Donanmayi Osmani Muaveneti Milliyye Cemiyyeti
|

Donanmayi Osmani Muaveneti Milliyye Cemiyyeti

Donanmayi Osmani Muaveneti Milliyye Cemiyyeti İkinci Meşrutiyetin 23 Temmuz 1908’de ilan edildiği dönemde kurulmuştur. Bu dönemde toplumsal yaşamda büyük bir canlılık meydana getirmiştir. Özgürlük rejiminin içgüdüsel gereği olarak ülkenin her yerinde cem’iyyet ve dernekler kurulmuş ve bu cemiyetler toplumsal yaşamın ayrılmazbir parçasını oluşturmuşlardır. Bu dönem içerisinde kurulan cemiyetlerden birisi de Donanmayi Osmani Muaveneti Milliyye Cemiyyeti’dir….

112 Yaşında Müslüman Olan Bir Ruhban
|

112 Yaşında Müslüman Olan Bir Ruhban

112 yaşına kadar Hristiyan olarak hayatını devam ettiren ruhban müslüman oldu. Hadise hangi padişah zamanında yaşamıştır? Bilindiği üzere Osmanlı Devleti, kuruluşundan çöküşüne kadarki süreçte ekseriyetle  gayr-i müslîm olarak nitelendirilen ehl-i kitaba  istimâlet çerçevesinde yaklaşmış, inançlarında özgürlükler tanımıştır. Kimi zaman inancının gereği hoş, iyi davranışlar sergileyerek birçok gayr-ı müslîme örnek olmuş, onların kalplerini celb edebilmiştir. Bu…

Jakobenizm Nedir Nerede Ortaya Çıkmıştır
|

Jakobenizm Nedir Nerede Ortaya Çıkmıştır

Jakobenizm Nedir? Jakobenizm Nerede Ortaya Çıkmıştır? Jakobenizmin Amacı Nedir?  Fransız Devrimine Etkisi Nedir? Wikipedia’ya göre Jakobenizm, ideolojisini genel kitle ideolojisinden daha yeğ gören ve dikte yolu ile bu ideolojiyi kabullendirmeyi amaçlayan politik akım. Kelime anlamı itibarıyla keskin devrimci anlamına gelir. Wikipedia’ya göre Jakobenizm, ideolojisini genel kitle ideolojisinden daha yeğ gören ve dikte yolu ile bu ideolojiyi kabullendirmeyi…

Dandanakan Savaşı Kimler Arasında Oldu. Önemi ve Sonuçları

Dandanakan Savaşı Kimler Arasında Oldu. Önemi ve Sonuçları

Dandanakan Savaşı kimler arasında oldu? Dandanakan Savaşının önemi nedir? Sonuçları nelerdir? Türk-İslam hatta dünya tarihi için önem arz eden Dandanakan Zaferini öncesiyle sonrasıyla geniş bir özetini okuyalım Dandanakan Savaşı Kimler Arasında Oldu? Dandanakan Savaşını önemli kılan etkenlerden biri iki Türk devletinin savaşmasıdır. Büyük Selçuklu Devleti ile Maveraünnehir’deki en önemli rakibi, diğer bir Türk devleti olan…

Geçmişten Günümüze İstanbul Depremleri
|

Geçmişten Günümüze İstanbul Depremleri

Geçmişten Günümüze İstanbul Depremleri tarih sayfalarında önemli bir yer tutar. Tarih sayfalarında bu konuyla alakalı düzinelerce bilgi ve belge bulunmaktadır. Depremler medeniyetlere ve toplumlara en çok etki eden doğal afetlerden biridir. Bunun en büyük örneğini Geçmişten Günümüze İstanbul Depremleri yazımızda detaylıca göreceğiz. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; Deprem Bölgeleri Haritası’na göre, yurdumuzun…

Türkiye Tarihi Osmanlıya Kadar

Türkiye Tarihi Osmanlıya Kadar

Türkiye Tarihi: Türkiye kelimesi ilk ne zaman kullanılmıştır? Türkler Anadolu’ya ilk hangi tarihlerde gelmişlerdir? Türkiye’de kurulan ilk Türk devleti hangisidir? İlk beylikler hangileridir? Anadolu’nun Türkleşmesinde beyliklerin önemi nedir? Türkiye Tarihi: Türkiye kelimesi ilk ne zaman kullanılmıştır? Türkler Anadolu’ya ilk hangi tarihlerde gelmişlerdir? Türkiye’de kurulan ilk Türk devleti hangisidir? İlk beylikler hangileridir? Anadolu’nun Türkleşmesinde beyliklerin önemi…

Tarih Yer Zaman Neden Sonuç

Tarih Yer Zaman Neden Sonuç

Tarih ve Zaman: Tarih Bilimine Giriş Tarihin Tanımı: Tarih geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek, neden ve sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin Konusu: İnsan topluluklarının siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini etkinliklerdir.   Tarihin Tanımı: Tarih geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek, neden ve sonuç ilişkisi içerisinde,…