Nakkaşhane nedir?

Nakkaşhane; süsleme sanatçılarının toplu hâlde bulun dukları atölyeler grubu, bir tür iş hanıdır. Nakkaşhanelerde (kârhâne-i nakkāşân) ressamlar, kalem işi yapanlar, musavvir, müzehhip, mücellit gibi kitap bezemeleri, değerli taş yontucuları, işlemeciler, taş ustaları ve camcılar çalışırdı. Araştırmalar ve kaynak eserler, İstanbul’da çarşı esnafının çalıştığı nakkaşhânelerin yanı sıra Topkapı Sarayı’nın içinde ve yakınında sarayın sanat ve zanaat işlerini gören nakkaşhanelerin bulunduğunu göstermektedir. Son çalışmalara göre saray teşkilâtına bağlı ehl-i hiref-i hâssa, nakkaşlar bölüğünden bazılarının nakkaşhânesinin sarayın birinci avlusunda, bazılarının sarayın dışında ve Hipodrom’a bakan yönde Arslanhâne denilen binanın yanında olduğu anlaşılmıştır.

Nakkaşhane
Minyatür

*Zeren Tanındı, “Nakkaşhane”, TDV İslam Ansiklopedisi.

** Sultan III. Ahmed’in nakkaşhaneden düğün alayını seyretmesini gösteren bir minyatür (Surname-i Vehbi, TSMK, III. Ahmed, nr. 3593, vr. 168b) “T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı”

  • Yorumunu ekle