Arif Nihat Asya’nın Hayatı ve Eserleri

Arif Nihat Asya, asıl adı Mehmet Arif’tir, soyadını ise askerliğe gittiği zaman Soyadı Kanunu ile almıştır.

Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 yılında Çatalca’da doğmuştur. Doğduktan 7 gün sonra babasını kaybetmiştir. Doğumuyla başlayan sıkıntılarla birlikte bir de birilerinin himayesine girmeye ve sürekli şehir değiştirmeye mecbur kalmıştır.

Babasının ölümüyle birlikte annesi tekrar evlenmiş kendisini de Filistin’e götürmek istemiş fakat dedesi Tevfik bunu kabul etmemiş ve torununa kendisi göz kulak olmuştur. Bir süre sonra da halası ve halasının çocuklarıyla yaşamıştır. Bu yaşananların ardından da Balkan harbinden önce İstanbul’a taşınmıştır.  1927’te edebiyat bölümünü bitirmesiyle mesleği gereği şehir değiştirme süreci başlamıştır. Adana, Malatya, Diyarbakır, Edirne ve Kıbrıs’ta öğretmenlik yapmış. Tabi ki mesleğini icra ederken de sıkıntılar yaşamıştır. Öğretmenliği sırasında yaşadığı bu sıkıntılar yüzünden Edirne’ye gönderilmiştir. Fakat Adana halkının ona duyduğu sevgiyi ve milletvekili olması konusundaki ısrarlarını karşılıksız bırakmayarak Adana Milletvekili olmuştur. Ankara’ya gittiği ve görevini yaptığı dönemde emekli olmuş ve 1975 yılında Ankara da vefat etmiştir.

Arif Nihat Asya’nın Edebi Kişiliği, Eserleri ve Şiirlerinin İzleği

Her yazar ve şair gibi Arif Nihat Asya’nın da edebi kişiliğinin şekillenmesinde yaşadıklarının payı vardır. Cumhuriyet devri Türk edebiyatının 1923-1940 kuşağında yer alan Arif Nihat Asya, memleketçi şiir kapsamında hamaset ağırlıklı şiirleriyle ön plana çıkmıştır. Kastamonu da okuduğu dönem ülkede yaşanan milli mücadele en önemli safhadadır. Bu döneme şahit olan Arif Nihat Asya, kalbinde millet ve vatan sevgisini ve bunun uğruna mücadele etme ihtiyacı hissetmiştir.

Bu mücadeleye ilk şiirlerini kaleme alarak katılır. 1924 yılında Gençlik dergisinde ilk şiirlerini Heykeltıraş adlı bir kitap olarak yayımlar. Edebiyatımızda millet, vatan, bayrak imgeleriyle adını andıran Arif Nihat Asya’nın edebi kişiliğini ortaya koyan bir diğer eser ise 1946 yılında “Görüşler” dergisinde yayımlanan “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” adlı şiir kitabıdır. Bu eserinde millete, halka bayrak sevgisini aşılamak istemiştir. Eserde geçen şiirin Şehitler tepesi boş değil /Toprağını kahramanlar bekliyor / Ve bir bayrak dalgalanmak için/ Rüzgar bekliyor! Dizelerinde de anlaşılacağı üzere bir bayrak vardır milleti temsil eden, bu bayrak millettir, vatandır, en büyük değerdir sözün kısası bağımsızlıktır.

Bağımsızlığın sembolü olan bu bayrak için kendini feda etmek isteyen birçok vatan evladı vardır. Bu yüzden de şehitler tepesi boş kalmaz. Arif Nihat Asya’nın eseri bu bağlamda önemlidir.

Arif Nihat Asya, bayrak ve vatan sevgisinin yanında bu ülkeyi yükseltecek evlatlara da “Fetih Marşı” adlı şiiri yazmıştır. Edebi kişiliğini şekillendiren bir diğer etkenler ise annesi ve ailesidir. Küçük yaşta babasını kaybetmesi, annesinin evlenip gitmesi nedeniyle oradan oraya sürüklenmiş ve tam bir aile sıcaklığı hissedememiştir. Bununla birlikte annesiyle yaşayamadığı şeylere hasrettir. Bu düşünceler etrafında şekillenen şiiri ise ‘Anne’ şiiridir.

Arif Nihat Asya ve Mevlevilikle Tanışmasının Şiirine Etkisi

Bunun yanı sıra Arif Nihat Asya’nın kişiliğine ve şiirlerine etki eden bir diğer etken ise 1933 yılında tanışıp dost olduğu Mevlevi şeyhi Remzi Akyürek’in kendisini dergâha davet etmesidir. Bu durum Arif Nihat Asya da Mevleviliğe karşı bir ilgi uyandırmış ve kendisinin mistik tarzda şiirler kaleme almasına olanak sağlamıştır.

Mevlana ve mistisizm çerçevesinde kaleme aldığı şiirlerini Kubbe-i Hadrâ adlı kitabında toplamıştır. Arif Nihat Asya eserlerini hece, aruz, serbest vezinle yazmıştır. Hem halk edebiyatından hem divan edebiyatı şekillerinden beslenen Arif Nihat Asya’nın divan edebiyatından en çok kullandığı şekil ise rubai olmuştur. Rubai şekliyle yazdığı şiirlerini Rubaiyyat-ı Ârif kitabında toplamıştır, bunun yanında Kıbrıs’ta görev yapmış ve bu dönemde yazdığı şiirlerini Kıbrıs Rubaileri adlı şiir kitabında toplamıştır, 1964’te yayımlanmıştır.

Arif Nihat Asya’nın Eserlerinde Dil ve Üslup

Arif Nihat Asya, şiirlilerinde dilini sade ve samimi tutmaya özen göstermiştir. Yer yer hece vezniyle yer yer aruz vezniyle eserler kaleme almıştır, bunun yanı sıra serbest nazımla yazdığı eserleri de mevcuttur.

KAYNAKÇA

ASYA, Arif Nihat, İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

EDEBÎ BİR ESERDE ŞAİRİN DİNİ YAŞAMASI- ARİF NİHAT ASYA ÖRNEĞİ – SÜLEYMAN DOĞANAY

ÖTÜKEN NEŞRİYAT