmed Cami Türbesi
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Bahti

1. Mustafa

Mustafa’nın babası üçüncü Mehmed, annesi Halime Hatun’dur. 1601-1602 tarihinde doğmuştur. İki kez Osmanlı tahtına geçmiştir. Birinci saltanat yılları 22 Kasım 1617-26 Şubat 1618, ikinci saltanat yılları 20 Mayıs 1622-10 Eylül 1623 tarihleri arasıdır. Sarayda yaşadığı hapis hayatı padişahın akli dengesini bozmuştur. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nde akıl hastası olan tek padişahıdır. Birinci Mustafa 20 Ocak 1639 tarihinde sara krizi geçirip vefat etmiştir. Türbesi İstanbul Ayasofya Cami’nde yer almaktadır.

I. Mustafa

Sultan Birinci Mustafa’nın Künyesi

 • Annesi: Halime Hatun
 • Babası: 3. Mehmed
 • Doğum Tarihi: 1601-1602
 • Saltanat Yılları: 1. 22 Kasım 1617-26 Şubat 1618/2. 20 Mayıs 1622-10 Eylül 1623
 • Ölüm Tarihi: 20 Ocak 1639
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Sara krizi
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Ayasofya Cami
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: –

2. Osman

Osmanlı Padişahları listesinden Osman’ın babası birinci Ahmed, annesi Mahfiruz Sultan’dır. 3 Kasım 1604’te doğmuştur. Saltanat yılları 26 Şubat 1618-20 Mayıs 1622 tarihleri arasıdır. 14 yaşında tahta çıktığı için Genç Osman olarak anılmıştır. Genç Osman, yönettiği insanlar tarafından Yedikule’ de katledilerek 20 Mayıs 1622’de vefat etmiştir. Türbesi İstanbul Sultanahmet Türbesi’nde bulunmaktadır. Şiirlerinde “Farisi” mahlasını kullanmıştır.

Genç Osman

Genç Osman’ın Künyesi

 • Annesi: Mahfiruz Sultan
 • Babası: 1. Ahmed
 • Doğum Tarihi: 3 Kasım 1604
 • Saltanat Yılları: 26 Şubat 1618-20 Mayıs 1622
 • Ölüm Tarihi: 20 Mayıs 1622
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Şehit
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Sultanahmet Türbesi
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Farisi

4. Murad

Murad’ın babası birinci Ahmed, annesi Kösem Sultan’dır. 27 Temmuz 1612’de doğmuştur. Saltanat yılları 10 Eylül 1623-8 Şubat 1640 tarihleri arasıdır. Dördüncü Murad gut hastalığına tutulmuştu. 8 Şubat 1640’ta vefat etmiştir. Türbesi İstanbul’da Sultanahmet Türbesi’nde yer almaktadır. Muradi mahlasıyla şiirler yazmıştır.

Sultan Dördüncü Murat
IV. Murat

Sultan Dördüncü Murat’ın Künyesi

 • Annesi: Kösem Sultan
 • Babası: 1. Ahmed
 • Doğum Tarihi: 27 Temmuz 1612
 • Saltanat Yılları: 10 Eylül 1623-8 Şubat 1640
 • Ölüm Tarihi: 8 Şubat 1640
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Gut
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Sultanahmet Türbesi
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Muradi

Sultan İbrahim

Osmanlı Padişahları listesinden Sultan İbrahim’in babası birinci Ahmed, annesi Kösem Mahpeyker Sultan’dır. 4 Kasım 1615’te doğmuştur. Saltanat yılları 9 Şubat 1640-8 Ağustos 1648 yılları arasıdır. Sultan İbrahim tahta çıktığında hanedanın tek erkek varisiydi. Osmanlı tarihinde akıl hastası olarak anılan Sultan İbrahim esasında deli değil, psikonevroz hastası olmasıdır. Ayrıca cariyelerinden birinin (Telli haseki, Hümaşah Sultan) anlattığı hikayeden etkilenip kürk merakı doğmuş ve Sarayı kürklerle döşetmiştir. Sultan İbrahim hanedanı çocuklarıyla devam ettiren Osmanlı padişahıdır. 18 Ağustos 1648’de öldürülmüştür. Türbesi İstanbul Ayasofya Cami’nde yer almaktadır.

Sultan İbrahim
Sultan İbrahim

Sultan İbrahim’in Künyesi

 • Annesi: Kösem Sultan
 • Babası: 1. Ahmed
 • Doğum Tarihi: 4 Kasım 1615
 • Saltanat Yılları: 9 Şubat 1640-8 Ağustos 1648
 • Ölüm Tarihi: 18 Ağustos 1648
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Şehit
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Ayasofya Cami
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Deli

4. Mehmed

Osmanlı Padişahları listesinden Mehmed’in annesi Hatice Turhan Sultan, babası Sultan İbrahim’dir. 2 Ocak 1642 tarihinde doğmuştur. Saltanat yılları 8 Ağustos 1648-8 Kasım 1687 tarihleri arasıdır. Osmanlı Devleti’nde en küçük yaşta (7) tahta çıkan padişahtır. Küçük yaşta tahta çıktığı için hükümdarlığının ilk sekiz senesinde hükümet büyük annesi Kösem Mahpeyker Sultan, annesi Hatice Turhan Sultan ve iki valide sultanın taraftarları arasında bölünmüştür. 6 Ocak 1693’te vefat etmiştir. Türbesi İstanbul’da yer almaktadır. Ava meraklı olduğu için “Avcı Mehmed” olarak anılmıştır.

Sultan Dördüncü Mehmet
IV. Mehmet

Sultan Dördüncü Mehmet’in Künyesi

 • Annesi: Hatice Turhan Sultan
 • Babası: İbrahim
 • Doğum Tarihi: 2 Ocak 1642
 • Saltanat Yılları: 8 Ağustos 1648-8 Kasım 1687
 • Ölüm Tarihi: 6 Ocak 1693
 • Ölüm Yeri: Edirne
 • Ölüm Nedeni: Eceli müsemma
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Avcı Mehmed

2. Süleyman

Osmanlı Padişahları listesinden Süleyman’ın annesi Saliha Dilaşub Sultan, babası Sultan İbrahim’dir. 15 Nisan 1642 tarihinde doğmuştur. Saltanat yılları 8 Kasım 1687-22 Haziran 1691 yılları arasıdır. Ağabeyi dördüncü Mehmed ile aralarında üç buçuk aylık yaş farkından dolayı 40 yıl hapis hayatı yaşamıştır. 22 Haziran 1691’de vefat etmiştir. Türbesi İstanbul, Süleymaniye Cami’nde bulunmaktadır.

Sultan İkinci Süleyman
II. Süleyman

Sultan İkinci Süleyman’ın Künyesi

 • Annesi: Saliha Dilaşub Sultan
 • Babası: İbrahim
 • Doğum Tarihi: 15 Nisan 1642
 • Saltanat Yılları: 8 Kasım 1687-22 Haziran 1691
 • Ölüm Tarihi: 22 Haziran 1691
 • Ölüm Yeri: Edirne
 • Ölüm Nedeni: İstiska hastalığı
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Süleymaniye Cami
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: –

2. Ahmed

Osmanlı Padişahları listesinden Ahmed’in annesi Muazzez Sultan, babası Sultan İbrahim’dir. 25 Şubat 1643’te doğmuştur. Saltanat yılları 23 Haziran 1691-6 Şubat 1695 tarihleri arasıdır. Uzun zaman hapis hayatı yaşamış ve 49 yaşında Edirne’de tahta çıkmıştır. İkinci Ahmed 6 Şubat 1695’te ödemden Edirne’de vefat etmiştir. Türbesi İstanbul, Süleymaniye Cami’nde yer almaktadır.

Sultan İkinci Ahmet
II. Ahmet

Sultan İkinci Ahmet’in Künyesi

 • Annesi: Muazzez Sultan
 • Babası: İbrahim
 • Doğum Tarihi: 25 Şubat 1643
 • Saltanat Yılları: 23 Haziran 1691- 6 Şubat 1695
 • Ölüm Tarihi: 6 Şubat 1695
 • Ölüm Yeri: Edirne
 • Ölüm Nedeni: Ödem
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Süleymaniye Cami
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: –

2. Mustafa

Osmanlı Padişahları listesinden 2. Mustafa’nın annesi Emetullah Gülnuş Sultan, babası Avcı Mehmed’dir. 2 Haziran 1664’te Edirne’de doğmuştur. Doğduğunda yedi gün yedi gece eğlence yapılmıştır. Saltanat yılları 6 Şubat 1695-22 Ağustos 1703 tarihleri arasıdır. İkinci Mustafa ordunun başında sefere çıkan son Osmanlı padişahıdır. Kazandığı zaferlerden ötürü “Gazi” unvanı verilmiştir. Yazmış olduğu hat eserleri günümüze kadar gelen ilk padişahtır. 29 Aralık 1703’te vefat etmiştir. Türbesi İstanbul, Turhan Sultan Türbesi’nde bulunmaktadır. Şiir ve ilahilerinde “İkbali” ve “Meftuni” mahlaslarını kullanmıştır.

Sultan İkinci Mustafa
II. Mustafa

Sultan İkinci Mustafa’nın Künyesi

 • Annesi: Emetullah Gülnuş Sultan
 • Babası: 4. Mehmed
 • Doğum Tarihi: 2 Haziran 1664
 • Saltanat Yılları: 6 Şubat 1695- 22 Ağustos 1703
 • Ölüm Tarihi: 29 Aralık 1703
 • Ölüm Yeri: Edirne
 • Ölüm Nedeni: İstiska ve mesane hastalıkları
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Turhan Sultan Türbesi
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Gazi, İkbali, Meftuni

3. Ahmed

Osmanlı Padişahları listesinden 3. Ahmed’in annesi Emetullah Gülnuş Sultan, babası Avcı Mehmed’dir. 31 Aralık 1673’te doğmuştur. Saltanat yılları 23 Ağustos 1703-1 Ekim 1730 yılları arasındadır. Osmanlı tarihinin en iyi hattatlarından birisidir. Gayet yakışıklı bir padişah olduğu söylenmiştir. Üçüncü Ahmed ok ve tüfeği maharetli bir şekilde kullanmıştır. 24 Haziran 1736 tarihinde vefat etmiştir. Türbesi İstanbul, Turhan Sultan Türbesi’nde bulunmaktadır.

Sultan Üçüncü Ahmet
III. Ahmet

Sultan Üçüncü Ahmet’in Künyesi

 • Annesi: Emetullah Gülnuş Sultan
 • Babası: 4. Mehmed
 • Doğum Tarihi: 31 Aralık 1673
 • Saltanat Yılları: 23 Ağustos 1703 – 01 Ekim 1730
 • Ölüm Tarihi: 24 Haziran 1736
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Eceli müsemma
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Turhan Sultan Türbesi
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: –

1. Mahmud

Osmanlı Padişahları listesinden 1. Mahmud’un annesi Saliha Sultan, babası ikinci Mustafa’dır. 2 Ağustos 1696 tarihinde doğmuştur. Saltanat yılları 2 Ekim 1730-13 Aralık 1754 tarihleri arasıdır. 27 yıl kafes hayatı yaşamıştır. Birinci Mahmud’a “Gazi” unvanı verilmiştir. Şiirlerinde “Sebkati” mahlasını kullanmıştır. Çiçeği çok sevdiği için lale yetiştirmekle uğraşmıştır. Ayrıca kuyumculuk ve musikiylede uğraşmıştır. 13 Aralık 1754’te saraya girerken at üstünden düşmüş ve vefat etmiştir. Türbesi İstanbul, Turhan Sultan Türbesi’nde yer almaktadır.

Sultan Birinci Mahmut
I. Mahmut

Sultan Birinci Mahmut’un Künyesi

 • Annesi: Saliha Sultan
 • Babası: 2. Mustafa
 • Doğum Tarihi: 2 Ağustos 1696
 • Saltanat Yılları: 2 Ekim 1730-13 Aralık 1754
 • Ölüm Tarihi: 13 Aralık 1754
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Eceli kaza
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Turhan Sultan Türbesi
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Gazi, Sebkati

3. Osman

Osmanlı Padişahları listesinden 3. Osman’ın annesi Şehsuvar Sultan, babası ikinci Mustafa’dır. 3 Ocak 1699’da doğmuştur. Saltanat yılları 14 Aralık 1754-30 Ekim 1757 tarihleri arasıdır. Üçüncü Osman 58 yaşında tahta çıkmıştır. Tahta çıktığı zaman okunan hutbelerde adının “sultanü’l-berreyn ve’l-bahreyn” olarak okunmasını istemiştir. “Piştahta” denilen çekmece ve ufak yazı masaları yapmıştır. 30 Ekim 1757’de vefat etmiştir. Türbesi İstanbul, Turhan Sultan Türbesi’nde bulunmaktadır.

Sultan Üçüncü Osman
III. Osman

Sultan Üçüncü Osman’ın Künyesi

 • Annesi: Şehsuvar Sultan
 • Babası: 2. Mustafa
 • Doğum Tarihi: 3 Ocak 1699
 • Saltanat Yılları: 14 Aralık 1754-30 Ekim 1757
 • Ölüm Tarihi: 30 Ekim 1757
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Mide rahatsızlığı
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Turhan Sultan Türbesi
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: –

3. Mustafa

Osmanlı Padişahları listesinden 3. Mustafa’nın babası üçüncü Ahmed, annesi Mihrimah Sultan’dır. Ancak bazı kaynaklarda annesinin Mihrişah Emine Sultan olduğu geçmektedir. 28 Ocak 1717’de doğmuştur. Saltanat yılları 30 Ekim 1757-21 Ocak 1774 tarihleri arasıdır. 40 yaşında tahta çıkmıştır. Osmanlı Devleti üçüncü Mustafa döneminde çöküş sürecine girmiştir. Şair ve hattat olan üçüncü Mustafa, Cihangir mahlasıyla şiirler yazmıştır. 21 Ocak 1774’te vefat etmiştir. Türbesi İstanbul, Laleli Cami’nde yer almaktadır.

Sultan Üçüncü Mustafa
III. Mustafa

Sultan Üçüncü Mustafa’nın Künyesi

 • Annesi: Mihrimah Sultan
 • Babası: 3. Ahmed
 • Doğum Tarihi: 28 Ocak 1717
 • Saltanat Yılları: 30 Ekim 1757-21 Ocak 1774
 • Ölüm Tarihi: 21 Ocak 1774
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Savaş üzüntüsü
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Laleli Cami
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Cihangir, Gazi

1. Abdülhamid

Osmanlı Padişahları listesinden 1. Abdülhamid’in annesi Rabia Şermi Kadın, babası Üçüncü Ahmed’dir. 20 Mart 1725’te İstanbul’da doğmuştur. Saltanat yılları 21 Ocak 1774-7 Nisan 1789 tarihleri arasıdır. 49 yaşında tahta çıkmıştır. Kılıç alayı töreninde geleneği bozmuş, Hz. Ömer’in değil Hz. Muhammed (s.a.v)’in kılıcını kuşanmıştır. Birinci Abdülhamid 7 Nisan 1789’de Özü kalesinin işgal edildiği haberi geldiğinde geçirdiği ani bir felç sonucunda vefat etmiştir. Türbesi İstanbul, Bahçekapı’daki Birinci Abdülhamid Türbesi’nde bulunmaktadır.

Sultan Birinci Abdülhamit
I. Abdülhamit

Sultan Birinci Abdülhamit’in Künyesi

 • Annesi: Rabia Şermi Kadın
 • Babası: 3. Ahmed
 • Doğum Tarihi: 20 Mart 1725
 • Saltanat Yılları: 21 Ocak 1774- 7 Nisan 1789
 • Ölüm Tarihi: 7 Nisan 1789
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Felç
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Bahçekapı, Birinci Abdülhamid Türbesi
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: –

3. Selim

Osmanlı Padişahları listesinden 3. Selim’in babası üçüncü Mustafa, annesi Mihrişah Sultan’dır. 24 Aralık 1761’de doğmuştur. Adını Osmanlı Devleti’nin büyük padişahlarından olan Yavuz Sultan Selim’den almıştır. Saltanat yılları 7 Nisan 1789-29 Mayıs 1807 tarihleri arasıdır. 28 yaşında tahta çıkmıştır. Musiki ve edebiyat ile uğraşmıştır. İlhami mahlasıyla şiirler yazmıştır. 28 Temmuz 1807’de asiler tarafından katledilerek ölmüştür. Türbesi İstanbul, Laleli Cami’nde yer almaktadır.

Sultan Üçüncü Selim
III. Selim

Sultan Üçüncü Selim’in Künyesi

 • Annesi: Mihrişah Sultan
 • Babası: 3. Mustafa
 • Doğum Tarihi: 24 Aralık 1761
 • Saltanat Yılları: 7 Nisan 1789 – 29 Mayıs 1807
 • Ölüm Tarihi: 28 Temmuz 1808
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Şehit
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Laleli Cami
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: İlhami

4. Mustafa

Osmanlı Padişahları listesinden 4. Mustafa’nın annesi Ayşe Sineperver Sultan, babası birinci Abdülhamid’dir. 8 Eylül 1779’da doğmuştur. Saltanat yılları 29 Mayıs 1807-28 Temmuz 1808 tarihleri arasıdır. 28 yaşında tahta çıkmıştır. Kısa süren hükümdarlık dönemi kargaşalar devridir. Dördüncü Mustafa bir isyanla tahta çıkmış ve yine bir isyanla tahttan indirilmiştir. Annesi Ayşe Sineperver Sultan ve kızkardeşi Esma Sultan’ın etkisinde kalmıştır. Dördüncü Mustafa hakkında kötü şeyler söylensede doğruluk payı bulunmamaktadır.17 Kasım 1808 tarihinde kardeşi ikinci Mahmud ölüm emrini vermesiyle vefat etmiştir. Türbesi İstanbul, Bahçekapı’daki Birinci Abdülhamid Türbesi’nde bulunmaktadır.

Sultan Dördüncü Mustafa
IV. Mustafa

Sultan Dördüncü Mustafa’nın Künyesi

 • Annesi: Ayşe Sineperver Sultan
 • Babası: 1. Abdülhamid
 • Doğum Tarihi: 8 Eylül 1779
 • Saltanat Yılları: 29 Mayıs 1807-28 Temmuz 1808
 • Ölüm Tarihi: 17 Kasım 1808
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Şehit
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Bahçekapı, Birinci Abdülhamid Türbesi
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: –

2. Mahmud

Osmanlı Padişahları listesinden 2. Mahmud’un annesi Nakşıdil Sultan, babası birinci Abdülhamid’dir. 20 Temmuz 1785’te doğmuştur. Saltanat yılları 28 Temmuz 1808-28 Haziran 1839 tarihleri arasıdır. Saltanat dönemi oldukça yoğun geçtiğinden “gaile-i saltanttan usandım” demiştir. Usta bir hattat olan ikinci Mahmud aynı zamanda bestekar ve iyi bir nişancıdır. Şiirlerinde “Adli” mahlasını kullanmıştır. İkinci Mahmud 28 Haziran 1839’da veremden vefat etmiştir. Türbesi İstanbul, Divanyolu 2. Mahmud Türbesi’nde yer almaktadır.

Sultan İkinci Mahmut
II. Mahmut

Sultan İkinci Mahmut’un Künyesi

 • Annesi: Nakşıdil Sultan
 • Babası: 1. Abdülhamid
 • Doğum Tarihi: 20 Temmuz 1785
 • Saltanat Yılları: 28 Temmuz 1808-28 Haziran 1839
 • Ölüm Tarihi: 28 Haziran 1839
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Verem
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Divanyolu, 2. Mahmud Türbesi
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: Adli

Abdülmecid

Osmanlı Padişahları listesinden Abdülmecid’in babası ikinci Mahmud, annesi Bezmialem Valide Sultan’dır. 23 Nisan 1823’te doğmuştur. 17 yaşında tahta çıkmıştır. Saltanat yılları 1 Temmuz 1839-25 Haziran 1861 tarihleri arasıdır. 20 yıllık saltanat döneminde 22 tane Sadrazam değiştirmiştir. Avrupalı bir prens gibi yetiştirilmiştir. Batı hayat şekline hayran bir padişahtır. 25 Haziran 1861’de veremden vefat etmiştir. Türbesi İstanbul, Yavuz Sultan Selim Türbesi’nde yer almaktadır.

Sultan Abdülmecit, Osmanlı Padişahları listesi
Abdülmecid

Sultan Abdülmecit’in Künyesi

 • Annesi: Bezmialem Valide Sultan
 • Babası: 2. Mahmud
 • Doğum Tarihi: 23 Nisan 1823
 • Saltanat Yılları: 1 Temmuz 1839-25 Haziran 1861
 • Ölüm Tarihi: 25 Haziran 1861
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Verem
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul Yavuz Sultan Selim Türbesi
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: –

Abdülaziz

Osmanlı Padişahları listesinden Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Sultan, babası ikinci Mahmud’dur. 7/8 Şubat 1830 gecesi doğmuştur. 31 yaşında tahta çıkmıştır. Saltanat yılları 25 Haziran 1861-30 Mayıs 1876 tarihleri arasıdır. Bir darbe sonucu tahttan indirilmiştir. İyi bir eğitim hayatı olmuştur. Kardeşi Abdülmecid gibi batı hayranı değil doğu kültürüyle yetişmiştir. Çırağan ve Beylerbeyi saraylarını inşa ettirmiştir. Seyehat amacıyla ülke dışına çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. 4 Haziran 1876’da odasında bilek damarları kesilmiş durumda bulunmuştur. Padişahın intihar ettiğine karar verilmiş olsada araştırmalara göre öldürülmüş olması kuvvetle muhtemeldir. Türbesi İstanbul, Divanyolu 2. Mahmud Türbesi’nde yer almaktadır.

Sultan Abdülaziz, Osmanlı Padişahları listesi
Abdülaziz

Sultan Abdülaziz’in Künyesi

 • Annesi: Pertevniyal Sultan
 • Babası: 2. Mahmud
 • Doğum Tarihi: 7/8 Şubat 1830
 • Saltanat Yılları: 25 Haziran 1861-30 Mayıs 1876
 • Ölüm Tarihi: 4 Haziran 1876
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Şehit
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Divanyolu, 2. Mahmud Türbesi
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: –

5. Murad

Osmanlı Padişahları listesinden 5. Murad’ın babası Abdülmecid, annesi Şevkefza Valide Sultan’dır. 22 Eylül 1840’ta doğmuştur. Saltanat yılları 30 Mayıs 1876-31 Ağustos 1876 tarihleri arasıdır. 93 gün tahtta kalmıştır. İyi bir eğitim hayatı olmuştur. Resim, musiki ve mimarlıkla ilgilenmiştir. Yaşadıklarının etkisiyle akli dengesi bozulmuştu. Mason teşkilâtına katılmıştır. 29 Ağustos 1904’te 64 yaşında şeker hastalığı müsebbibiyle ölmüştür. Türbesi İstanbul, Yenicami Cedid Havatin Türbesi’nde yer almaktadır.

Sultan Beşinci Murat, Osmanlı Padişahları listesi
V. Murat

Sultan Beşinci Murat’ın Künyesi

 • Annesi: Şevkefza Valide Sultan
 • Babası: Abdülmecid
 • Doğum Tarihi: 22 Eylül 1840
 • Saltanat Yılları: 30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876
 • Ölüm Tarihi: 29 Ağustos 1904
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Şeker hastalığı
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Yenicami
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: –

2. Abdülhamid

Osmanlı Padişahlarının listesinden 2. Abdülhamid’in babası Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadınefendi’dir. 21 Eylül 1842’de doğmuştur. Saltanat yılları 31 Ağustos 1876-27 Nisan 1909 tarihleri arasıdır. Kuvvetli bir hafızası bulunmaktadır. Vehimli bir karaktere sahiptir. Marangozluk, çinicilik ve resim yapmakla uğraşmıştır. Kadiri Tarikatı’na bağlıydı. 10 Şubat 1918’de zatürre hastalığının ilerlemesi sonucu vefat etmiştir. Türbesi İstanbul, Divanyolu 2. Mahmud Türbesi’nde bulunmaktadır.

Sultan İkinci Abdülhamit, Osmanlı Padişahları listesi
II. Abdülhamit

Sultan İkinci Abdülhamit’in Künyesi

 • Annesi: Tir-i Müjgan Kadın
 • Babası: Abdülmecid
 • Doğum Tarihi: 21 Eylül 1842
 • Saltanat Yılları: 31 Ağustos 1876- 27 Nisan 1909
 • Ölüm Tarihi: 10 Şubat 1918
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Zatürre
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Divanyolu, 2. Mahmud Türbesi
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: –

5. Mehmed Reşad

Osmanlı Padişahları listesinden 5. Mehmed’in annesi Gülcemal Kadınefendi, babası Sultan Abdülmecid’dir. 2 Kasım 1844’te Çırağan Sarayı’nda doğmuştur. Saltanat yılları 27 Nisan 1909 – 3 Temmuz 1918 tarihleri arasıdır. 65 yaşında tahta çıkmıştır. Gençliğinde mevleviliğe katılmıştır. Beşinci Mehmed şeker hastalığından muzdariptir. 3 Temmuz 1918’de şeker hastalığının verdiği etkiler sonucuyla vefat etmiştir. Türbesi İstanbul, Eyüp Mehmed Reşad Türbesi’nde bulunmaktadır. 5. Mehmed ve gazilik unvanı verilmiştir.

Sultan Beşinci Mehmet Reşat, Osmanlı Padişahları Listesi
V. Mehmet Reşat

Sultan Beşinci Mehmet Reşat’ın Künyesi

 • Annesi: Gülcemal Kadınefendi
 • Babası: Abdülmecid
 • Doğum Tarihi: 2 Kasım 1844
 • Saltanat Yılları: 27 Nisan 1909 – 3 Temmuz 1918
 • Ölüm Tarihi: 3 Temmuz 1918
 • Ölüm Yeri: İstanbul
 • Ölüm Nedeni: Şeker hastalığı
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: İstanbul, Eyüp, Mehmed Reşad Türbesi
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: 5.Mehmet, Gazi

6. Mehmed Vahdeddin

Osmanlı Padişahları listesi yazımızda son sırada bulunan padişah Vahdettin’dir. 6. Mehmed’in annesi Gülistü Kadınefendi, babası Sultan Abdülmecid’dir. 4 Ocak 1861’de Dolmabahçe Sarayı’nda doğmuştur. Saltanat yılları 4 Temmuz 1918 – 17 Kasım 1922 tarihleri arasıdır. Sultan Vahdeddin (Vahideddin) 6. Mehmed unvanıyla tahta çıkmıştır. Edebiyat, musiki ve hat sanatlarıyla uğraşmıştır. Ayrıca binicilik ve atçılık ile de uğraşmıştır. 16 Mayıs 1926 ‘da San Remo’ da kalp krizinden vefat etmiştir. Türbesi Şam, Selimiye Cami’nde yer almaktadır.

Sultan Altıncı Mehmet Vahdettin, Osmanlı Padişahları listesi
VI. Mehmet Vahdeddin

Sultan Altıncı Mehmet Vahdettin’in Künyesi

 • Annesi: Gülistu Kadınefendi
 • Babası: Abdülmecid
 • Doğum Tarihi: 4 Ocak 1861
 • Saltanat Yılları: 4 Temmuz 1918 – 17 Kasım 1922
 • Ölüm Tarihi: 16 Mayıs 1926
 • Ölüm Yeri: İtalya
 • Ölüm Nedeni: Kalp krizi
 • Türbesinin Bulunduğu Yer: Şam, Selimiye Cami
 • Lakabı/Mahlası/Unvanı: 6.Mehmed

KAYNAKÇA
[1] TDV İslam Ansiklopedisi “Orhan
DİA
Osmanlı Padişahları, Erhan Afyoncu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top