Tekellüf – Külfet


Günümüz insanlarının en çok başvurduğu eylem diyebiliriz ” Tekellüf” için…Tekellüf diğer deyişle “Külfet” in asıl anlamı :Kendini beğendirmek için tâkâtinin;imkânlarının üstünde zahmet çekip masrafa girmek ve gösteriş yapmak demektir.
İnsan yaşadığı imtihan dünyasında çevresinde bulunan kimi beşerlere daha açık bir ifadeyle ;göşterişi seven ve lükse konfora, maddiyata ,zenginliğe ziyadesiyle önem veren kişilere deyim yerinde ise yaranmak ve onlarla aynı derecede durumda olmak için üstünlük mücadelesine giriyor.
Oysaki samimiyeti içtenliği yok eden külfet daha nice değerleri bilhassa en önemlisi” imanı” maneviyatı zedelemektedir.Peygamber Efendimiz (s.a.v):”Ben ve benim ümmetimin müttakileri tekellüften uzaktırlar.”sözleri ile külfetin terk edilmesi gerektiğine işaret buyurmuşlardır.Tekellüf ,ülfet ve kaynaşmaya da mâni olmaktadır.Fazla gösteriş ,lüks düşkünlüğü ve bunlara özenme ,özendirme büyük bir ahmaklık olmakla birlikte cahilliğin de göstergesidir.
Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin dediği gibi :”Ya göründüğün gibi ol,ya olduğun gibi görün.”bu cümle gösteriş ve kibir budalaları için bir ders niteliğindedir.Hz.Ali (k.v):”Ülfetin samimiyetin şartı,külfeti terk etmektir.”buyurdular.Çağımızda özellikle genç kesim her konuda marka yarışına girerek hem kendilerini hem ailelerini üzüyor ve zahmete sokuyorlar.Bunun sonucunda kredilere ,faize binaenaleyh harama bulaşmak zorunda kalıyorlar.
Külfet yalnızca somut şeylerle değildir.İnsanın bilmediği şeyi söylemesi ;güzek konuşma hevesiyle sözü uzatması da makbûl değildir.Söz gelimi insanın bilmediği konularda susması ,süslü kelimeler etmemesi çok daha doğrudur.Efendimiz ‘in(s.a.v) külfet konusundaki bir hâdisine değinelim:”Size cennet ehlini haber vereyim mi? Buyurdu sahabelere…
Sahabeler-“Evet ,ya Resûllulâh “dediler.
-“Onlar aralarında merhametli olanlardır.” buyurdu.
-“Size cehennemlikleri haber vereyim mi? Onlar :ümidi kesenler,yalancılar,tekellüfçü olanlardır.
Muhtevamız üzerine uygun müfred bir beyit örneği ile yazımıza son vermek istedim :“Çün hâne senindir ey dost
Teklif ü tekellüfe ne hâcet”

Bu beyit durumu özetler nitelikte ;mâdem ki ev senindir teklife de tekellüfe de hâcet yoktur.Gösterişte zahmete tenezzül etmeyiniz…

  • Yorumunu ekle