Kayıp Miras: Unutulan kimliklerimiz

Sizlere “Kayıp Miras: Unutulan Kimliklerimiz” başlıklı yazımda birkaç mirasımızdan bahsedeceğim.

Şüphesiz ki Türk tarihi büyük bir bütündür. Türk milleti ise tarihin en eski kavimlerinden birisidir. Türkler asla bir devletin himayesine girmemiş en ufak bir fırsatta kendi devletlerini kurmuşlardır. Tarih boyunca Türk devletleri geniş sınırlara ulaşmıştır. Bunun sebebi ise Türklerin daha doğrusu her Türk devletinin bir kızıl elması olmasıdır. Türkler dünya çapında gerek kavimler göçü gerekse büyük ve geniş sınırlarından dolayı farklı coğrafyalara yayılmışlardır. Binaenaleyh Türk tarihini araştırmak bir hayli zorlaşmıştır.

Belirttiğim gibi en ufak bir fırsatta kendi devletlerini kurmak isteyen bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla yaşayan Türkler, tarihte bildiğimiz kadarı ile 100’ün üzerinde devlet (imparatorluklar, beylikler, cumhuriyetler, hanlıklar…)kurmuşlardır. Bu sebeple diyorum ki Türk devletleri, cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızdan daha fazlasıdır!

Silinmeye yüz tutmuş kayıp miraslarımızın varisleri olarak sizlere Kayıp Miras: Unutulan kimliklerimiz’ adlı küçük bir hatırlatma niteliğinde yazı hazırladım. Şimdi isimleri çok azımızın hafızasında olan, kısaca birkaç devletimiz hakkında bilgi verelim ki bu hatırlatma yazım bir araştırma ışığı yaksın önünüzde…

Adilşahlar

Kayıp Miras: Unutulan kimliklerimiz Muhammed Adil Şah'ın Türbesi

Bir diğer adıyla Adilşahiler Hindistan’ın güneybatısında kurulan Türk-İslam devletidir. Behmeni devletinin yıkılmasıyla ortaya çıkan beş hanedandan (Beridşahiler, İmadşahiler, Nizamşahiler, Gülkünde Kutubşahileri, Adilşahiler) Adilşahilerden Yusuf Adil Han, 1489 yılında kendi adına hutbe okuttuktan sonra Bicapur da bağımsızlığını ilan etti. Adilşahlar yaklaşık iki asır ayakta kaldıktan sonra yıkılmışlardır .Onlardan geriye ihya edilmiş, zengin bir Hindistan kaldı.

Kayıp Miras: Memlükler

Kayıp Miras: Unutulan kimliklerimiz

Bir diğer adıyla Kölemenler, Türk tarihinin veraset sisteminin en farklı işlediği devletlerden birisidir. Bu veraset sistemini küçük bir şekilde açacak olursak; Güçlü komutanların başa geçmesi anlamına geliyor.Bir diğer Türk devleti olan Eyyubilerin zayıflamasıyla Mısır civarında ortaya çıkan güç Memlükler olmuştur. Memlük sultanı Kutuz döneminde tarihin akışını değiştiren bir hadise yaşanmıştır. Ayn Calut savaşında Moğollar yenilgiye uğratılmıştır.1517 yılında bir diğer Türk devleti olan Osmanlı imparatorluğu tarafından yıkılmışlardır.

Delhi Sultanlığı

Kayıp Miras: Unutulan Kimliklerimiz

Hindistan’ın Delhi kenti merkezli kurulan Türk-İslam devletidir. Asıl kurucusu kabul edilen İltutmış Han tarafından kurulmuştur. Hindistan da ki Türk hanedanlarının çokluğundan çıkan ihtilaflar, kargaşalar sonucu zorlu bir süreç geçirerek kurulmuştur. Yıkılması ise yine hanedanlar tarafından olmuştur.

Türk tarihine şöyle uzaktan baktığımızda Anadolu’dan önce ve sonra ne kadar farklı coğrafyaları yurt tutmuşuz. (Irak-ı Arab, Irak-ı Acem, Hindistan, Kuzey Afrika, Kafkasya, Avrupa…) Bu büyük kayıp mirasın varisleri olarak sahip çıkmalıyız ki başka devletler tarafından miraslarımız sindirilmesin. Gurur duymalıyız, nice topraklar fethetmiş nice yerleri ihya etmişiz… İbret almalıyız ki düştükleri hatalara bizler düşmeyelim.

Bu yazımda siz değerli okuyucularımız için küçük hatırlatmalarda bulundum. Okuduğunuz için teşekkür ederim..

Sahip çıkmayı bilin.  Geçmişinize, Geleceğinize!

Kaynakça:

Resimlerin ve bilgilerin kaynağını görmek için buraya ve aşağıdaki linklere göz atabilirsiniz.

https://islamansiklopedisi.org.tr/memlukler

https://islamansiklopedisi.org.tr/delhi-sultanligi

  1. furkanrio4554@gmail.com 14 Aralık 2020
  2. Umut 26 Aralık 2020
   • Bekir KARACA 26 Aralık 2020
  3. İsmail Dinçel 19 Nisan 2021
   • Bekir KARACA 19 Nisan 2021

  Yorumunu ekle