Temimi: Müslüman Tıp Bilgini

Temimi 950 (1543) yılı başlarında Gazze’de doğdu. Hayatıyla ilgili en geniş bilgiyi veren Nev‘îzâde Atâî’nin kaydettiğine göre sahâbî Temîm ed-Dârî’nin soyundan gelmiş olup bundan dolayı Temîmîzâde diye tanınmıştır. Temimi, gençliğinde gezip dolaştığı şehirlerdeki hekimlerden tıp tahsili almıştır.

Temimi
Temimi

Bilgilerinin ardından basit ve birleşik ilaçlar üzerinde çalışıp bu alanın en başarılı hekimleri arasında yer almıştır. Özellikle yılan, akrep ve haşerelerin sokmasına karşı kullanılan tiryakla (panzehir) ilgili büyük, orta ve küçük hacimde eserler yazmıştır. Kendinden sonra yaşayan hekim ve müellifler Temimi’nin eserlerine atıfta bulunmuşlardır.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi

  • Yorumunu ekle