|

Şırnak’ın Gezilecek Yerleri: Kırmızı Medrese

Puan Ver

Kırmızı Medrese (Medresetül Hamra), Cizre Dağ Kapı mahallesinde, şehrin batısındaki sur kalıntılarının üzerine, Cizre Azizan Emiri Hanşeret lakabıyla un salmış Seret bin Bedreddin taratından 1508 yılında mescit ve külliye olarak yaptırılmıştır.

Kırmızı Medrese
Medresetül Hamra

İlginizi çekebilir

Haluk Nurbaki Kimdir?

Kırmızı Medrese
Medresetül Hamra

Yapı hakkında kitabesi ve vakfiyesi bulunmaması sebebiyle değişik tarihlendirmeler yapılmıştır.

Orhan Cezmi Tuncer yapıyı 14. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirmektedir.

Oldukça harap bir vaziyette olan yapının, mescit ve türbe kısımları sağlam, Kırmızı Medrese ise kısmen günümüze gelebilmiştir.

Kırmızı Medrese
Medresetül Hamra

Mimari tarzı yöreye özgü açık avlulu medrese tipidir. Temelleri Cizre bazalt taşından ve tamamı dört köşe kare biçiminde kırmızı tuğlalardan örülmüştür. Tuğla yapısı ve ölçüleri Cizre’ye özgüdür. Avlusu dikdörtgen seklinde olup, uzun kenarları doğu ve batı yönlerdedir. Güney yüzü üç eyvanlı olup, medresenin mescit kısmı ortasındadır. Medresenin etrafında bulunan odalarda tedrisat yapılırmış. Mescidin güneyinde bulunan bodrum katındaki türbede Ahmed-i Cezeri’nin mezarı bulunur. Türbede ayrıca Cizre Emiri’nin ailesine ait altı mezar daha bulunmaktadır. Turbe içten sekizgen seklinde ve ters kubbeli olup, sanat eseri niteliğinde görülen bu yapı tarzı nadir görülür.

Kırmızı Medrese
Medresetül Hamra

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir