Ziya Gökalp: Türkçülük Akımının Nazariyatçısı

Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci olan Ziya Gökalp; 23 Mart 1876’da Diyarbakır’da doğdu. Asıl adı Mehmed Ziya’dır. Mahalle mektebinde üç yıl okuduktan sonra Diyarbakır Askeri Rüşdiyesine girerek 1890 yılında buradan mezun olmuştur.

Son devir fikir hayatının önemli şahsiyetlerinden olan fikir adamı, bilgisini ve kültürünü çocuk yaşlarından başlayarak aile içinden, okullardan, hocalarından, siyasî çevresinden ve nihayet Doğulu ve Batılı fikir adamlarının eserlerinden elde etmiştir. Toplumsal ve siyasi görüşlerini anlattığı sayısız makale yazmış, “Türkçülük” düşüncesini sistemleştirmiştir. Milli edebiyatın kurulması ve gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır. Gökalp sırasıyla Turancılık, Oğuzculuk ve Türkiye Türkçülükğü fikirlerini desteklemiştir.

Ziya Gökalp
Ziya Gökalp
  • Kızıl Elma (1914),
  • Türkleşmek,
  • İslâmlaşmak,
  • Muasırlaşmak (1929),
  • Türkçülüğün Esasları (1923) en önemli eserlerindendir.

Kaynak:

*M. Orhan Okay, “Gökalp, Ziya”, TDV İslâm Ansiklopedisi.

  • Yorumunu ekle