Zeynep Hatun Kimdir?

Zeynep Hatun (1420-1474) Divan şiirinin ilk kadın şairlerindendir. Kaynakların çoğuna göre Amasyalıdır. Babası kadı Mehmed Çelebi’dir. Pervâne Bey ile Latifi, Kastamonulu mârifet sahibi bir zatın kızı olduğunu bildirmektedir. Babasının hem ilim hem sanatla uğraşması iyi bir eğitim almasını sağlamıştır. Nitekim kaynaklarda da iyi yetiştirildiği, Arapça ve Farsça öğrendiği, Farsçayı şiir yazacak derecede bildiği zikredilir.

Zeynep Hatun
Amasya Gravürü

Aynı zamanda musikiyle de ilgilenmiş, şarkılar yazıp besteler yapmıştır. Zeynep Hatun, Amasya’da divan şiirinin yayılmasına öncülük etmiş, kendisinden sonra aynı bölgede Mihri Hatun ve Ayşe Hatun gibi şairler yetişmiştir.

Kaynak: TDV İslam Ansiklopedisi