Belleten: Türk Tarih Kurumu’nun Çıkardığı Eşsiz Dergi

İçindekiler

Puan Ver

Belleten Dergisi, Türk Tarih Kurumu’nun Ocak 1937 tarihinden bu yana dört ayda bir Türkçe olarak yayımladığı tarih dergisidir. Akademik camianın en çok başvurduğu kaynak dergilerinden biridir. Bu çalışmamızda sizlere bir kolaylık sağlamayı düşündük ve Belleten Dergisi‘nin bütün sayısında bulunan bütün başlıkları indeksledik. Umulur ki bu çalışmamız akademik camiaya fayda sağlar. Şimdiden kolay gelsin.

Türkiye’nin en eski ve kesintisiz yayımlanan bilimsel dergisi Belleten’in İNDEKSİ İÇİN TIKLAYIN

Belleten Sosyal Bilimler alanında makalelerin yayımlandığı bir dergidir.

Belleten, Türkiye’nin en prestijli arkeolojik ve tarihî araştırmalarını sunan bir platform olma özelliğini koruyarak, önemli Türk tarihçi ve arkeologlarının eserlerine ev sahipliği yapmıştır. Bunların arasında Bekir Sıtkı Baykal, Semavi Eyice, Tayyip Gökbilgin, Halil İnalcık, Enver Ziya Karal, Fuad Köprülü, Aptullah Kuran, Akdes Nimet Kurat, Ali Sevim ve İsmail Hakkı Uzunçarşılı gibi isimler bulunmaktadır.

Belleten hala çıkıyor mu?

Belleten Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayımlanır. Dergide, özgün araştırma-inceleme makaleleri, çeviri, kitap tanıtma, kongre-sempozyum haberleri ve vefat yazıları (nekroloji) yayımlanır. Dergi, yazıların bilimsel araştırma ölçütlerine uyması, alana bir yenilik getirmesi ve başka bir yerde yayımlanmamış olması kriterlere önem vermektedir.

Derginin dili nedir?

Yukarda da belirttiğimiz üzere Belleten Türkçe yayım yapan bir dergidir. Ancak gerektiği durumlarda Avrupa dillerinden Fransızca, İngilizce ve Almanca olarak makale yayımlanabilir.

Belleten adı nereden gelmektedir?

Belleten Dergisi‘nin ismi 1909 yılına kadar dayanmaktadır. 1909 yılında dönemin Vakanüvisi olan Abdurrahman Şeref Efendinin başkanlığında Tarih-i Osmani Encümeni kurulmuştu. Bu kurul 1910 yılında Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası adında dergi yayımlamaya başlamıştır.

Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuasının ismi 1931 senesinde 101. sayısından sonra Türk Tarih Encümeni Mecmuası olarak değişmiş, daha sonra 1937 yılına gelindiğinde de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Belleten adı verilmiştir. Belleten Dergisi Atatürk’ün ismini koyduğu ve gördüğü son eser olması, Türkiye’nin en eski dergilerden biri olması ve Latin alfabesi ile yayımlanan ilk tarih dergisi olması yönünden öneme sahiptir.

Belleten isminin, İtalyanca “Bulletino” dan Fransızcaya geçmiş olduğu bilinen kelimeden türediği bilinmektedir. Anlamları şöyle sıralanabilir:

 • Bir reyi ifadeye yarıyan pusla (billet).
 • Resmi mahiyette bir şeyi ifade eden rapor.
 • Bir askeri kıtanın harekâtını bildiren resmi tebliğ.
 • Bir talebenin çalışma ve ahlâk durumunu gösteren cüzdan.
 • Kanunlar dergisi…

Littré’nin meşhur lügatindeyse kelimenin manaları şöyle sayılmaktadır:

 • Üzerine rey yazılan ufak kağıt.
 • Halkı ilgilendiren bir şeyin durumu hakkında malomat veren kısa yazı.
 • Bir muharebeyi; bir askeri hareketi bildiren tebliğ.
 • Kanunlar dergisi: kanunların ve nizamların resmi mecmuası
 • Bir şeyi tevsika yarıyan ufak pusla (billet)..

Littré, Lügatinde kelimenin etimolojisi hakkında verilen malumatta şudur: Bulletin, kelimesi, İtalyanca Bulletino kelimesinden, bu da “bilet demek olan bulletta kelimesinden gelir. Fransızca Bullette sözü, kendini belletmeğe yarıyan vesika demektir. Bu da Bulle, kelimesinden gelir ki mühür anlamınadır…

Dergi nereden alınır?

Belleten, değişim, abonelik ve satın alma yoluyla yaklaşık 280 kütüphaneye ulaşmaktadır. Ayrıca Türk Tarih Kurumu’nun web sitesinden e-mağaza üzerinden de temin edilebilmektedir.

Üstelik 2016 yılında Türk Tarih Kurumu’nun yapmış olduğu bir çalışma sonucunda Belleten‘nin 1937 yılında günümüze kadar olan bütün sayılarına resmi web sitesinden ulaşmak mümkün hale gelmiştir.

Bu çalışmamızda tek sayfadan Belleten Dergisinin bütün sayılarda yayımlanan makalelerin isimlerini bulma imkanına kavuşacaksınız. Üstelik makalenin başlık kısmına verdiğimiz link sayesinde PDF formatını indirebileceksiniz.

Belleten dergisi, Türk tarihi ve arkeolojisi alanında yapılan çalışmaların güncel ve detaylı bir şekilde sunulduğu, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin tarih ve sosyal bilimler alanındaki gelişmelerini inceleme imkânı sağlayan önemli bir kaynak olarak öne çıkmaktadır. Bu sayede, Türkiye’nin tarihî ve kültürel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtılmasına ve bilimsel çalışmaların teşvik edilmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Belleten İndeksi

Yıllara Göre Listesi

2023
Nisan 2023, Cilt 87
Sayı 308
2022
Nisan 2022, Cilt 86
Sayı 305
Ağustos 2022, Cilt 86
Sayı 306
Aralık 2022, Cilt 86
Sayı 307
2021
Nisan 2021, Cilt 85
Sayı 302
Ağustos 2021, Cilt 85
Sayı 303
Aralık 2021, Cilt 85
Sayı 304
2020
Nisan 2020, Cilt 84
Sayı 299
Ağustos 2020, Cilt 84
Sayı 300
Aralık 2020, Cilt 84
Sayı 301
2019
Nisan 2019, Cilt 83
Sayı 296
Ağustos 2019, Cilt 83
Sayı 297
Aralık 2019, Cilt 83
Sayı 298
2018
Nisan 2018, Cilt 82
Sayı 293
Ağustos 2018, Cilt 82
Sayı 294
Aralık 2018, Cilt 82
Sayı 295
2017
Nisan 2017, Cilt 81
Sayı 290
Ağustos 2017, Cilt 81
Sayı 291
Aralık 2017, Cilt 81
Sayı 292
2016
Nisan 2016, Cilt 80
Sayı 287
Ağustos 2016, Cilt 80
Sayı 288
Aralık 2016, Cilt 80
Sayı 289
2015
Nisan 2015, Cilt 79
Sayı 284
Ağustos 2015, Cilt 79
Sayı 285
Aralık 2015, Cilt 79
Sayı 286
2014
Nisan 2014, Cilt 78
Sayı 281
Ağustos 2014, Cilt 78
Sayı 282
Aralık 2014, Cilt 78
Sayı 283
2013
Ağustos 2013, Cilt 77
Sayı 279
Aralık 2013, Cilt 77
Sayı 280

Belleten Nisan 2023 tarihinde yayımlanan 308. sayısındaki makaleler

belleten-dergisi-nin-bu-sayisi-06-02-2023-tarihinde-meydana-gelen-kahramanmaras-merkezli-depremde-hayatlarimi-kaybedenlere-ithaf-edilmistir

The Serpent-Fighting Imagery of Anatolia in the 2nd Millennium BC and Malatya Serpentine Monster in the Light of Newly Published Old Assyrian Seal Impression from Kültepe
Vladimir Shelestin, Alexandre Nemirovsky, Anastasia Iasenovskaia

Tapınak Şövalyelerinde Kadın
Muhittin Çeken

Hristiyan ve İslam Züht Hayatının 13. Yüzyıldaki Dönüşümü: Biraderler ve Kalenderîler Hareketi Bağlamında Zahitlikte Kitleselleşme ve Sosyal Boyut
Resul Ay

Şehzade Mehmet Camisi Modüler Tasarımı
E. Füsun Alioğlu

Osmanlı Yapı Kültüründe Arslan ve Arslanhaneler
Aliye Öten

II. Abdülhamid Döneminde Kayseri İptidai Mektepleri (1876-1908)
Cevdet Kırpık

Süveydiye’de İngiliz-Amerikan Protestan Misyonerleri ve Osmanlı Siyaseti (1846-1923)
İlker Kiremit

Birinci Dünya Savaşı’nda Cebel-i Lübnan’da İaşe Buhranı: Osmanlı Hükûmeti’ne Yönelik Avrupa ve ABD Kamuoyundaki İddialar
Celil Bozkurt

Türkiye’nin İlk Çin Elçisi Emin Âli Sipahi’nin Çin İzlenimleri ve Türkiye-Çin İlişkileri
Melih Duman

Türkiye’de Yabancı Sermayeli Şirketlerden Yabancı ve Gayrimüslimlerin Tasfiyesinin Nedenleri (1922-1923)
Asaf Özkan

Kitap Tanıtımı

Leyla Yıldız, Safevî Döneminde Tebrîz: Kentsel Mekânda Dönüşüm Süreçleri (1501-1736)
Selçuk MÜLAYİM

Belleten Aralık 2022 tarihinde yayımlanan 307. sayısındaki makaleler

belleten-Aralik-2022-Cilt-86-Sayi-307

Acemhöyük ve Erken Tunç Çağı Anadolu Ticaret Ağları
Yalçın Kamış

Eski Yunan ve Roma Dünyasında Yargılanan Bitki Uzmanı Kadınlar: Φαρμακίς / Venefica
Leyla Aydemir

Yuan Hanedanı’nın Annesi: Çabi Hatun
Burak Çelik

Savga: Kırım Hanlarının Yağmadan Aldığı Pay ve Tarihî Kökeni
Serkan Acar

The Formation and Denouement of “Perso-Islamic” in Oriental History and the Case of Seljuk Art and Architectural History
Ali Uzay Peker

Edirne Selimiye Külliyesi’nde 1761-1762 Yıllarında Gerçekleştirilen Restorasyon Faaliyetleri
Ekrem Batır, Abdulkadir Dündar

Bir Osmanlı-Amerika Ermenisi Kevork Şişmanyan’ın Misyonerlik Faaliyetleri ve Kumkapı’daki Mektebi (1880-1924)
Ayşe Aksu

Birinci Dünya Savaşı’ndan Önce Hınçak Partisi’nin İki Kongresi ve Savaş Kararı
Bülent Cırık

I. Dünya Savaşı’nda Hindistan’ın Kuzey Batı Sınır Eyaleti’nde İngiliz Karşıtı Hareketler ve Osmanlı Devleti’nin Etkisi
Ü. Gülsüm Polat

Serbest Cumhuriyet Fırkası Denemesinin Uluslararası Yansımaları: Türk Dış Politikasında Değişim Tartışması
Yusuf Tekin, İrşat Sarıalioğlu

Belleten Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan 306. sayısındaki makaleler

Kazova’da (Dazimonitis) Yeni Keşfedilen Basamaklı Tünelli Bir Pontos Krallığı Kalesi: Dereköy Kalesi
Murat Tekin, Şengül Dilek Ful, Hatice Uyanık

Yerel ve Devşirme? İki Kimlik: Hemithea ve Eileithyia
E. Deniz Oğuz Kırca

Çivi Yazılı Kayıtlardan Antik Yunan Kaynaklarına Efsaneleşen Anadolulu Kral Adı Mita/Midas
Nurgül Yıldırım

Bee Houses as a Rural Construct: Sampling from Konya, Türkiye
Nisa Yılmaz Erkovan, Lale Özgenel

Antalya Kaleiçi Panhagia Kilisesi ve Câmi-i Cedid
Evren Dayar

Ebediyete Bağış: Balat Şer‘iyye Sicillerinde Para Vakfı Kayıtları (1555-1838)
Çiğdem Gürsoy, Mehtap Özdeğer

Osmanlı Döneminde İzmir’den Yapılan İhracatın Analizi (1774-1776)
A. Mesud Küçükkalay, Numan Elibol

Sultan II. Abdülhamid’in Başkâtibi Tahsin Paşa
Naim Ürkmez, Uğur Akbulut

Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yıllarında Yabancı Ülke Bayraklarının Kullanımı ve Denetimi
Emre Çelik

Çarlık Rusya’nın Kafkas Hattı’nı İnşası ve Kuzey Kafkasya’da Hâkimiyet Kurma Mücadelesi
Serdar Oğuzhan Çaycıoğlu

Kitap Tanıtımı

James Howard-Johnston, The Last Great War of Antiquity
Turhan KAÇAR

Belleten Nisan 2022 tarihinde yayımlanan 305. sayısındaki makaleler

Karain Mağarası Orta Kalkolitik Dönem Seramiği
Ayşegül Aykurt, Nurperi Ayengin

A Comparative Approach to the Oannes Narrative in Mesopotamia and the Prometheus Myth in the Ancient Greek World
Ercüment Yıldırım

Geç Antik Çağ Armenia’sında Kimlik Paradigması: Armenialılar Ermeni Midir?
İlhami Tekin Cinemre

İhanetten İmparatorluğa: IV. Romanos Diogenes
Murat Keçiş

16. Yüzyılda Osmanlı-Avrupa Ticari İlişkilerine ‘Yusufça Defnesi’ Örneğinde Bir Bakış
Zeliha Demirel Gökalp

Selef-Halef İki Vakʻanüvîs Saʻdullah Enverî ve Halîl Nûrî’nin Terekeleri Mukayeseli Bir İnceleme
Hüseyin Sarıkaya

Osmanlı Devleti’nde Bir İngiliz Sermaye Girişimi: Şirket-i Maliye-i Mahdûde-i Osmanî
Mehmet Çetin

Midhat Paşa’nın Suriye Valiliği Döneminde Sultan II. Abdülhamid ve İngiltere Büyükelçisi Layard ile Olan İlişkileri (Kasım 1878-Ağustos 1880)
Ş. Tufan Buzpınar

Sultan II. Abdülhamid’in Siyasi Mahkûmlara Yönelik 1896 Tarihli Umumi Afı
Emel Demir Görür

Değişim Çağında Osmanlı İstanbul’unda Oyuncaklar ve Oyun Nesneleri
İhsan Erdinçli

Kitap Tanıtımı

FERİDUN M. EMECEN, Osmanlı Klasik Çağında Hilafet ve Saltanat, Aktörler, Yazım ve İmaj
Mehmet Yılmaz AKBULUT

Tributaries and Peripheries of the Ottoman Empire (Osmanlı İmparatorluğunun Haraçgüzar Eyaletleri ve Serhat Boyları)
Ayşe KAYAPINAR

Belleten Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 304. sayısındaki makaleler

Büyük Menderes Nehri Havzasının Doğusunda MÖ II. Bin Yıla Ait Hilal Biçimli Tezgah Ağırlıkları (Bir Grup Piramidal Ağırlıkla Beraber)
Özdemir Koçak, İsmail Baytak, Ömür Esen

Artvin Arılı (Demirkapı) Yaylası Kaya Resimleri
Oktay Özgül

Hulefâ ve Ulemâ Arasında Bir Rekabet ya da İş Birliği Alanı Olarak Savaş İdaresi (2-3/8-9. Yüzyıllar)
Nagihan Doğan

Ehl-i Hiref Maaş Defterlerinde Kayıtlı Tebrizli Sanatkârlar (1526-1566)
Murat Uluskan

Geray Hanedanının Osmanlı Devleti Topraklarında Kalan Maddi İzleri
Hakan Kırımlı

The Ottoman State Between Urban Space and Environment: Preserving the Drinking Water of Istanbul
Burcu Kurt

On the Similarity of Colonialist Policies Implemented Against the Ottoman Empire and the Far East: The Bargains Over Korea After the Shimonoseki Agreement
Cezmi Eraslan

Kosova’ya Yapılan Çerkes Göçü ve İskânı (1864-1865)
Vahit Cemil Urhan

Cumhuriyet Türkiye’sine Geçiş Sürecinde Şûrâ-yı Devlet
Zeki Eraslan

The Independence Process of Bulgaria and the First Ambassador of the Ottoman Empire to Sofia, Mustafa Asım Bey
Abidin Temizer

Kitap Tanıtımı

TUBA YILDIZ, Geleneğin Hukuku Osmanlı’nın Adaleti Dürzîler ve Mârûnîler
Fasih Dinç

ZEYNEP BOSTAN, Osmanlı Hariciyesinin Modern Temelleri: II. Abdülhamid Döneminde Diplomasi
Faruk BİLİCİ

İZZET BAHAR , İkinci Dünya Savaşında Türkiye ve “Yahudi Meselesi”
Yücel GÜÇLÜ

Belleten Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan 303. sayısındaki makaleler

The Ahhiyawa Question: Reconsidered
Cenker Atila

Hitit Tanrılar Topluluğunda Bir Tanrıça: Kappariyamu
Nursel Aslantürk

Tieion Akropolisi
Şahin Yıldırım

VI./XII. Asırda Bir Abbâsî Veziri: Adudüddîn İbnü’l-Müslime’nin Siyasî ve İdarî Etkinliği
Halil İbrahim Hançabay

Faḍlallāh Al-Ḥurūfī and His World: Power, Religion, and Sufism
Fatih Usluer

Şah I. Abbas ve Sayın Hanî Türkmenleri Örneğinde Tahakküm ve Direniş
Gülay Karadağ Çınar

Did Andreas Vesalius’s De Humani Corporis Fabrica and/or Juan Valverde’s Historia De La Composicion Del Cuerpo Humano Really Influence the Anatomy Knowledge in the Ottoman Empire? A Preliminary Study on Shams al-Dīn ʿItāqī’s Tashrīh al-Abdān*
Ahmet Acıduman, Çağatay Aşkit, Gözde Acıduman

Vietnam’da Osmanlı Tarihi Araştırmaları
Vi An Lu

Edirne Sarayı Su Yapıları
Mustafa Özer, Mesut Dündar

Türkiye Mezar Taşı Tipleri 1: Güneş Tepelikliler
Halit Çal

Kitap Tanıtımı

DİLEK MAKTAL CANKO, Bizans Sanatında Kadın, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2019, 224 s. + 63 levha ISBN: 978-605-7800-45-9.
Şamil YİRŞEN

JOHN LEWIS BURCKHARDT, Arabistan Seyahatleri (Temmuz 1814-Haziran 1815), Büyüyenay, İstanbul 2019, 502 s. ISBN 978-605-2071-94-6.
Halil İbrahim EROL

Belleten Nisan 2021 tarihinde yayımlanan 302. sayısındaki makaleler

Kayseri Arkeoloji Müzesinde Bulunan Hititçe Tablet Parçaları I
Şafak Bozgun, Erkan Yalçın

Geç Orta Çağ Anadolu’sunda Bir Selçuklu Kenti Bolvadin’in Tarihi Gelişimi Üzerine Bazı Notlar
Feridun M. Emecen

The Medici’s Influence: Revival of Political and Financial Thought in Europe
Sema Yılmaz Genç, Hassan Syed

Osmanlı Klasik Dönem Mimarisinde 17. Yüzyıl Eserlerinden Sultan Ahmed Külliyesi’nde Ahşap Malzeme Kullanımı
Aliye Öten

Osmanlı Diyarbakır’ında Kelekçilerin Örgütlenme Yapısı ve İlişki Ağları
Fasih Dinç

Turmoil in the Capital: British Publication Alarmed the Hamidian Regime
Burhan Çağlar

Balkan Savaşları Esnasında Alman Salib-i Ahmer (Kızılhaç) Cemiyeti’nin İstanbul ve Edirne’de Yürüttüğü Sağlık Çalışmaları
Muttalip Şimşek

Birinci Dünya Savaşı’nda Siyonizmle Mücadele ve Yahudi Tehciri: Gazze ve Yafa’nın Tahliyesi
Celil Bozkurt

Türkistan’ın İşgali ve Sovyetleştirilmesi Sürecinde Ermeniler ve Bölgede Yaptıkları Katliamlar
Seyfi Yıldırım, Mirzahan Egamberdiyev

Sovyet Arşiv Belgeleri Işığında Basmacı Hareketi
Okan Yeşilot, Burcu Özdemir

Kitap Tanıtımı

S. FREDERICK STARR, Kayıp Aydınlanma: Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı, çev. Yusuf Selman İnanç, Kronik Kitap, İstanbul 2019, 682 s., ISBN: 978-605-7635-01-3.
Serkan ACAR

Belleten Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 301. sayısındaki makaleler

Acemhöyük Fayans ve Frit Eserleri Üzerine Arkeolojik ve Arkeometrik Değerlendirmeler
Gonca Dardeniz, Aliye Öztan

Asur Belgelerinde Kan Parası
Faruk Akyüz

Geleneksel Kazak Kültüründeki Koç Kültüyle İlgili Etnoarkeolojik İncelemeler
Tattigül Kartaeva, Yerdan Oralbay

II. Gök Türkler Devrinde Sarı Baş (Gök) Türk 黃頭突 Meselesi
Erkin Ekrem

Yeniçeri Teşkilâtına Dair Bir Risale (Değerlendirme-Karşılaştırmalı Metin)
Ayşe Pul

Savaş ve Propaganda: 1683 Viyana Kuşatması Üzerine Bir Değerlendirme
Songül Çolak, Metin Aydar

Jews of Sarajevo and Their Place in the Ottoman Society of Bosnia
Aladin Husić

Kıbrıs’ta Modern Belediye Teşkilatının Doğuşu (1868-1876)
Mehmet Demiryürek

II. Meşrutiyet Döneminde İstanbul’da Sosyal Bir Problem Olarak Kumar İlleti
Feyza Kurnaz Şahin

19-20. Yüzyıllarda Avrupa’da ve Türkiye’de Askerî Posta Güvercini Kullanımı
Ramazan Erhan Güllü

Belleten Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan 300. sayısındaki makaleler

İlk Tunç Çağı Çanak-Çömlek Üretiminde Uzmanlaşma: Güneybatı Kapadokya’nın Uzmanlaşmış Üretim Örgütlenmesine İlişkin Yorumlar
Abdullah Hacar

Yeni Bir Knidos Amphora Tipi: Küçük Knidos Amphoraları
Candemir Zoroğlu, Ertekin M. Doksanaltı

Konur Alp Gazi’nin Kimliği ve Faaliyetlerine Dair Bilinirliğin Sınırları
Feridun M. Emecen

Yahudi Âlimlerin Gözüyle Matbaanın İcadı ve Matbaada Basılan Metinlerin Hükmü
Yasin Meral

Bursa’da IV. Mehmed Sarayı
Mustafa Çağhan Keskin

Osmanlı Devleti’nde Yeteri Kadar Bilinmeyen Bir Proje: Abdurrahman Ağa’nın 1700 (H.1111) Tarihli Gemi İnşa Faaliyeti ve Bazı Değerlendirmeler
Süleyman Polat

1815 Haritası’nda Antalya Kalesi: Surlar, Kapılar ve Burçlar
Evren Dayar

An English Merchant in Ottoman İzmir (Smyrna): William Barker (1731-1825)
Miyase Koyuncu Kaya

Bir Hanedan Damadının Yaşam Tarzı ve Standardı: Ahmed Fethi Paşa’nın Terekesi
Serap Sunay

Savaşın Öteki Yüzü: Romanya’daki 93 Harbi Esirleri
Naim Ürkmez

Kitap Tanıtımı

NEVZAT ARTUÇ, Cemal Paşa Askeri ve Siyasi Hayatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı), Ankara 2019, LXXII + 539 s. [Kitap Tanıtma]
Yücel Güçlü

Belleten Nisan 2020 tarihinde yayımlanan 299. sayısındaki makaleler

Likya Beyi Perikle ve Dönemine (MÖ 390/380-360) İlişkin Bazı Öneriler
Ahmet Çeli̇k

Güray Müze’den Yeni Asurca Bir Etiket
Ömer Kahya

Arkeolojik Verilere Göre Doğu Trakya Kuzey Yolu
Ergün Karaca

Tarihte Kaybolmuş Bir Medeniyet: Etrüskler Ve Etrüsk Dini
Aynur Çınar

Mimar Sinan Era Kulliyes in the Ottoman Urban Landscape
Alev Erarslan

Osmanlı ile Karamanlı Arasında Bir Kadın: İlaldı Hatun
Hamit Şafakcı

Selanik’teki XVI. Yüzyıla Ait Vakıflardan Biri: Yakub Paşa’nın Vakıf Eserleri ve Vakfettikleri
Meral Bayrak Ferli̇baş

Girit’in “Hakk ve Adl ile Cedîden Tahrîri”: 1705 Yılında Girit’te Yapılan Tahrirler ve Düzenlemeler
Nuri Adıyeke, Ayşe Nükhet Adıyeke

Kırım Hanlığı Tarihinde “Çoban Geraylar” Meselesi
Hakan Kırımlı

Diseases, Doctors and Patient-Doctor Relationships in Ottoman Cyprus as Revealed in Sharia Court Records
Ali Efdal Özkul, Hasan Samani̇

Osmanlı İdaresinde Vilâyet Mektupçuluğu
Ayhan Pala

Osmanlı Devleti’nin Kalpazanlıkla İmtihanı (1818-1921)
Muharrem Öztel

İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin Berlin Kongresi’ne Gönderdiği Heyetin Avrupa’daki Faaliyetleri
Fikrettin Yavuz, Zeynep İskefi̇yeli̇

İngiliz Konsolosluk Raporlarına Göre 93 Harbi Sonrası Erzurum Vilayeti’nde Sosyo-İktisadi Hayat (1878-1885)
Emel Demi̇r Görür

Belleten Aralık 2019 tarihinde yayımlanan 298. sayısındaki makaleler

Old Assyrian Metal Trade, its Volume and Interactions
Hakan Erol

Yerkurgan Merkez Tapınağı Arkeolojik Kazı ve Konservasyon Çalışması (Özbekistan/Kaşkaderya)
İbrahim Çeşmeli̇

Emîr Necmeddin İlgâzi Dönemi Artuklu-Haçlı Münasebetleri ve Afrin Zaferi (28 Haziran 1119)
Tülay Meti̇n

Moğol Neküderîlerin Kökeni ve Faaliyetleri
Ömer Subaşı

Kudüs’teki Memlûk Türk Devleti Armaları (‘Renk’ler)
Hayrunnisa Turan

XV. Yüzyıl Bânilerinden Çakır Ağa ve Mimari Eserleri
Nurcan Yazıcı Meti̇n

Güney Afrika Milli Arşivlerinin Osmanlı Tarih Yazıcılığı Açısından Önemi
Halim Gençoğlu

Rum Melkitlerin Katolik Propagandasına Maruz Kalması (1724-1856)
Haydar Çoruh

Mücadeleden Teslimiyete: Türkistan Müdafaasında Sadık Töre (1860-1877)
Murat Özkan

I.Dünya Harbi Öncesi İngiltere’de Kurulan Türkofil Bir Dernek: The Anglo-Ottoman Society
Muhammed Sarı

Sovyet Döneminin İlk Yıllarında Kırgızistan’da Millî Özerk Cumhuriyet Kurma Konusundaki Fikrî Münakaşalar
Anvarbek Mokeev, Zuhra Altımışova

Türkiye Cumhuriyeti’nin Bir Propaganda ve Tanıtım Hamlesi: 1926 Seyyar Sergi ve Avrupa Seyahati
Celil Bozkurt

The Relations Between the Ottomans, Zionists and Palestinian Jews as Refl ected in Israeli History Textbooks
Selim Tezcan

İBRAHİM TELLİOĞLU, Trabzon Rum Devleti, Serander, Trabzon 2009. [Kitap Tanıtımı]
Ayşegül Kuş

Kitap Tanıtımı

GEORGE SHIRINIAN, ed., Genocide in the Ottoman Empire: Armenians, Assyrians, and Greeks 1913-1923, Berghahn Books, New York 2017, IX+433 s. [Kitap Tanıtımı]
Yücel Güçlü

Belleten Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan 297. sayısındaki makaleler

Akadca Çivi Yazılı Belgelerde Çeyiz
Koray Toptaş

Geç Antik Çağ’da Tzanika’nın (Kuzeydoğu Anadolu) Sınır Savunma Sistemine İlişkin Notlar
Emanuele E. Intaglıata

Haçlı Seferleri Döneminde Sur Şehri
Aydın Usta

Selahattin Eyyubî’nin Nesebi
İsmail Yakıt

Orta Çağ’da Papalık Yasakları ve Müslüman Doğu: Latin Noter Kayıtları Işığında Doğu-Batı Ticareti (1162-1350)
Seyit Özkutlu

Anadolu Selçuklu Medreseleri ve Darüşşifalarında Türbe
Nermin Şaman Doğan

Settlements and Population of the Presentday Montenegrin Polimlje in the Second Half of 15th Century
Marijan Premovıć

Erzincan’da Osmanlı Dönemi Hamamları
Funda Naldan

Küçük Kaynarca’dan Yaş Antlaşmasına Kadar Eflak-Boğdan Üzerinde Osmanlı-Rus Nüfuz Mücadelesi
Sinan Yüksel

Diffusion of Power in Ottoman Iraq: Shebāna Regiments as a State Instrument in Politics of Centralization
Burcu Kurt

Çarlık Rusyasının Güney Kazakistan’daki Eğitim Politikası (1850–1914)
Mirzahan Egamberdi̇yev, Lazzat Di̇nasheva

Yavuz Zırhlısı ve Tamirinin Türk-Yunan İlişkilerine Etkisi
Tuğba Belenli̇

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Köycülük Tartışmaları ve Numune Köyler
Hilal Tuğba Örmeci̇oğlu

Kitap Tanıtımı

KEMALPAŞAZÂDE (İBN KEMAL), Tevârih-i Âl-i Osman: III. Defter, hazırlayan: Abdullah Satun, Çamlıca Basım Yayın: 171, 1. bs., İstanbul 2014. [Kitap Tanıtımı]
Yusuf Turan Günaydın

Belleten Nisan 2019 tarihinde yayımlanan 296. sayısındaki makaleler

Dini İçerikli Yeni Hitit Tablet Parçaları
Rukiye Akdoğan

Keban Projesi: Ağın-Kalaycık Höyüğü Kurtarma Kazısının Yeniden Değerlendirilmesi
Nilgün Coşkun

İbn Rüste’nin el-Alâku’n-Nefîse’yi Ne Zaman Yazdığına Dair Yeni Tespitler
Erman Şan

Osmanlı Devleti’nde Azerbaycanlı Bir Âlim: Molla Şemseddin Ahmed Karabaği
Bilal Dedeyev, Yusuf Küçükdağ

Aynı ve Başka: Evkaf Muhasebeciliği Mahkemesi Para Vakfı Kayıtları (1491-1828)
Çiğdem Gürsoy

Kıbrıs Adasında Âdet-i Ağnâm Vergisi (1570-1603)
Mehmet Demi̇ryürek

Mehmed Şerif Paşa’nın Çıldır Valiliği
Seydi Vakkas Toprak

Osmanlı Devleti’nde Madeni ve Kâğıt Para Kalpazanlığında Yabancıların ve Yabancı Ülkelerin Rolü (1818-1923)
Muharrem Öztel

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayetinde Kaçak Gemi Yapımı
Fatma Şimşek

19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Doğu Türkistan’daki Milli Mücadelede Kazak ve Kırgızların Rolü
Vecihi Sefa Fuat Hekimoğlu, Aytkul Mahayeva, Gulzada Çargınova

İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin İran Politikası
M. Volkan Atuk

II. Meşrutiyet Döneminde Akim Kalmış Bir Eğitim Projesi: Medrese-i Aşâir
Hasan Yıldız

Edirne’de Bir İngiliz Misyonerlik Cemiyeti: Evangelikalizm, Milenyalizm ve Yahudiler
Mustafa Kaan Sağ

Tevhid-i Efkâr Gazetesi Başyazarı Ebuzziya’yı Şark İstiklâl Mahkemesine Götüren Süreç
Aytekin Ersal

Kitap Tanıtımı

ANDREAS KAPPELER, Die Tschuwaschen, Ein Volk im Schatten der Geschichte, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien 2016, 276. [Kitap Tanıtımı]
Oğuzhan Durmuş

FARUK BİLİCİ, L’expédition d’Égypte, Alexandrie et les Ottomans L’autre histoire, Centre d’Études Alexandrines, Alexandrie, 2017, s. 362. [Kitap Tanıtımı]
Özgür Yılmaz

Belleten Aralık 2018 tarihinde yayımlanan 295. sayısındaki makaleler

İvriz Ambarderesi Kızlar Oğlanlar Sarayı (Manastırı) Mağarası’nda Araştırmalar
Çiğdem Maner, Emre Kuruçayırlı

MS 4. Yüzyılda Isauria Eyaleti’nin Siyasal ve İdari Yapısı
Mehmet Kurt

Osmanlı Devleti’nde Nüzul Vergisinin Teşkili ve Gelişimi: XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Ekonomisini Nüzul Vergisi Üzerinden Değerlendirmek
Süleyman Polat

Osmanlı İdaresinde Kıbrıs’ta Ekmekçi Esnâfı (Habbâz) ve Faaliyetleri
Ali Efdal Özkul

Nüfus Defterleri’ne Göre Boynuincelü Aşireti (1830-1845)
Necmettin Aygün

İngiliz-Yunan İlişkileri Bağlamında 19. Yüzyılda Gunboat Diplomasi -Don Pacifico Örneğinde-
Songül Çolak, Metin Aydar

Osmanlı Hükümetinin Kosova Arnavutları Arasındaki Kan Davalarına Çözüm Bulma Çabaları 1908-1912
Özer Özbozdağlı

Fratricide in Ottoman Law
Ekrem Buğra Eki̇nci̇

Ermeni Araştırmalarında İhmal Edilen Kaynaklar: Ermenice Hatıratlar, Süreli Yayınlar ve Diğer Eserler
Halil Özşavlı

Rus-Batı Rekabetinin Odak Noktasındaki Anadolu ve Ankara Hükümeti’nin Sovyet Politikası (1920-1922)
Turhan Ada

Fransız Diplomatik Belgelerinde Türkiye-Suriye Sınır Sorunu (1918-1940)
Müzehher Yamaç

Kitap Tanıtımı

ALİ YAYCIOGLU, The Partners of the Empire: The Crisis of the Ottoman Order in the Age of Revolutions, 347 pages, bibliography, notes, index. Stanford University Press: Stanford CA, 2016. [Book Review]
Gazi Giray Günaydın

YASEMİN DEMİRCAN, Osmanlı İdaresinde Limni Adası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014, s. 359 sayfa. [Kitap Tanıtımı]
Filiz Yaşar

SAİM SAVAŞ, Sirge Kazası Dikey Boyutta Bir Yerel Tarih Araştırması, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2017, XXIII + 526 s. [Kitap Tanıtımı]
Ayşe Bedi̇r

Belleten Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan 294. sayısındaki makaleler

Geç Hitit Dönemi’nde Toroslardan Amanoslara Uzanan Bölgedeki Ekonomik Faaliyetler
Pınar Pınarcık

Çingiz-Nâmeler Üzerine Bir İnceleme: Çingiz Han’ın Soyu ve Mogol Tarihinin İlk Devirleri
Saadettin Yağmur Gömeç

Kıbrıs Hala Sultan Tekkesi Şeyhleri Üzerine Bir Araştırma (1570-1878)
Mehmet Demi̇ryürek

Mimar Sinan’ın Mezarında Teşhis-i Meyyit
Selçuk Mülayim

The Evaluation of Some Claims of Western Travelers and Researchers about the Crypto-Christions in Trabzon (Trebizond) and its Vicinity in the XIX. Century
Ayşegül Kuş

Rusya-İran (Kaçar) İlişkileri Adına Dehşet Verici Bir Hadise: Rusya’nın Tahran Başkonsolosluğu Baskını ve Büyükelçi Aleksandr Griboedov ve Maiyetinin Katledilmesi (11 Şubat 1829)
Abdolvahid Soofi̇zadeh, Özgür Türker

Tanzimat Döneminde Kıbrıs’ta Modern Belediyeciliğin Başlangıcı ve Lefkoşa Belediyesi
Hasan Samani

İspanya Elçilik Raporlarında 1875 Hersek İsyanı
Tufan Turan

İkinci Meşrutiyet Döneminde Arnavutların Eğitim Çalışmalarında Önemli Bir Aşama: Elbasan Maarif Kongresi
Ercan Karakoç, Mesut Yavaş

Arşiv Belgelerine Göre İslam Hukuku’nun Geçerli Olduğu II. Meşrutiyet Döneminde Tatiller, İzinler ve Çalışma Süreleri
Hasan Doğan

The Lloyd George Government of the UK: Balfour Declaration the Promise for a National Home to Jews (1916-1920)
İsmail Köse

Kitap Tanıtımı

YUSUF ALPEREN AYDIN, Müteşebbis ve Devlet: 18. Yüzyılda Peksimetçibaşı Nureddin Ağa’nın Yükselişi, Kitabevi, İstanbul 2016. [Kitap Tanıtımı]
Hamit Karasu

EVREN KÜÇÜK, Türkiye-İsveç İlişkileri (1914-1938) / Turkey-Sweden Relations (1914- 1938), Publications of Turkish Historical Society, Ankara 2017. [Book Review]
Ayşe Bedir

Belleten Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 293. sayısındaki makaleler

Erbaba’dan İçi Buğday Dolu Minyatür Bir Çömlek ve Çatalhöyük Kanıtları Bağlamında, Neolitik Dönemde Boğa Sembolizmi ve Ritüel
Serap Özdöl Kutlu

Kent İçi Arkeolojik Alanlarda Katmanlaşmanın Analizi ve Koruma Sorunları: Foça Örneği
Burcu Taşcı, Eti Akyüz Levi

Çin ve Tibet Kaynaklarına Göre Göktürk Mitleri
Hayrettin İhsan Erkoç

Memlûk – İlhanlı Diplomatik İlişkileri
Ahmet Sağlam

Çeng Çalgısının Selçuklu Seramiklerine Yansıması
Feyzan Göher Vural

Vakfiyelere Göre Ticaret Yapılarına Dair Kentsel Bilginin Mekâna İndirgenmesi
Methiye Gül Çöteli

Islâhat Çağında Osmanlı Halkının Dinî Hayatını “Islâh”a Yönelik Saçaklızâde’nin İlginç Bir Önerisi: “ ʻİlim ve ʻAmele Da’vet ve İcbâr”
Mehmet Gel

1853-1856 Kırım Harbi’nde Osmanlı – Avusturya İlişkileri
Togay Seçkin Birbudak

Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Grev Hakkı ve Ta’tîl-i Eşgâl Kanunu
Hasan Doğan

20. Yüzyılın Başında Biga’da Yangın Afeti ve Sosyal Yardımlaşma
Hüseyin Baha Öztunç

Alman Misyonerliğinin Yakın Doğu’daki En Büyük Müessesesi: Suriye Yetimhanesi (1860-1917)
Muttalip Şimşek

Kitap Tanıtımı

Zamanı Aşan Taşlar: Zeytinburnu’nun Tarihî Mezar Taşları
Yusuf Turan Günaydın

Belleten Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 292. sayısındaki makaleler

Madenciliğin Beşiği Anadolu: Tarih Öncesi Dönemlere Ait Bakır Yatakları
Erkan Fi̇dan

Theoretical Approach for The So-Called Mycenaean Migration in Turkey
Veli Köse

Yukarı Seyhan Havzası – Yukarı Ceyhan Havzası Bağlantılarını Sağlayan Antik Yol Güzegahının Merkezi: Almadere (Elmedere) Geçidi
Aytül Kaplan

Ortaçağ İslam Dünyasında Köle Fiyatları
Abdulhalik Bakır

Trees, Intestines and William The Conqueror
İslam Kavas

Osmanlı İmparatorluğu’nda Tarımsal Üretkenlik Üzerine Tetkikat ve Notlar
Kayhan Orbay

İstanbul’un İaşesinin Temini Meselesi ve İstanbul’un İaşesine Katkı Sağlayan Bir Merkez: Tekirdağ Kazası (XVIII.-XIX. Yüzyıllar)
Kaya Göktepe

Osmanlı Devleti’nde Kurulan Spor Cemiyetleri ve Jimnastik Derslerinin Milliyetçilik Hareketlerindeki Rolü
Nejla Günay

Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Kurumsal Tarihinde Önemli Bir Deneyim: Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
Oya Dağlar Macar

Alman Belgeleri Işığında Osmanlı Ermenilerine Dair Tespitler (1915-1918)
Sezen Kılıç

İki Dünya Savaşı Arasında Türkiye’de “Gençlik Teşkilatı” Oluşturmaya Dönük Bazı Tasavvur ve Teşebbüsler
Erol Akcan

Kitap Tanıtımı

VAK’ANÜVİS HALİL NURİ BEY, Nûrî Tarihi, (Yayına Haz. Seydi Vakkas Toprak), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2015. [Kitap Tanıtımı]
Nevzat Artuç

Belleten Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan 291. sayısındaki makaleler

Hitit Çivi Yazılı Yazılarda Tıbbi Bitkilerin Teşhisi
Serkan Demirel, Uğur Çakılcıoğlu

El-Makrīzī’nin Khitatı ve Memlükler Döneminde Kahire’deki Pazarlar
Abdullah Mesut Ağır

Buqa Chīngsāng: Kubilay Han’ın Hülegüid Hanedanlığına Karşı Başarısız Darbe Girişiminin Kahramanı
Mustafa Uyar

Klasik Dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda Karayolu Ulaşımını ve Nakliyatı Etkileyen Faktörler (1500-1800)
Ümit Ekin

Osmanlı Devleti’nde Difteri Hastalığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Dair Bulgular (19. Yüzyıl Sonları ve 20. Yüzyıl Başlarında)
Zeynel Özlü

19. Yüzyılın İlk Yarısında İstanbul’da Kamu Düzenini Bozan Gruplara Karşı Yürütülen Mücadele
Mehmet Demirtaş

“Bulgar Dehşetleri”ne Yeniden Bakış: Dışsal, Mahrem ve Dahili Ötekinin Viktorya Dönemi Politik İnşasında Oryantalist Söylemin Çok Katmanlı Tezahürleri
Nazan Çi̇çek

Makedonya’da Çetelerin Meşrutiyet Kulüplerine Dönüşmesi
Zafer Köylü

II. Meşrutiyet Döneminde Kudüs ve Medine’de İki Eğitim Kurumu: Medrese-i Külliye ve Selahaddin Eyyubî Külliye-i İslamiyesi
Zeki Salih Zengin

Prens Sabahaddin Bey’in, Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın Yanında Birinci Dünya Savaşına Girişini Engelleme Çabaları
Nevzat Artuç

Kitap Tanıtımı

I-IV, [Türk Edebiyatı Tarihi I-IV] ed. Abdullah Uçman ve diğerleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları
Uğur Cenk Deniz İmamoğlu

Belleten Nisan 2017 tarihinde yayımlanan 290. sayısındaki makaleler

İlk Tunç Çağı’nda Batı Anadolu’da Üç Ayaklı Mutfak Kabının Yayılımı ve Gelişimi
Deniz Sarı, Fadime Arslan

Urartu Krallığı’nda Din Görevlileri
Bilcan Gökce

Türkiye Selçuklu Devleti’ne Tâbi‘ Devletler ve Tâbiiyet Hukuku Üzerine Bir Değerlendirme
Erkan Göksu

Osmanlı Ailesinin Savaşlarda Şehit Olan Üyeleri
Haldun Eroğlu

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Kıbrıs’ta İngiltere Konsolosluğu (1700-1800)
Mehmet Demi̇ryürek, Hakan Yazar

18. Yüzyılda Girit’te Cizye Uygulaması ve Toplumsal Etkileri
Ayşe Nükhet Adıyeke

Para Vakıfları Kapsamında Sosyo-Ekonomik Bir Analiz: Davudpaşa Mahkemesi Kayıtları (1634-1911)
Çiğdem Gürsoy

19. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Tarikatların Devlet Otoritesi Karşısındaki Tutumları
Zekeriya Işık

Sultan Abdülaziz Döneminde Bosna Nizâmiye Alayları (1861-1876)
Uğur Ünal

Türkiye’den Son Toplu Ermeni Göçü: Sancak Ermenilerinin Lübnan’a Taşınması 1938-1939
Halil Özşavlı

Kitap Tanıtımı

Nâdiye YÂSÎN ABED, el-İttihâdiyyûn: Dirâse Te’rîhiyye fî Cuzûrihimi’l- İctimâ‘iyye ve Turûhâtihimi’l-Fikriyye (Evâhiru’l-Karni’t-Tâsi‘a Aşar – 1908) =[̱̱ الاتحاديون: دراسة ت أريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية (أواخر القرن التاسع عشر – ١٩٠٨], Dâru Mektebeti Adnân &, Dâru Safahât, Bağdat & Şam 2014. [Kitap Tanıtımı]
Yusuf Turan Günaydın

Ekrem Kalan, Ulus Cuçi (Zolotaya Orda) i Stranı Vostoka: Torgovo-Ekonomiçeskie Vzaimootnoşeniya vo Vtoroy Polovine XIII-XIV vv., İnstitut İstorii im. Ş. Marcani AN RT, Kazan 2012. [Kitap Tanıtımı]
Altay Tayfun Özcan

Belleten Aralık 2016 tarihinde yayımlanan 289. sayısındaki makaleler

Two Cuneiform Texts Found in Acemhöyük from the Old Assyrian Period
Remzi Kuzuoğlu

Çiviyazılı Kaynaklara Göre Patina Krallığın’dan Unqi Krallığı’na Antakya ve Amik Ovası’nın Tarihsel Süreci
Nurgül Yıldırım

The Honouring of the Legio Chief Physician L. Hortensius Paulinus
Abdurrahman Uzunaslan

Meyyâfârikîn Bîmâristânı Üzerine Bazı Yeni Bilgiler Işığında Bir Değerlendirme
Ahmet Acıduman, Kemal Tuzcu

Ankara’nın Türk Hâkimiyetine Girişi ve Şehrin İlk Türk Fatihi
Hasan Akyol

Osmanlı’da Nefîr-i Âmm Uygulamasının Erken Dönem Örnekleri ve Toplumsal Dinamizme Yansıması
Murat Tuğluca

Osmanlı Devleti’nde Devlet-Tekke İlişkisinin Önemli Bir Tanığı: Halveti Şeyhi Sofyalı Bâlî Efendi ve Vakıfları
Ahmet Köç

XVIII. Yüzyıl Eyüp Kazası Hamamları ve Hamam Çalışanlarının Demografik Yapısı
Saim Yörük

Mehmet Ali Paşa İsyanı’nın Antalya’ya Etkileri (1831-1833)
Güven Di̇nç

Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere ve Rusya Açısından Vámbéry’nin Orta Asya Gezisi Üzerine Düşünceler
Melek Çolak

Alman Kaynaklarına Göre Çanakkale Savaşı ve Zaferi
Necmettin Alkan

Alaş Orda Hareketi
Osman Yorulmaz

Kitap Tanıtımı

LEVENT DUMAN, “Vatan”ın Son Parçası Hatay’daki Uluslaştırma Politikaları, İletişim Yayınları, İstanbul 2016, 456 s. [Kitap Tanıtımı]
Yücel Güçlü

Belleten Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan 288. sayısındaki makaleler

Hititçe Metinlerde Geçen KURIDHulana-/ KUR IDSĺG ‘Yün Nehri Ülkesi’ Üzerine Yeni Bir Değerlendirme
Özlem Si̇r Gavaz

Timurlu Tarihine Dair Farsça Yeni Bir Kaynak: Zahîr-i mar’aşî’nin Müntahabü’t-Tevârîh’i
M. İbrahim Yıldırım

1703 Tarihli Bir Rapora Göre Kratova, Köstendil, Üsküp, Trepçe ve Jejene Madenlerinin Islahı
Eyüp Kul

Osmanlı Kaynaklarına Göre 1740’larda Belgrad’ın Sosyo-Ekonomik Yapısı
İ̇lhan Türkmen

İngiltere Tercümanları ve 1758 Tercüman Reformu
Mehmet Demiryürek

II. Mahmut’un Mal-Mülk Sayımı: Evreşe Örneği
Ayla Efe

Understanding Ottoman Heritage in Bosnia and Herzegovina: Conversions to Islam in the Records of the Sarajevo Sharia Court, 1800-1851
Fahd Kasumovıć

Osmanlı Vergi Uygulamalarına Bir Örnek: Oktruva Resmi
Mehmet Süme

Tanzimât Döneminde Osmanlı Devleti’nin Bosna Hersek Ormanlarını Korumaya Yönelik Çabaları
Zafer Gölen

1881 Sakız Depreminde Osmanlı Afet Yönetimi ve Vali Sadık Paşa’ya Yönelik Eleştiriler
Selahattin Satılmış

Türk-Sovyet İlişkilerinde G. V. Çiçerin ve Ermeni Meselesi
Telli Korkmaz

İskitlere ve Türk-Moğol Halklarına Ait Aynı Gelenekler, Kültler ve Psikolojik Özellikler
Zaur Hasanov, Bağdagül Musa

Belleten Nisan 2016 tarihinde yayımlanan 287. sayısındaki makaleler

Archaeological Evidence for an Early Second Millennium BC Potter’s Kiln at Liman Tepe
Ayşegül Aykurt, Hayat Erkanal

Yahudi Bilgin Saadya Gaon’un (ö.942) Eserlerinde İslamî Unsurlar
Yasin Meral

Kanuni Sultan Süleyman’ın Nikris Hastalığına Atfedilen Farsça Bir Reçete
Vural Genç

Muhallefât Kayıtları Işığında XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Taşra Görevlilerinden Diyarbekir Voyvodalarının Terekeleri
Özlem Başarır

Siyâsî Bir Projenin İzinde Bânilik: Mihrişah Vâlide Sultan’ın Îmar Faaliyetlerini Yeniden Okumak
A. Hilâl Uğurlu

Kula Meryem Ana Kilisesi Karamanlıca Mezar Taşları
Rüstem Bozer, Serkan Sunay

Balkanlarda Uluslararası Bir Organizasyon: İslimye Panayırı
Meryem Kaçan Erdoğan

Stratford Canning’in Raporlarına Göre Sultan Abdülmecid ve Ona İngiltere Tarafından Verilen Dizbağı Nişanı (Knight of the Garter)
Turgut Subaşı

Berlin Antlaşmasından Sonra Müslümanların Karadağ’da Kalan Arazileri Meselesi
Zübeyde Güneş Yağcı

An Example of Efforts to Increase Agricultural Output in the Ottoman Middle-East: the Irrigation Project of the Jaffa Valley
İsmail Yaşayanlar

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nde Tifüs (Lekeli Humma) Salgını
Sevilay Özer

1916 ile 1919 Yılları Arasında Krakov Müstahkem Mevkii Hastanelerinde Osmanlı Askerleri (Polonya Kaynakları Işığında)
Piotr Nykıel

Milli Mücadele Dönemi’nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Tarafından Uygulanan Sosyal Politikalar
Necdet Hayta, Tuğba Belenli

Yabancı Okullar ve Kültürel Milliyetçilik: Bursa Amerikan Kız Koleji Tanassur Hadisesi (1928)
İdris Yücel

Kitap Tanıtımı

GÜLTEKİN YILDIZ, Neferin Adı Yok: Zorunlu Askerliğe Geçiş Sürecinde Osmanlı Devleti’nde Siyaset, Ordu ve Toplum (1826-1839), Kitabevi, İstanbul 2009, XX+524 s. [Kitap Tanıtımı]
Ayşe Bedi̇r

Belleten Aralık 2015 tarihinde yayımlanan 286. sayısındaki makaleler

Thoughts on a Grave Stele From the Classical Period in Samsun Museum
Akın Temür

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde Bulunan Soloi-Pompeiopolis Kenti’ne Ait Bir Grup Sikke
Hale Güney

Abbasîler Döneminde Yahudilerin Yüksek Din Eğitim Kurumları: Yeşivalar
Nuh Arslantaş

Diyarbakır’da Osmanlı Dönemi Şehir-İçi Hanları Üzerine Değerlendirme
Evindar Yeşilbaş

The Devshirme System and the Levied Children of Bursa in 1603-4
Gülay Yılmaz

Rusçuk’ta Kaybolmuş Osmanlı Mirası: Vakıflar
Meral Bayrak Ferlibaş

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Yönetimine Karşı Filistin Muhalefeti
Fatih Gencer

Osmanlı Gümrüklerinde Kadın İstihdamı: Kadın Gümrük Kolcuları (1901-1908)
Birten Çelik

Fransız Arşiv Belgelerine Göre 20. Yüzyılın Başlarında Samsun Limanı
Özgür Yılmaz

II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Kadın Dergilerinde Aile ve Evlilik Algısı
Songül Keçeci Kurt

The Impact of the Spanish Influenza on the Ottoman Empire
Murat Yolun, Metin Kopar

Kültürel Temizlik ve Bütünleşme Politikalarında Tarihin Rolü: Bosna Örneği
Hüsnü Demircan

Kitap Tanıtımı

Teşkilat-ı Mahsusa (Umur-ı Şarkıyye Dairesi)
Yücel Güçlü

Belleten Ağustos 2015 tarihinde yayımlanan 285. sayısındaki makaleler

Silifke Müzesi’ndeki Kilise Formlu Mezar Taşı
Ayşe Aydın

Kitâb-ı Müntehab Fî’t-Tıbb ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’in Kaynaklarından Birisi Olarak Kabul Edilebilir mi?
Ahmet Acıduman, Berna Arda

Akıncı Ocağına Dair Önemli Bir Kaynak: 625 Numaralı Akıncı Defteri Üzerine Bazı Düşünceler
Emine Erdoğan Özünlü

Osmanlı Döneminde Hacı Bektaş Veli Sülalesi: Çelebiler
Zeynel Özlü

Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Kürek Cezasının Hukuki Tahlili
Ahmet Kılınç

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Resmo (Girit) Manastır Vakıfları
Nuri Adıyeke

Sultan Birinci Mahmud Dönemi Osmanlı-Rus Siyasi İlişkileri
Uğur Kurtaran

Bilimsel ve Teknolojik Açıdan Osmanlı İmparatorluğu’nda XVIII. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Çiçek Aşısı ve Kuduz Aşısı
İrfan Elmacı

Londra Yahudiler Cemiyeti İstanbul Misyonu ve Hasköy İngiliz Okulu
Mustafa Kaan Sağ

Bir Doğu Bilimcinin Gözüyle İstanbul Kütüphaneleri
Hakan Anameri̇ç, Gülcan Palo

Kudüs Rum Patrikhanesi
İhsan Satış, Muhammed Ceyhan

Yaş Hiveliler Hareketi ve Hive Hanlığı’ndaki Siyasi Gelişmeler
Nurettin Hatunoğlu

Transfer of German Military Know-How and Technology to the Ottoman Military Factories at the beginning of the First World War
Abdurrahim Aydın, Tuncay Zorlu

Cumhuriyet Döneminde Türkiye ile Almanya Arasındaki Silah Ticareti 1923-1945
Fahri Türk

Kitap Tanıtımı

GLENDA ABRAMSON, Soldiers’ Tales: Two Palestinian Jewish Soldiers in the Ottoman Army during the First World War (London & Portland, OR: Vallentine Mitchell, 2013) 283 s. [Kitap Tanıtımı]
Bestami S. Bilgiç

TYB Akademi: Osman Turan ve Selçuklular Özel Sayısı, Yıl: IV, Eylül 2014, S. 12, 200 s. [Kitap Tanıtımı]
Yusuf Turan Günaydın

Belleten Nisan 2015 tarihinde yayımlanan 284. sayısındaki makaleler

Specific Character of Localization and Construction of Hill Forts in Mountainous Areas: A Study of Sites of the First Half of the 1st Millennium AD in the Russian Altai
Vasilii Soenov, Nikita Konstantınov, Synaru Trıfanova, Denis Soenov, Evgeniya Konstantınova

Osmanlı Çarşılarına Bir Örnek: Burdur Ulu Cami ve Çevresi (Yukarı Pazar)
Seda Şimşek Tolacı, Mine Tanaç Zeren, Ş. Gülin Beyhan

Ortaçağ İslâm Kaynaklarında Tuna Bulgarları İçin Kullanılmış Olan Etnonimler (Kronolojik Bir Değerlendirme)
Erman Şan

Karaman Sürgünleri (1467-1474)
Hasan Basri Karadeniz

Quelques Remarques a Propos Des Princes Gouverneurs en Poste a Manisa
Nicolas Vatın

18. Yüzyılda Osmanlı İdaresinde Kıbrıs’ta Meydana Gelen Boşanma Olayları
Ali Efdal Özkul

Cezzâr Ahmed Paşa (Ö. 1804) Hakkında Bir Takrîr Münasebetiyle Suriye’de İktidar Oyunları
Selda Güner

Avrupa Tüccarlarının Hukukî ve Ticarî Durumlarına Dair Bazı Tespitler (1835-1868)
Erdoğan Keleş

Polonezköy (Adampol) (1842-1922) – Kuruluş, Tabiyet Meselesi, İmar Faaliyetleri ve Sosyal Hayat –
Hacer Topaktaş

Dârülmuallimin-i Âliyede Fenn-i Terbiye Dersi ve Bir Öğrenci İsyanı
Fatih Demi̇rel

The 15th Corps of the Imperial Ottoman Army on the Eastern Galician Front (1916-1917)
Piotr Nykıel

1921 Londra Konferansı’nda Türk Diplomasi: Sadrazam A. Tevfik Paşa’nın Sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi Temsilcilerine Bırakması Meselesi
Adnan Sofuoğlu, Seyfi Yıldırım

Kitap Tanıtımı

MUHAMMED YUSUF VÂLE-İ KAZVİNÎ-İ ISFAHANÎ, İran der Zaman-ı Şah Safi ve Şah Abbas-ı Dovvom (1038-1071) (Hadika-i Şeşum ve Heftum ez Ravza-i Heştum-i Hold-i Berin Şah Safi ve II.Şah Abbas Zamanında İran (1628-1661), Hold-i Berin’in VIII. Bölümünün 6. ve 7. Kısımları), Tashih ve Ta’lik ve Tavzih ve İzafât Muhammed Rıza Nâsırî, İntişarât-ı Encümen-i Âsâr û Mefahir-i Ferhengi, Tahran 1382 (2003) [Kitap Tanıtımı]
İ̇smail Aka

S. A. KİRİLLİNA, Oçarovannıye Stranniki. Arabo-Osmanskiy Mir Glazami Russkih Palomnikov XVI-XVIII Sloletiy, (Büyülenmiş Seyyahlar. XVI-XVIII y.y. Rus Hacıların Gözüyle Arap ve Osmanlı Dünyası), Moskova: Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü, 2010, resimli, 563 s. [Kitap Tanıtımı]
Olena Kozan

NESİM OVADYA İZRAİL, 24 Nisan 1915 İstanbul Çankırı, Ayaş, Ankara, İletişim Yayınları, İstanbul 2013, 584 sayfa. [Kitap Tanıtımı]
Yücel Güçlü

Belleten Aralık 2014 tarihinde yayımlanan 283. sayısındaki makaleler

The Cults of Nemeseis and Tyche at Smyrna
Murat Kılıç

Erken Abbâsi Hilafetinde Bir Veliahtlık Krizi: Şiî İmam Ali er-Rızâ’nın Veliaht Tayin Edilişi ve Bağdat Muhalefeti
Nagihan Doğan

Bir Ortaçağ Anadolu Sûfîsi Hakkında Yeni Bulgular: Aybek Baba Şeyh mi, Emîr mi?
Mustafa Uyar

Çağdaş Kaynaklarda Ankara Savaşı Sonrası Bursa Sarayı’nın Yağmalanması
Mustafa Çağhan Keskin

Salnamelere Göre Doğu Karadeniz Bölgesi Muvakkithaneleri
Tülay Zorlu

Türk Kültüründe Pedagoji Eğitimi Açısından Ahlâk-ı Alâî: Çocuk Terbiyesinin Adabı
Temel Öztürk

XVI. Yüzyıl Osmanlı İlmiyye Kanûnnâmeleri ve Medrese Eğitimi
Yasemin Beyazıt

Edirne Muradiyye Vakfı’nın Mali Yapısı ve Gelişimi (1598-1647)
Kayhan Orbay

Harem Cariyelerinin Musiki ve Seyirlik Oyunlardaki Eğitimleri (1677-1687)
Günnaz Özmutlu

Yunanistan’a Geçiş Sürecinde Tesalya Müslümanlarının Durumu
İbrahim Serbestoğlu

İsmail (Tuncu) Bey’in Hâtıra-i Seyahât’inde Sultan Reşad’ın Rumeli Ziyareti: Kosova
Nesimi Yazıcı

Millî Mücadele’den Sonra ve Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yabancı Sermayeli Şirketlerde Türkçe Meselesi
Asaf Özkan

Türk-İngiliz İlişkilerinde Prestij Faktörü (1923-1938)
Ebru Boyar

Kitap Tanıtımı

CİHANBAHŞ SEVAKIB, Tarihnigârî-i Asr-ı Safeviye ve Şinaht-ı Menâbi ve Meahız – Historiography of the Safavid Period and Study of the Related Sources – (Safevî Devri Tarih Yazıcılığı ve Kaynaklar ve Araştırmaların Tanıtımı), İntişârât-ı Nevîd-i Şiraz, Şiraz 1380 (2001), 929 sayfa. [Kitap Tanıtımı]
İ̇smail Aka

MUHSİN KEYÂNÎ, Hânkāhlar Tarihi, [ايران در خانقاه ريخ] çev. Ali Ertuğrul – Süleyman Gökbulut, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2013, 551 sayfa. [Kitap Tanıtımı]
Yusuf Turan Günaydın

Belleten Ağustos 2014 tarihinde yayımlanan 282. sayısındaki makaleler

Gâvurkale Hitit Kaya Kabartmaları
Ali Özcan

Hellenistik Dönem Öncesi Bithynia’da Hellen Kolonileri ile Bithynialılar Arasındaki İlişkiler
Hale Güney

Abbasîler Döneminde Yahudilerin Temel Eğitim Kurumları: Bet Ha-Seferler ve Beytülmidraslar
Nuh Arslantaş

Women Patrons in Medieval Anatolia And a Discussion of Māhbarī Khātūn’s Mosque Complex in Kayseri
Patricia Blessıng

Muizzü’l-Ensab’ın Timurlu Teşkilat Tarihi Bakımından Değeri
Hayrunnisa Alan

Osmanlı Hasbahçelerinin Sultanı: Sultaniye Hasbahçesi
Murat Yıldız

Hamidiye Su Terazisi Tarihi, Mimarisi, İşlevi
Şükrü Sönmezer, Soner Şahin

Tanzimat Döneminde İsyancı Bir Ayan Profili: Acaralı Kör Hüseyin Bey Hadisesi
Özgür Yılmaz

Karadağ Devleti’nin Doğuşu: Osmanlı-Karadağ Sınır Tespiti (1858-60)
Zafer Gölen

Tanzimat Devri’nde Kıbrıs’ta Azat Edilmiş Kölelerin Hukukî Ve Sosyo-Ekonomik Durumları (1839- 1876)
Celâl Erdönmez

Mustafa Kemal Atatürk’ün Mal Varlığı
Gültekin Kamil Birlik

Kitap Tanıtımı

Osmanlı Toplumunda Çingeneler
Tuğrul Özcan

Belleten Nisan 2014 tarihinde yayımlanan 281. sayısındaki makaleler

Erken orta bölgelerin Şehirler Topluluğu: Medâ’in
Abdulhalik Bakır, Ahmet Altungök

Etelköz: Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni Bazı Tespitler
Osman Karatay

Osmanlı Tanım Merasimlerinde Otağ Kurma Geleneği
Turgay Yazar

Osmanlı Devleti’nde Tekâlif-i İmdâdiye Vergisine Etkisi Bir Örnek: H. 1044/M.1634 Yılında Uygulanan Bedel-i Yapağı Vergisi
Süleyman Polat

Düşmânlarımıza Bâ’is-i Helecân Vermek: Edirne Yeni Saray’ı Tamir Etmek
Murat Kocaaslan

16. Yüzyıl Anadolu’sunda Ormansızlaşma: Hüdavendi̇gar (Bursa) Sancak Örneği
Osman Gümüşçü, Abdullah Uğur, Tülay Aygören

18. Yüzyıl Mutasavvıf ve Şairlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Hayatı ve Eserlerinde Musiki Olgusu
Ülkü Sevim Şen

Aracı Olarak Kocabaşiler?: 19. Yüzyılın Başlarında İmvros/İmroz ve Limni’de Yerel ve Merkezi Yönetim
Feryal Tansuğ

19. Yüzyılda Osmanlıda Sürgün Politikası Çerçevesinde Sürgün Kadınlar
Gülbadi Alan

XX. Asrın Başlarında Azerbaycan`da İslami Düşünce, Eğitim ve Islahat Anlayışı
Ali Ferhadov

Mütareke Dönemi’nin İlk Aylarında İstanbul’da Ekmek Meselesi
Necati Çavdar

Balkan Savaşı – Kitlesel Ölüm ve Etnik Temizlik
Georgi Zelengora

Kitap Tanıtımı

TÜLÜN DEĞİRMENCİ, İktidar Oyunları ve Resimli Kitaplar: II. Osman Devrinde Değişen Güç Simgeleri, Kitap Yayınevi, İstanbul 2012, 362 sayfa. [Kitap Tanıtımı]
Yıldıray Özbek

Belleten Aralık 2013 tarihinde yayımlanan 280. sayısındaki makaleler

Urartu Dininde Kurban Kavramı ve Kurban Uy­gulamaları
Atilla Batmaz

IX-XII. Yüzyıllarda Fergana’da Yerleş­miş Türk Boyları
Gülnisa Aynakulova

XIII.-XIV. Yüzyıl Bizans ve İslam Kaynaklara Göre Kuzeybatı Anadolu Yol Ağları
Murat Keçiş

Osmanlılarda Otopsi
Ahmet Yüksel

Kula’da İnşası İstenen Bir Ki­liseye Dair Osmanlı Arşivlerindeki Bazı Belgeler
Rüstem Bozer, Serkan Sunay

Kanuni Devrinde Vüzera Gölgesinde “Vakfa İlave Mülkün Satışı” Üzerine Bir Hukuki Tartışma: “Da’va-yı Asiyab”
Mehmet Gel

Mebusan-ı Kiramın Terceme-i Hal ve Sergüzeştleri: Meşrutiyet Devrinden Unutulmuş Bir Biyografi Risalesi
Serhat Aslaner

Kırım Harbi Sırasında Rusya’daki Esir Osmanlı ve Müttefik Askerleri (1853-1856)
İbrahim Köremezli

Selanik Vilayeti Almanya ve Fransa Kon­soloslarının Öldürülmesi Olayı (6 Mayıs 1876)
Muzaffer Tepekaya

Bulgaristan Yol Ayrımında: İvan S. Geşov Mese­lesi
Mithat Aydın

Changes in the Form of the Documents Caused by the Alphabet Reform, in Turkey: Examination of the Intrinsic Elements of the Archival Records in the Light Of Diplomatics Methodology
Niyazi Çiçek

Kitap Tanıtımı

WAR AND DIPLOMACY: THE RUSSO-TURKISH WAR OF 1877-1878 AND THE TREATY OF BERLIN, M. Hakan Yavuz with Peter Sluglett (ed.), The University of Utah Press, Salt Lake City, 2011 [Kitap Tanıtımı]
Kahraman Şakul

Belleten Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan 279. sayısındaki makaleler

Haçlılar ve Doğu Hıristiyanları Arasındaki İlişkiler
Aydın Usta

Memlük Tarihçilerine Göre Dulkadır­oğlu Şahsuvar Bey İsyanı
Fatih Yahya Ayaz

Siyasi-Kültürel İlişkiler Çer­çevesinde Tebrizli Çini Ustalarının Anadolu Yolculuğu (1419-1433)
Mustafa Çağhan Keskin

Şam Valisi Emirü’l-Hac Süleyman Paşa’nın Muhallefatı (1743-1744)
Tahir Sevinç

Erzurum Gümrüğü’nün Teşekkülü ve Tekamülü (XVI -XVII. Yüzyıllar)
Bilgehan Pamuk

Mir’atül-Ebdan Fi Teşrih-I A’Zai’l-İnsan’da Yer Alan Anatomi Terimleri Üzerine Bir Ön Çalışma: “Birinci Kısım: Osteoloji Hakkında”
Ahmet Acıduman, Berna Arda

Bir Sosyal Sorumluluk Proje­si: Tuna Vilayeti Islahhaneleri
Meral Bayrak Ferlibaş

Osmanlı Mardin’inde Cinayet Vakaları ve Cinayet Soruşturmaları Hakkında Bir Değerlendirme
Mehmet Salih Erkek

Kaçar Hanedanı Döneminde İran’da Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Değişmesi ve Yeni Okulların Açılışı
Manizheh Sadri̇

Halk Hekimliğinden Diş Hekimliğine: 19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Dişçilik Mesleği (Erbab-ı Esnan)
Zeynel Özlü

Osmanlı Algısında Garb Teknolojisi: ”Mösyö Elektrik”in Sergüzeşti
Serhat Küçük

Çeviriler

Gayri Müslim Tarihçilerin İslâm Tarihi Kaynaklarındaki Rivayetleri Kullanması
Yehoshua Frenkel, Nuh Arslantaş

Kitap Tanıtımı

Kevin Featherstone, Dimitris Papadimitrou, Argyris Mamarelis ve Georgios Niarchos, The Last Ottomans, The Muslim Minority, of Greece, 1940-1949 (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011) 342 sayfa, [Kitap Tanıtımı]
Bestami S. Bilgiç

Isabel V. Hull, Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005) 384 sayfa, [Kitap Tanıtımı]
Bestami S. Bilgiç

Harput Kale Mahallesi’nde Osmanlı Yaşamı
Bülent Demir

 • Koçi Bey Risalesinde Liyakat Özellikleri: İlim, Âlim, Adalet
  Koçi Bey risalesinde liyakat: Her ilmin kendine has faydaları vardır. Fizik; kimya, biyoloji, matematik gibi fennî ilimler, insana iyi bir meslek edindirdiği gibi sosyal bilimler de insana şahsiyet ve şuur…
 • Belçika’nın Kongo Katliamları: Tarihin Kara Lekesi
  Belçika’nın Kongo katliamları, milyonlarca masum insanın hayatını kaybettiği tarihin en büyük soykırımlarından biridir. Bu makalede, 2. Leopold’un karanlık dönemine derinlemesine bir bakış atıyoruz. Kongo’nun kara toprakları, Belçika’nın sömürge tarihinin en…
 • Antik Mısırlı Takabuti Bıçaklanarak Öldürülmüş
  Antik Mısır’ın gizemli figürlerinden biri olan Takabuti’nin sır dolu hikayesi… Bir zamanlar, çok uzaklarda, Nil Nehri’nin kıyısında, Antik Mısır’ın Thebes şehrinde (bugünkü Luksor), Takabuti adında genç ve elit bir kadın…
 • Türklerde Kadın
  Türklerde kadın mühim bir konumda yer almaktadır. Türk kadını siyasi sosyal ekonomik ve askeri gibi pek çok alanda aktif bir şekilde kendini gösterir. Türk kadını daima erkeğinin yanında yer alır…
 • Belleten: Türk Tarih Kurumu’nun Çıkardığı Eşsiz Dergi
  Belleten Dergisi, Türk Tarih Kurumu’nun Ocak 1937 tarihinden bu yana dört ayda bir Türkçe olarak yayımladığı tarih dergisidir. Akademik camianın en çok başvurduğu kaynak dergilerinden biridir. Bu çalışmamızda sizlere bir…
 • Mâverâünnehir
  Orta Asya’ya yönelik İslâm fetihlerinden sonra Arapça kaynaklarda Ceyhun nehrine diğer adıyla Amuderya izafeten “nehrin öte tarafında bulunan bölge” anlamında kullanılmıştır. Mavera görülen evrenin ötesi, öteki evren anlamıda vardır. İran,…
 • Birinci Kosova Savaşının Önemi Nedir? Birinci Kosova Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir
  Birinci Kosova Savaşının önemi nedir? Savaş kimler arasında, nerede ve nasıl meydana geldi? Birinci Kosova Savaşının nedenleri ve sonuçları neler? Savaş düzeni nasıldı? Birinci Kosova Savaşının nedenini şu şekilde belirtebiliriz….
 • Deliler: Osmanlı’nın Cesur Süvarileri
  Deliler hakkında bahsedeceğimiz yazımıza geçmeden önce bazı tanımlardan bahsetmek yerinde olacaktır. Deliler, Osmanlı ordusunun askeri sınıflarından birini oluşturmaktadır. Osmanlı ordusu iki kısma ayrılmaktadır. Merkez kuvvetleri ve eyalet kuvvetleri olmak üzere….
 • Srebrenitsa Katliamı Nerede, Ne Zaman Gerçekleşti?
  Srebrenitsa Katliamı, 1991-1995 yıları arasında meydana gelen Yogoslavya iç savaşı sırasında Sırpların Srebrenitsa kentine saldırarak 8372 Bosnalı müslümanı katlettikleri bir soykırımdır. Srebrenitsa, Bosna Hersek’in doğusunda, Bosna Hersek ile Sırbistan sınırındaki…
 • Putin’in “Rusya’nın önerileri karşılanmadı” Söylevi Panslavizm Politikalarını Çağrıştırıyor
  Rusya’nın yayılmacı politikaları yeni değil bundan yaklaşık olarak 150 yıl öncelerine dayanmaktadır. Hepimizin bildiği gibi PANSLAVİZM POLİTİKASI… Peki Panslavizm Politikası Nedir? İlk olarak, Fransız ihtilalinden sonra meydana gelen milliyetçilik akımlarından…
 • Eskiçağın Bölümleri Nelerdir?
  Eskiçağ Tarihi Kavramı: “İnsanlık tarihinin en eski gelişme evresi olan ve kalıcı etkileri öncelikle yazının bulunması, kent uygarlığının oluşması, devlet kavramı ve teşkilatının gelişmesi ve güçlü bir zihinsel kültürün ortaya…
 • Osman Gazi’nin Şahsiyeti Nasıldı?
  Osman Gazi’nin şahsiyeti bir çok kaynakta belirtilmektedir. Osmanlı Devleti yüzyıllarca Cihan Şumul olarak bir çok memleketi idare etmiştir. Bu kadar büyük bir medeniyetin kurucusu olan Osman Bey’in şahsiyeti ön plana…
 • Denizli Tarihi
  Denizli tarihini kalemimizin yettiğince anlatmaya başlamadan evvel şehri genel hatlarıyla bir tanıyalım. Denizli, Batı Anadolu bölgesinde yer alan bir şehrimizdir. Bakın, Ege demiyorum. Bu coğrafyanın bu bölgenin adı Batı Anadolu…
 • Roma’nın Kısa Tarihi
  Bu makalede Roma’nın kısa tarihi hakkında bilgi vereceğiz. Antik Roma İmparatorluğu Roma merkezli olarak milattan önce 27 yılında kurulmuştur. Başlarda Roma bir cumhuriyetti fakat daha sonra çeşitli huzursuzluklar ve iç…
 • Muhammed Alparslan: Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı
  Muhammed Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarıdır, ilki Tuğrul Bey yani Alparslan’ın amcasıdır. 1064-1072 Alparslan’ın saltanat yıllarıdır. Horasan Meliki olan Çağrı Bey’ in oğludur. Doğum tarihi yüksek ihtimalle 20 Ocak…
 • Sahip Ata Külliyesi Ve Camii
  Sahip Ata Külliyesi ve Camii, Anadolu Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmıştır. Eserin mimarı Kölük Bin Abdullah’tır. Sahip Ata Külliyesi;cami,hankâh,türbe,çifte hamam ve dükkanlardan oluşmaktadır. Eserin inşasına 1258’de başlanmış…
 • Ralamb Koleksiyonunda 17. Yüzyıl Osmanlısı
  Ralamb koleksiyonunda 17. yüzyıl Osmanlısı adlı yazımızda Osmanlı Devletinin ilk İsveç elçisi olan Claes Brorson Ralamb’ın Kıyafet Albümü koleksiyonuna göz atacağız. Eser Claes Brorson Rålamb tarafında 1657-58 yıllarında çarşı ressamlarına…
 • Türklerde Çadır Geleneği
  Türklerde çadır bahsine geçmeden önce çadır kavramının anlamını söylemek yerinde olacaktır. Çadır, barınmak amacıyla yere çakılmış kazıklara keçe, kalın bez, kıl dokuma ya da deri gerilmesiyle açık havada kurulan kolayca…
 • Ahıska Türklerinin Sürgünü
  Ahıska Türklerinin Sürgünü öncesinde, bugün Gürcistan toprakları içerisinde kalan Ahıska, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından Çarlık Rusya’nın hâkimiyetine girmişti. Ahıska Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Sovyet yönetimi tarafından Gürcistan’a bağlandı. Ahıska’da yaşayan…
 • Hasan Fehmi Paşa: Uyanırsa o da gider
  Sultan II. Abdülhamid Han zamanında gümrük emini olan Hasan Fehmi Paşa bilgili, faziletli ve aynı zamanda sabırlı, cesur bir devlet adamı idi. Gürcü asıllı çalışkan bir Osmanlı devlet adamıydı. Bugün…
 • Barbaros Hayreddin Paşa (Hızır Reis) Kimdir?
  Barbaros Hayreddin Paşa ‘nın 1478 tarihinde doğduğu tahmin edilmektedir. Babası Yakub adında bir sipahidir. Dört kardeşin en küçükleridir (Oruç Reis, İshak Reis, İlyas Reis). Asıl adı Hızır (Hızır Reis) olmasına…
 • Amerikan Demokrasisi Güney Amerika
  Amerikan Demokrasisi Güney Amerika ‘’ Bu kadar açgözlü ve bencil olmayı bırakın. Dünyada sizin kocaman evlerinizden ve gösterişli mağazalarınızdan başka şeyler de olduğunun farkına varın. İnsanlar açken, siz arabalarınızın benzini…
 • Beylerbeyi Sarayı
  Beylerbeyi Sarayı ne zaman yaptırıldı? Beylerbeyi Sarayı’nın mimarı kim? Beylerbeyi Sarayı’nın bölümleri neler? Beylerbeyi Sarayı’nda kimler konuk edilmişti? 1829 yılında II. Mahmud Beylerbeyi’nde ahşap bir saray yaptırdı. Mâbeyin ve Harem…
 • Çırağan Sarayı
  Çırağan ne demek? Neden Çırağan Sarayı deniliyor? Çırağan Sarayı nerede? Çırağan Sarayı kim tarafından yaptırıldı? Soruların cevabı ve daha fazlası için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Çırağan; Lale Devri’nde (1718-1730), mum…
 • Yıldız Sarayı
  Yıldız Sarayı, III. Selim tarafından annesi Mihrişah Sultan için yapılmış, III. Selim’in babası III. Mustafa adına da rokoko tarzında bir çeşme inşa edilmiştir. Yıldız Sarayı, II. Abdülhamid’in her detayıyla özel…
 • Dolmabahçe Sarayı
  Dolmabahçe sarayı nerededir? Dolmabahçe Sarayı’nın bölümleri? Dolmabahçe Sarayı’nın mimarisi nasıl? Dolmabahçe Sarayı’nın dekorasyonu nasıl? Dolmabahçe Sarayı’nın ana yapısı ve daha fazlası için yazımızı okuyabilirsiniz. Dolmabahçe Sarayı’nın bulunduğu bölge her dönem…
 • 15 Mayıs 1919 İzmir’in İşgali
  I. Dünya Savaşı sonunda yorgun düşen Osmanlı Devleti adeta iştahları kabartan büyük bir pasta haline gelmişti. Pastadan pay almak isteyen devletler sıraya girmiş, Yunanlılar ise hayalini kurdukları megali idea için…
 • Orta Çağ’dan Yeni Çağ’a, Fatih Sultan Mehmet
  Çağ kapatıp çağ açan imparator; sultan, Grand Turco (Büyük Türk), Ebu’l-Feth, Kayser’i Rum ve Roma İmparatoru gibi başlıca sıfatlara sahip olan Fatih Sultan Mehmet Han, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahıdır. Mehmed’i…
 • Fatih zehirlenerek mi öldü? Fatih’in hastalığı neydi?
  Son zamanlarda Fatih Sultan Mehmet’in ölümü merak edilen konular arasında. Fatih zehirlenerek mi öldü? Hekimler ilaç yerine zehir mi verdiler? Zehirlenme iddiaları doğru mu? Fatih’in hastalığı neydi? Fatih Sultan Mehmet…
 • Miraç
  Miraç, yükselmek ya da yükselerek göğe çıkmak manasına gelmektedir. Miraç hadisesi ise şüphesiz ki Peygamberimizin en büyük mucizelerinden sadece bir tanesidir. Hz. Muhammed (S.A.V), receb ayının 27. Gecesi yüce Allah’ın…

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir