Usta ve Şaşı Çırak: Mesneviden İbretlik Hikaye

Usta ve Şaşı Çırak: Mesneviden İbretlik Hikaye

Usta ve şaşı çırak mesneviden çok güzel bir hikayeyi sizlere ulaştırmak isteriz. Bir ustanın, şaşı bir çırağı vardı. Usta bir gün çırağından, içerideki depoya gidip raftaki şişeyi getirmesini istedi. Şaşı çırak depoya gitti. Rafa baktığında iki şişe olduğunu gördü. Dönüp ustasına gelerek, “Usta rafta iki şişe var. Hangisini getireyim?” diye sordu. Usta da, “Oğlum, o…

Magnesia’da Türk Sancağı
|

Magnesia’da Türk Sancağı

Magnesia bizim bildiğimiz adıyla Manisa, coğrafi olarak Gediz ovasında Sipylos (Sipil) dağının kuzeyinde yer alan bir şehirdir. Bir batı ege şehri olan Magnesia Ege denizine giden yollar üzerinde bulunduğu için ayrı bir jeopolitik öneme sahiptir. Nice medeniyetlere ( Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedon Krallığı…) ev sahipliği yapmış olan bu kut’lu şehir 16. Yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı…

Alevilik : Sözlü Gelenek
|

Alevilik : Sözlü Gelenek

Alevi ne demek, Aleviliğin oluşumu, Alevi kime denir ve nasıl olunur bunları derlediğim yazımda bulabilirsiniz. İyi okumalar. Alevi İsmi Alevi kelimesi lügat anlamı Arapça’da Ali’ye mensup, Ali’ye ait anlamlarına gelmektedir. Çoğulu Aleviyye ve Aleviyyun‘dur. Kısaca Hz. Ali’yi sevenler ve ona bağlı olanlara Alevi denmektedir. Alevi kelimesi, İslam siyasi tarihinde ilk kez hilafetle ilgili anlaşmazlıklar arasında…

|

Kayıp Miras: Unutulan kimliklerimiz

Sizlere “Kayıp Miras: Unutulan Kimliklerimiz” başlıklı yazımda birkaç mirasımızdan bahsedeceğim. Şüphesiz ki Türk tarihi büyük bir bütündür. Türk milleti ise tarihin en eski kavimlerinden birisidir. Türkler asla bir devletin himayesine girmemiş en ufak bir fırsatta kendi devletlerini kurmuşlardır. Tarih boyunca Türk devletleri geniş sınırlara ulaşmıştır. Bunun sebebi ise Türklerin daha doğrusu her Türk devletinin bir…

Sözde Soykırım Yalanı
|

Sözde Soykırım Yalanı

Biz Asya ve Avrupa Kıtalarını birbirine bağlayan Anadolu yarımadasında yaşayan ve dünya genelinde 300 milyonu aşkın nüfusu ile Türk Milleti’nin ta kendisiyiz. Köklü tarih ve sanat mirasıyla dünyanın, yüzü ak olan nadir milletlerinden biriyiz. Bizi soykırımla suçlayanlar bugünlerde yaptıklarımıza baksın attıkları iftirayı tekrar düşünüp var ise vicdanlarında tartıp tekrar gözden geçirsinler. Ulusumuzun kanında farklılıklara saygı…

|

Cengiz Han: Bir Devrin İmparatoru

Cengiz Han’dan bahsetmeden önce Cengiz Han öncesi havadislere göz atmak yerinde olacaktır. Moğol adı, ilk başta yani 7. yüzyılda küçük, önemsiz bir kabilenin adıdır. Cengiz Han İmparatorluğu’nun kurulmasıyla beraber 13. yüzyıl başlarından itibaren tüm cihana yayılmış, büyük ve yaygın bir isim olmuştur. Cengiz Han’dan önceki Moğollara Proto – Moğol denilmiştir. Cengiz Han İmparatorluğu’nun ortaya çıkışına…

Menşur Kelimesinin Anlamı Nedir?
|

Menşur Kelimesinin Anlamı Nedir?

Menşur ne anlama gelmektedir? Menşur: sözlükte “yaymak, dağıtmak, kitabı basıp yayımlamak; diriltmek” anlamlarına gelen neşr kökünden türemiş olup “dağılmış, yayılmış” demektir. Herkese duyurulmak, açıklanmak ve yayılmak amacıyla yazıldığı için bu belgelere menşûr denilmiştir. Bir kimseye vezirlik, müşirlik, beylerbeyilik vb. bir rütbenin verildiğini gösteren pâdişah fermânı, sultan buyruğu. Ayrıca menşur kelime anlamını ile alakalı buradaki kaynağı…

Naleyn nedir?
|

Naleyn nedir?

Naleyn: Bir çift ayakkabı anlamına gelmektedir. Diğer bir anlamı ise; hamamda, ayakyolunda veya sulu yerlerde giyilen tahtadan yüksekçe ve tasmalı ayakkabıdır. Karacaoğlan’ın şiirinde şu şekilde geçmektedir. Ayağına geymiş altundan nalın naleyn Gel dudu dillim gel, karşımda salın. Detaylı bilgi için buraya bakabilirsiniz. Blok yazımı okuduğun için teşekkürler. Yeni yazılarımdan haberdar olmak için mail adresini aşağıya…

Atabey Özbek ve Moğolların Beylekân Bozgunu
|

Atabey Özbek ve Moğolların Beylekân Bozgunu

Atabey ne demek gelin önce onun tanımını yapalım. Osman Turan Bey’e göre: Ata ve bey kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bu kavram ilk defa Büyük Selçuklularda ortaya çıkmıştır. Ancak Orhun Abideleri’nde Yollug Tigin kendisini Kül Tigin (Köl-Tigin) atası olarak takdim etmektedir. İlk defa Sultan Alp Arslan oğlu Melikşah’ı eğitmesi için Nizamülmülk’ü atabey tayin etmiştir. Atabeylik bundan sonra…

Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan Tehçir İle İlgili Açıklama
|

Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan Tehçir İle İlgili Açıklama

Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından Tehcir ile alakalı olarak sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunuldu. Açıklamada; “I. Dünya Savaşını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde olayları doğru kavrayabiliriz. Savaşın başlarında Rusların Osmanlı topraklarına saldırması ile Ermeniler bu hücuma destek olmak amacıyla isyanlara başlamışlar ve katliamlar yapmışlardı. Sevk kararı bu izlenimler sonucu verilmiştir. İstila edilen topraklarda Müslüman halkın yaşadıkları, sevk…

İslam Güneşi: Hz. Muhammed (s.a.v)’in Veladeti
|

İslam Güneşi: Hz. Muhammed (s.a.v)’in Veladeti

Son hak dini İslâmiyet’in temsilcisi âlemlere rahmet olarak inen eşsiz ahlak sahibi Hz. Muhammed (s.a.v)’in Miladi olarak dünyaya teşrif ettiği gün; 20 Nisan ne kutlu bir gündür. Efendimiz (a.s.m) Miladi 571 yılında evrene bir güneş gibi doğmuştur. Son Peygamber âlemlerin nebisi sevgide, şefkatte, edepte ve tevazuda, kısaca güzel ahlakta zirveyi yaşayan tek insandır. Kûr’ân-ı Kerim’de…

1. Kılıçarslan ‘ın Menşei Ve Faaliyetleri
|

1. Kılıçarslan ‘ın Menşei Ve Faaliyetleri

1. Kılıçarslan ‘ın Menşei 1. Kılıçarslan 1092-1107 yılları arasında yaşamıştır. 1. Kılıçarslan, Süleymanşah bin Kutalmış’ ın oğullarından biridir. Kutalmış‘ ın babası Arslan Yabgu onun babası Selçuk Bey onun babası Dukak’tır. Süleymanşah ‘ın Kılıçarslan ve Kulan Arslan (Davud) adında iki oğlu vardır. Süleymanşah, Türkiye Selçuklu Devleti’ nin kurucusudur. Süleymanşah’ ın 1086’da vefatı üzerine Büyük Selçuklu Sultanı…

Küresel Sermayenin Baronları Nelerdir?

Küresel Sermayenin Baronları Nelerdir?

Devletleri ordular kurar ve ordular yıkar ordular ise para ile kurulur. küresel sermaye dünyayı finanse eder dili, dini ve milleti yoktur. Taraf tutmaz zira taraf bizzat kendisidir. Bu kirli sermaye Fransaya devrim afrikaya pranga osmanlıya yıkım götürdü parayı her ne kadar lidyalılar bulduysada iktisat bu sermayenin aracıydı. Bu küresel sermaye önce savaş başlatır. Sonra silah…

Uygur Türkleri Tarihi Ve Çin Zulmü
|

Uygur Türkleri Tarihi Ve Çin Zulmü

Uygur Türkleri tarihi çok köklü ve eski bir geçmişe dayanmaktadır. Günümüzde Çin zulmü ve baskısı altında olduğu için türlü işkence ve eziyete mâruz kalmaktadırlar. Uygur Türkleri 1949’dan bu yana Çin’in topraklarını işgal etmesiyle bağımsızlığını yitirmiş durumdadır. Çin, Doğu Türkistan devleti için ‘Sincan’ tam manasıyla “kazanılmış topraklar ” adını vermiştir. Bölgeye zorunlu Çinli nüfusu yapılıp, Uygur…

Galata Kulesi: İstanbul’un En Eski Simgesi
|

Galata Kulesi: İstanbul’un En Eski Simgesi

Galata Kulesi nin ismi nereden gelmektedir. Ne zaman yapılmıştır. Kuleyi kimler yapmıştır. Kaç defa yanmıştır. Tüm bu soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz. İyi okumalar. 🙂 Kule nin İsmi Nereden Gelmektedir? Yunanca’da “öte, ilerisi” anlamına gelen Pera, Galata için de “Haliç’in ötesi, karşı kıyısı” anlamında kullanılmıştır. Kule Bizans kaynaklarında “Büyük Burç”, (megolos purgos) Ceneviz kaynaklarında ise “İsa Kulesi”…

Ermeni İsyanı ve Terörü
|

Ermeni İsyanı ve Terörü

Osmanlı Devleti’nin zayıflamasını arzulayan sömürgeci güçlerin, misyonerlerin ve kendisini Osmanlı tebaası olan ortodoksların hamisi sayan Rusların tahrikiyle 1800’lü yılların sonuna doğru Ermeni çetelerin terör ve isyan faaliyetleri başladı. İlk olarak Doğu Anadolu’da başlayan çetecilik faaliyetleri askeri açıdan bir tehdit oluşturduğu gibi sivil halkı da tehdit ediyordu. Azınlık okullarında silahlı eğitim veriliyor, yabancı okullarda Ermeni bölücülüğü…

Ermenilerin Bölücülük, Faaliyeti
|

Ermenilerin Bölücülük, Faaliyeti

Ermenilerin İsyanı, Terör ve Propaganda en belirgin şekilde 19. yüzyılda rastlanır. 19. yüzyıla gelindiğinde Sömürgecilik ve milliyetçilik hareketleri Osmanlı Devleti gibi büyük imparatorlukların parçalanmasını hızlandırmıştı. Geri kalmış bölgeleri sömürgeleştiren düveli muazzama adı verilen İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çarlık Rusyası gibi devletlerin çıkarları Osmanlı Devleti ile birçok yerde çatışıyordu. Türklerin Anadolu’ya gelmesi Anadolu’nun kaderini değiştirdiği gibi…

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Nedir?
|

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Nedir?

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Sağlık Bakanlığından Yeni Koronavirüs (COVID-19) hakkında broşür yayınladı. Broşürün detayları aşağıdaki gibidir. Yeni KoronavirüsNedir? Yeni Koronavirüs solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. YENİ KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR? Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze…

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Kütüphane Hakkında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 21 Şubat 2020 Cuma günü Ankara’da bulunan Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin içerisinde 4 yıllık inşaatının ardından hizmete açılmıştır. Detaylara geçmeden önce hızlıca bir kaç önemli noktaya değinmek isterim. Kütüphanenin her ne kadar 7/24 açık olduğu belirtilse de tamamı kastedilmemektedir. Cihannuma Salonu, 2. Kattaki Okuma Salonu ve Araştırma Kütüphanesi 7/24 açık diğer…