Koçi Bey Risalesinde Liyakat Özellikleri: İlim, Âlim, Adalet
|

Koçi Bey Risalesinde Liyakat Özellikleri: İlim, Âlim, Adalet

Koçi Bey risalesinde liyakat: Her ilmin kendine has faydaları vardır. Fizik; kimya, biyoloji, matematik gibi fennî ilimler, insana iyi bir meslek edindirdiği gibi sosyal bilimler de insana şahsiyet ve şuur kazandırır. Şahsına münhasır bir hüviyet inşa edebilmek için, sosyal bilimlerle içli dışlı olmak icap eder. Zira sosyal bilimler, özellikle de bu alan içerisinde tarih bilimi,…

Pargalı İbrahim Paşa Figani’yi Neden İdam Ettirdi?

Pargalı İbrahim Paşa Figani’yi Neden İdam Ettirdi?

Osmanlı Devleti’nde yaşanan bir olay, tarihin tozlu sayfalarında hala merak uyandıran bir soruyu barındırır: Pargalı İbrahim Paşa, neden şair Figani’yi idam ettirdi? İbrahim Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nda yükselerek Sultan’ın yakın dostu haline geldi. Başlangıçta “makbul” olarak bilinen Paşa, sonrasında idam edilmesiyle “maktul” olarak anılmaya başlandı. Savaş başarılarından birinde ele geçirdiği üç heykeli sarayının yakınlarına yerleştirmesi, halkın…

Yavuz Sultan Selim Han’ın Türbedarı: Bir De Evliya Olduğunu Söylerler!

Yavuz Sultan Selim Han’ın Türbedarı: Bir De Evliya Olduğunu Söylerler!

Osmanlı İmparatorluğu‘nun etkileyici tarihinde, Sultan 2. Abdülhamid Han ve Yavuz Sultan Selim Han’ın türbedarı arasında yaşanan olay, tarihi bir ders niteliğindedir. Bu ilginç hikaye, 34. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 33 yıllık hükümdarlığı döneminde gerçekleşir. Osmanlı İmparatorluğu’nun düşmanlarıyla büyük mücadeleler veren Sultan II. Abdülhamid Han, dedesi Yavuz Sultan Selim Han’a olan saygısını da her…

Bir Japon Aydının Gözünden Türkiye ve Türkler

Bir Japon Aydının Gözünden Türkiye ve Türkler

Bir Japon aydının gözünden Türkiye ve Türkler konulu yazımızın baş kahramanı Japon Aydını Nagase Hosuke’dir. Bahse konu aydın Türkiye ziyareti sonrasında ülkesine döndükten sonra 1915 senesinde Türkiye ve Türkler konulu bir kitap yayınlamıştır. Yazar Nagese Hosuke’nin sunduğu bilgilerden Türk tarihi, coğrafyası, dönemin siyasal yapısına dair önemli bilgilerin yanı sıra, Türk toplumu ve kültürüne ilişkin çeşitli…

Sarıkamış Harekatı

Sarıkamış Harekatı

Sarıkamış Harekatı konusuna girmeden genel bir değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. Sarıkamış, Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneydoğusunda yer alır. Kars şehir merkezine 55 km uzaklıkta olup kayak merkezi, sarıçam ormanları ve kar kalitesi ile yoğun bir ilgi görmektedir. Sarıçam ormanları arasında yaklaşık 12 km uzunluğunda 5 etaplı bir kayak pisti vardır. Normal şartlarda kışın 1.5 m yi…

Osmanlı Padişahları Listesi

Osmanlı Padişahları Listesi

Osmanlı Padişahları listesi, Osmanlı Padişahları sıralaması nasıldır? Osmanlı Padişahlarının babaları kimlerdir? Osmanlı Padişahları kaç yıl tahtta kaldılar? Hangi Padişah kaç sene tahtta kaldı? Padişahların mezarları nerededir? Osmanlı Sultanlarının lakapları nedir? Hangi padişah hangi mahlası kullandı? Osmanlı Padişahları nerede doğmuştur? Padişahlar nerede ölmüştür? Padişahların Ölüm nedenleri nelerdi? Okuyucular tarafından son zamanda buna benzer sorular merak edilmektedir….

Osmanlı’da Cellat Teşkilatı

Osmanlı’da Cellat Teşkilatı

Cellat ibaresi ceza almış, suç işlemiş ve aldığı cezanın derecesine göre ölüm emri verilmiş kişilerin infazını gerçekleştiren kişiler için kullanılmaktadır. Osmanlı döneminde hüküm yemiş kişilere birçok ceza çeşidi uygulanmaktaydı. Bu ceza çeşitlerinden en dikkat çekici olanı ve asırlar boyu nam salan idam cezasıydı. İdam cezaları arasında çengele geçirmek, iple boğmak, kafa kesmek, kurşuna dizmek gibi…

Çanakkale Savaşı’nın Önemi, Özellikleri ve Sonuçları

Çanakkale Savaşı’nın Önemi, Özellikleri ve Sonuçları

Çanakkale Savaşı 1915-1916 yıllarında, 1. Dünya savaşı esnasında gerçekleşen büyük ve kanlı bir savaştır. Osmanlı İmparatorluğu tarafından savunma cephesi olarak açılan Çanakkale cephesi, Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı yerdir. Tarihte adı “Centilmenler Savaşı” olarak da geçen bu savaşı detaylıca inceleyip sizler için derledik… Devletlerin 1. Dünya Savaşı’na Sürüklenmesi Dünya büyük bir hareketlilik içerisindeydi. Avrupa Sanayi İnkılabını gerçekleştirmiş…

Dârüssaâde Ağası-Kızlar Ağası-Kara Ağa

Dârüssaâde Ağası-Kızlar Ağası-Kara Ağa

Dârüssaâde ağası Osmanlı sarayının Harem (Dârüssaâde) kısmındaki hizmetlileri, diğer ağaları yöneten kişidir. Dârüssaâde nedir? Dârüssaâde tabiri, Osmanlılarda yaklaşık 380 yıl padişahların ve ailelerinin ikametgâhı olan Topkapı Sarayı’nın Harem Dairesi için kullanılmıştır.[1] Osman Devleti saraydan yönetilirdi. Yöneticileri sarayda eğitim alırdı. Sarayı bir nevi üniversite gibi düşünebiliriz. Sarayda Osmanlı hanedan üyeleri ve kulları yaşar. Ülkeyi de bu…

Galata Bankerleri: Osmanlı’nın Finansal Destekçileri

Galata Bankerleri: Osmanlı’nın Finansal Destekçileri

Galata Bankerleri Osmanlı Devleti’nde malî ve iktisadî işlerin yürütülmesinde etkin rol oynayarak, İstanbul’un fethini takip eden dönemden başlayarak Osmanlı’nın son zamanına kadar devam eden süreçte devletin mali işlerinde söz sahibi oldular. Levantenlerin oluşturduğu sarraflık ile bankerlik birlikte yürütülmüş ve daha sonra bu büyük sarraflar mali bunalımla birlikte borçlanmanın ve finansal desteğin önemli kaynaklarından biri olmuşlardı….

Valide Mahpeyker Kösem Sultan Saçıyla Boğduruldu!

Valide Mahpeyker Kösem Sultan Saçıyla Boğduruldu!

Valide Mahpeyker Kösem Sultan, Valide Turhan Sultan ile giriştiği siyasi mücadeleyi o devirde sarayda iktidarı gizliden gizliye elinde tutan Saray ağaları oyunuyla kaybeder. Dönemin en önemli öne çıkan karakteri Lala Süleyman Ağa’dır. Lala Süleyman Ağa, Sultan İbrahim’in ( 1640-48) ölümü ve tahta henüz altı yaşındaki IV. Mehmet’in çıkması üzerine haremin gerçek hakimi ve naibe-i saltanat…

Birinci Kosova Savaşının Önemi Nedir? Birinci Kosova Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir
|

Birinci Kosova Savaşının Önemi Nedir? Birinci Kosova Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir

Birinci Kosova Savaşının önemi nedir? Savaş kimler arasında, nerede ve nasıl meydana geldi? Birinci Kosova Savaşının nedenleri ve sonuçları neler? Savaş düzeni nasıldı? Birinci Kosova Savaşının nedenini şu şekilde belirtebiliriz. 1388 kışında Kavala Şahin Paşa’nın komutasında bulunan Osmanlı birlikleri Ploşnik mevkinde yenilgiye uğramıştı. Hristiyanların 1371 tarihinden sonra Türklere karşı kazandığı ilk büyük zafer olarak düşünülebilir….

Hint Deniz Seferleri ‘’Osmanlı-Portekiz Savaşları’’

Hint Deniz Seferleri ‘’Osmanlı-Portekiz Savaşları’’

Hint Deniz Seferleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun miladi 1538 yılında Hint diyarında Portekizlilerle yaşadığı mücadelelerdir. Hint Okyanusu’na dört büyük sefer düzenleyen Osmanlı İmparatorluğu, sadece Balkanlara, Anadolu’ya ve Kuzey Afrika’ya sıkışmış bir devlet olmaktan çok bir cihan imparatorluğu olduğunu bizlere gösteriyordu. Şimdi gelelim Hint Deniz Seferlerine. Hint Deniz Seferleri ‘nin Sebebi Neydi? Hint Deniz Seferleri esasında dünya gücü…

Deliler: Osmanlı’nın Cesur Süvarileri
|

Deliler: Osmanlı’nın Cesur Süvarileri

Deliler hakkında bahsedeceğimiz yazımıza geçmeden önce bazı tanımlardan bahsetmek yerinde olacaktır. Deliler, Osmanlı ordusunun askeri sınıflarından birini oluşturmaktadır. Osmanlı ordusu iki kısma ayrılmaktadır. Merkez kuvvetleri ve eyalet kuvvetleri olmak üzere. Bizim de bu yazımızda ele alacağımız Deliler, Osmanlı ordusunun eyalet kuvvetlerinde yer almaktadır. Deli kelimesi sözlükte, akli dengesini kaybetmekten ötürü kendisine ve çevresine karşı zararlı…

Osman Gazi’nin Şahsiyeti Nasıldı?
|

Osman Gazi’nin Şahsiyeti Nasıldı?

Osman Gazi’nin şahsiyeti bir çok kaynakta belirtilmektedir. Osmanlı Devleti yüzyıllarca Cihan Şumul olarak bir çok memleketi idare etmiştir. Bu kadar büyük bir medeniyetin kurucusu olan Osman Bey’in şahsiyeti ön plana çıkmaktadır. Osmanlı tarihçileri onun orta boylu, esmer tenli, yuvarlak çehreli, kara kaşlı, kara gözlü olduğunu, bu yüzden de kendisine Kara Osman diye isim takıldığını, iyi…

Mürur Tezkeresi Nedir? İstanbul’a Herkes Giremezdi!

Mürur Tezkeresi Nedir? İstanbul’a Herkes Giremezdi!

Mürur Tezkeresi nedir? İlk defa hangi padişah zamanında uygulanmaya başlandı? Uygulama nedenleri nelerdi? Mürur Tezkeresinde hangi bilgiler içerirdi? Ne kadar süreyle kullanılırdı? Ne zaman kaldırırlmıştır? Mürur Tezkeresi: Osmanlı topraklarında seyahat etmek isteyen yerli ve yabancı şahısların, rahat bir şekilde seyahat edebilmeleri için verilen izin belgesi, bir tür pasaporttu. Osmanlı Devleti kendi vatandaşlarına da Mürur tezkiresi…

Ralamb Koleksiyonunda 17. Yüzyıl Osmanlısı
|

Ralamb Koleksiyonunda 17. Yüzyıl Osmanlısı

Ralamb koleksiyonunda 17. yüzyıl Osmanlısı adlı yazımızda Osmanlı Devletinin ilk İsveç elçisi olan Claes Brorson Ralamb’ın Kıyafet Albümü koleksiyonuna göz atacağız. Eser Claes Brorson Rålamb tarafında 1657-58 yıllarında çarşı ressamlarına yaptırılmıştır. Aslında koleksiyonun kurucusu, 18. yüzyılın en tanınmış el yazması koleksiyoncularından biri olan oğlu Baron Gustaf Rålamb’dır. Oğlu Rålamb, koleksiyonu 1886 senesinde İsveç Ulusal Kütüphanesine…

Hasan Fehmi Paşa: Uyanırsa o da gider
|

Hasan Fehmi Paşa: Uyanırsa o da gider

Sultan II. Abdülhamid Han zamanında gümrük emini olan Hasan Fehmi Paşa bilgili, faziletli ve aynı zamanda sabırlı, cesur bir devlet adamı idi. Gürcü asıllı çalışkan bir Osmanlı devlet adamıydı. Bugün olduğu gibi o devirde de memuriyet yegâne geçim vasıtası olduğu için lüzumsuz birçok memur alınırdı. Bunların çoğu, iş olmadığı için, vazifelerine gelmezler. Fakat ay başında…

Beylerbeyi Sarayı
|

Beylerbeyi Sarayı

Beylerbeyi Sarayı ne zaman yaptırıldı? Beylerbeyi Sarayı’nın mimarı kim? Beylerbeyi Sarayı’nın bölümleri neler? Beylerbeyi Sarayı’nda kimler konuk edilmişti? 1829 yılında II. Mahmud Beylerbeyi’nde ahşap bir saray yaptırdı. Mâbeyin ve Harem daireleri, Serdâb Köşkü, Sarı Köşk, Şevkābâd, Küçükyalı, Büyükyalı ve bendegân daireleri, hamamlar, mutfaklar ve ahırlardan meydana gelen bu tesisler bu devredeki en büyük sahil sarayını…

Çırağan Sarayı
|

Çırağan Sarayı

Çırağan ne demek? Neden Çırağan Sarayı deniliyor? Çırağan Sarayı nerede? Çırağan Sarayı kim tarafından yaptırıldı? Soruların cevabı ve daha fazlası için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Çırağan; Lale Devri’nde (1718-1730), mum ve kandil ışığında yapılan gece eğlencelerine verilen isimdir. Sarayın bulunduğu yerde de bu eğlenceler yapıldığı için saraya “Çırağan Sarayı ” denmiştir. Beşiktaş’la Ortaköy arasında, Lale…