Osmanlı Tarihi

Yavuz Sultan Selim Han’ın Türbedarı: Bir De Evliya Olduğunu Söylerler!

Osmanlı İmparatorluğu‘nun etkileyici tarihinde, Sultan 2. Abdülhamid Han ve Yavuz Sultan Selim Han’ın türbedarı arasında yaşanan olay, tarihi bir ders niteliğindedir. Bu ilginç hikaye, 34. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 33 yıllık hükümdarlığı döneminde gerçekleşir. Osmanlı İmparatorluğu’nun düşmanlarıyla büyük mücadeleler veren Sultan II. Abdülhamid Han, dedesi Yavuz Sultan Selim Han’a olan saygısını da her …

Yavuz Sultan Selim Han’ın Türbedarı: Bir De Evliya Olduğunu Söylerler! Devamı »

Bir Japon Aydının Gözünden Türkiye ve Türkler

Bir Japon Aydının Gözünden Türkiye ve Türkler

Bir Japon aydının gözünden Türkiye ve Türkler konulu yazımızın baş kahramanı Japon Aydını Nagase Hosuke’dir. Bahse konu aydın Türkiye ziyareti sonrasında ülkesine döndükten sonra 1915 senesinde Türkiye ve Türkler konulu bir kitap yayınlamıştır. Yazar Nagese Hosuke’nin sunduğu bilgilerden Türk tarihi, coğrafyası, dönemin siyasal yapısına dair önemli bilgilerin yanı sıra, Türk toplumu ve kültürüne ilişkin çeşitli …

Bir Japon Aydının Gözünden Türkiye ve Türkler Devamı »

sarıkamış-sehitleri-enver-pasa

Sarıkamış Harekatı

Sarıkamış Harekatı konusuna girmeden genel bir değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. Sarıkamış, Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneydoğusunda yer alır. Kars şehir merkezine 55 km uzaklıkta olup kayak merkezi, sarıçam ormanları ve kar kalitesi ile yoğun bir ilgi görmektedir. Sarıçam ormanları arasında yaklaşık 12 km uzunluğunda 5 etaplı bir kayak pisti vardır. Normal şartlarda kışın 1.5 m yi …

Sarıkamış Harekatı Devamı »

Osmanli-Soy-Agaci

Osmanlı Padişahları Listesi

Osmanlı Padişahları listesi, Osmanlı Padişahları sıralaması nasıldır? Osmanlı Padişahlarının babaları kimlerdir? Osmanlı Padişahları kaç yıl tahtta kaldılar? Hangi Padişah kaç sene tahtta kaldı? Padişahların mezarları nerededir? Osmanlı Sultanlarının lakapları nedir? Hangi padişah hangi mahlası kullandı? Osmanlı Padişahları nerede doğmuştur? Padişahlar nerede ölmüştür? Padişahların Ölüm nedenleri nelerdi? Okuyucular tarafından son zamanda buna benzer sorular merak edilmektedir. …

Osmanlı Padişahları Listesi Devamı »

Osmanlı Cellatları

Osmanlı’da Cellat Teşkilatı

Cellat ibaresi ceza almış, suç işlemiş ve aldığı cezanın derecesine göre ölüm emri verilmiş kişilerin infazını gerçekleştiren kişiler için kullanılmaktadır. Osmanlı döneminde hüküm yemiş kişilere birçok ceza çeşidi uygulanmaktaydı. Bu ceza çeşitlerinden en dikkat çekici olanı ve asırlar boyu nam salan idam cezasıydı. İdam cezaları arasında çengele geçirmek, iple boğmak, kafa kesmek, kurşuna dizmek gibi …

Osmanlı’da Cellat Teşkilatı Devamı »

Çanakkale Savaşı’nın Önemi, Özellikleri ve Sonuçları

Çanakkale Savaşı 1915-1916 yıllarında, 1. Dünya savaşı esnasında gerçekleşen büyük ve kanlı bir savaştır. Osmanlı İmparatorluğu tarafından savunma cephesi olarak açılan Çanakkale cephesi, Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı yerdir. Tarihte adı “Centilmenler Savaşı” olarak da geçen bu savaşı detaylıca inceleyip sizler için derledik… Devletlerin 1. Dünya Savaşı’na Sürüklenmesi Dünya büyük bir hareketlilik içerisindeydi. Avrupa Sanayi İnkılabını gerçekleştirmiş …

Çanakkale Savaşı’nın Önemi, Özellikleri ve Sonuçları Devamı »

darüssade-babüssaade-harem-ağası

Dârüssaâde Ağası-Kızlar Ağası-Kara Ağa

Dârüssaâde ağası Osmanlı sarayının Harem (Dârüssaâde) kısmındaki hizmetlileri, diğer ağaları yöneten kişidir. Dârüssaâde nedir? Dârüssaâde tabiri, Osmanlılarda yaklaşık 380 yıl padişahların ve ailelerinin ikametgâhı olan Topkapı Sarayı’nın Harem Dairesi için kullanılmıştır.[1] Osman Devleti saraydan yönetilirdi. Yöneticileri sarayda eğitim alırdı. Sarayı bir nevi üniversite gibi düşünebiliriz. Sarayda Osmanlı hanedan üyeleri ve kulları yaşar. Ülkeyi de bu …

Dârüssaâde Ağası-Kızlar Ağası-Kara Ağa Devamı »

Osmanlı'nın Finansal Destekçileri Galata Bankerleri

Galata Bankerleri: Osmanlı’nın Finansal Destekçileri

Galata Bankerleri Osmanlı Devleti’nde malî ve iktisadî işlerin yürütülmesinde etkin rol oynayarak, İstanbul’un fethini takip eden dönemden başlayarak Osmanlı’nın son zamanına kadar devam eden süreçte devletin mali işlerinde söz sahibi oldular. Levantenlerin oluşturduğu sarraflık ile bankerlik birlikte yürütülmüş ve daha sonra bu büyük sarraflar mali bunalımla birlikte borçlanmanın ve finansal desteğin önemli kaynaklarından biri olmuşlardı. …

Galata Bankerleri: Osmanlı’nın Finansal Destekçileri Devamı »

Valide Mahpeyker Kösem Sultan Saçıyla Boğduruldu!

Valide Mahpeyker Kösem Sultan, Valide Turhan Sultan ile giriştiği siyasi mücadeleyi o devirde sarayda iktidarı gizliden gizliye elinde tutan Saray ağaları oyunuyla kaybeder. Dönemin en önemli öne çıkan karakteri Lala Süleyman Ağa’dır. Lala Süleyman Ağa, Sultan İbrahim’in ( 1640-48) ölümü ve tahta henüz altı yaşındaki IV. Mehmet’in çıkması üzerine haremin gerçek hakimi ve naibe-i saltanat …

Valide Mahpeyker Kösem Sultan Saçıyla Boğduruldu! Devamı »

Birinci Kosova Savaşının Önemi Nedir? Birinci Kosova Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir

Birinci Kosova Savaşının önemi nedir? Savaş kimler arasında, nerede ve nasıl meydana geldi? Birinci Kosova Savaşının nedenleri ve sonuçları neler? Savaş düzeni nasıldı? Birinci Kosova Savaşının nedenini şu şekilde belirtebiliriz. 1388 kışında Kavala Şahin Paşa’nın komutasında bulunan Osmanlı birlikleri Ploşnik mevkinde yenilgiye uğramıştı. Hristiyanların 1371 tarihinden sonra Türklere karşı kazandığı ilk büyük zafer olarak düşünülebilir. …

Birinci Kosova Savaşının Önemi Nedir? Birinci Kosova Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir Devamı »

Abdülhamid Han

Sultan Abdülhamid ”Son Türk Hakanı”

Sultan Abdülhamid, diğer sultanlar gibi hükümdarlığı altın tepside sunulanlardan değildi. Betimleyecek olursak; tam bir ateş çemberinin içerisinde, devletin içine yerleşmiş tıpkı kocaman ağaçları içten çürüten kurtlar gibi devleti saran hainlerin arasında tahta çıkmıştı. Türkleri kolay lokma zanneden Batı ise; Türk devletine 20. Yüzyılı göremeyecek kadar bir ömür biçiyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymaz. Biçtikleri ömrü, …

Sultan Abdülhamid ”Son Türk Hakanı” Devamı »

Hint Deniz Seferleri ‘’Osmanlı - Portekiz Savaşları’’

Hint Deniz Seferleri ‘’Osmanlı-Portekiz Savaşları’’

Hint Deniz Seferleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun miladi 1538 yılında Hint diyarında Portekizlilerle yaşadığı mücadelelerdir. Hint Okyanusu’na dört büyük sefer düzenleyen Osmanlı İmparatorluğu, sadece Balkanlara, Anadolu’ya ve Kuzey Afrika’ya sıkışmış bir devlet olmaktan çok bir cihan imparatorluğu olduğunu bizlere gösteriyordu. Şimdi gelelim Hint Deniz Seferlerine. Hint Deniz Seferleri ‘nin Sebebi Neydi? Hint Deniz Seferleri esasında dünya gücü …

Hint Deniz Seferleri ‘’Osmanlı-Portekiz Savaşları’’ Devamı »

Deliler

Deliler: Osmanlı’nın Cesur Süvarileri

Deliler hakkında bahsedeceğimiz yazımıza geçmeden önce bazı tanımlardan bahsetmek yerinde olacaktır. Deliler, Osmanlı ordusunun askeri sınıflarından birini oluşturmaktadır. Osmanlı ordusu iki kısma ayrılmaktadır. Merkez kuvvetleri ve eyalet kuvvetleri olmak üzere. Bizim de bu yazımızda ele alacağımız Deliler, Osmanlı ordusunun eyalet kuvvetlerinde yer almaktadır. Deli kelimesi sözlükte, akli dengesini kaybetmekten ötürü kendisine ve çevresine karşı zararlı …

Deliler: Osmanlı’nın Cesur Süvarileri Devamı »

Osman Gazi’nin Şahsiyeti Nasıldı?

Osman Gazi’nin şahsiyeti bir çok kaynakta belirtilmektedir. Osmanlı Devleti yüzyıllarca Cihan Şumul olarak bir çok memleketi idare etmiştir. Bu kadar büyük bir medeniyetin kurucusu olan Osman Bey’in şahsiyeti ön plana çıkmaktadır. Osmanlı tarihçileri onun orta boylu, esmer tenli, yuvarlak çehreli, kara kaşlı, kara gözlü olduğunu, bu yüzden de kendisine Kara Osman diye isim takıldığını, iyi …

Osman Gazi’nin Şahsiyeti Nasıldı? Devamı »

Mürür Tezkeresi

Mürur Tezkeresi Nedir? İstanbul’a Herkes Giremezdi!

Mürur Tezkeresi nedir? İlk defa hangi padişah zamanında uygulanmaya başlandı? Uygulama nedenleri nelerdi? Mürur Tezkeresinde hangi bilgiler içerirdi? Ne kadar süreyle kullanılırdı? Ne zaman kaldırırlmıştır? Mürur Tezkeresi: Osmanlı topraklarında seyahat etmek isteyen yerli ve yabancı şahısların, rahat bir şekilde seyahat edebilmeleri için verilen izin belgesi, bir tür pasaporttu. Osmanlı Devleti kendi vatandaşlarına da Mürur tezkiresi …

Mürur Tezkeresi Nedir? İstanbul’a Herkes Giremezdi! Devamı »

Ralamb Koleksiyonunda 17. Yüzyıl Osmanlısı

Ralamb koleksiyonunda 17. yüzyıl Osmanlısı adlı yazımızda Osmanlı Devletinin ilk İsveç elçisi olan Claes Brorson Ralamb’ın Kıyafet Albümü koleksiyonuna göz atacağız. Eser Claes Brorson Rålamb tarafında 1657-58 yıllarında çarşı ressamlarına yaptırılmıştır. Aslında koleksiyonun kurucusu, 18. yüzyılın en tanınmış el yazması koleksiyoncularından biri olan oğlu Baron Gustaf Rålamb’dır. Oğlu Rålamb, koleksiyonu 1886 senesinde İsveç Ulusal Kütüphanesine …

Ralamb Koleksiyonunda 17. Yüzyıl Osmanlısı Devamı »

Hasan Fehmi Paşa: Uyanırsa o da gider

Sultan II. Abdülhamid Han zamanında gümrük emini olan Hasan Fehmi Paşa bilgili, faziletli ve aynı zamanda sabırlı, cesur bir devlet adamı idi. Gürcü asıllı çalışkan bir Osmanlı devlet adamıydı. Bugün olduğu gibi o devirde de memuriyet yegâne geçim vasıtası olduğu için lüzumsuz birçok memur alınırdı. Bunların çoğu, iş olmadığı için, vazifelerine gelmezler. Fakat ay başında …

Hasan Fehmi Paşa: Uyanırsa o da gider Devamı »

Beylerbeyi Sarayı

Beylerbeyi Sarayı ne zaman yaptırıldı? Beylerbeyi Sarayı’nın mimarı kim? Beylerbeyi Sarayı’nın bölümleri neler? Beylerbeyi Sarayı’nda kimler konuk edilmişti? 1829 yılında II. Mahmud Beylerbeyi’nde ahşap bir saray yaptırdı. Mâbeyin ve Harem daireleri, Serdâb Köşkü, Sarı Köşk, Şevkābâd, Küçükyalı, Büyükyalı ve bendegân daireleri, hamamlar, mutfaklar ve ahırlardan meydana gelen bu tesisler bu devredeki en büyük sahil sarayını …

Beylerbeyi Sarayı Devamı »

Çırağan Sarayı

Çırağan ne demek? Neden Çırağan Sarayı deniliyor? Çırağan Sarayı nerede? Çırağan Sarayı kim tarafından yaptırıldı? Soruların cevabı ve daha fazlası için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Çırağan; Lale Devri’nde (1718-1730), mum ve kandil ışığında yapılan gece eğlencelerine verilen isimdir. Sarayın bulunduğu yerde de bu eğlenceler yapıldığı için saraya “Çırağan Sarayı ” denmiştir. Beşiktaş’la Ortaköy arasında, Lale …

Çırağan Sarayı Devamı »

Yıldız Sarayı

Yıldız Sarayı, III. Selim tarafından annesi Mihrişah Sultan için yapılmış, III. Selim’in babası III. Mustafa adına da rokoko tarzında bir çeşme inşa edilmiştir. Yıldız Sarayı, II. Abdülhamid’in her detayıyla özel olarak ilgilendiği bir saray kompleksi olarak yıldan yıla genişlemiş, yüzölçümü zaman içinde beş yüz bin metrekareyi bulmuştur.Devletin idari merkezi olarak yapılandırılan Yıldız Sarayı, Sultan II. …

Yıldız Sarayı Devamı »

Scroll to Top