Çoban Mustafa Paşa Medresesi

Çoban Mustafa Paşa Medresesi 16. yüzyıl kaynaklarında Mimar Sinan’a ait olduğu yazılan Gebze’deki külliyenin eğitim birimidir. Caminin güneydoğusunda kalan medrese, klasik Osmanlı medrese plan şemasındadır ve doğudaki büyük kubbeli dershane ile onun kuzey ve güneyinde bulunan birer kubbeli iki eyvan ve yine kubbe örtülü on yedi odadan meydana gelmiştir.

İyi bir devlet adamı ve hayırsever kişiliği ile ün kazanmış olan Çoban Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilir.

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi XVI. yüzyılda inşa edilmiş; cami, medrese, tabhâne, zâviye, kervansaray, misâfirhâne, kütüphâne, imâret, türbe, şadırvan ve hamamdan oluşmaktadır.

Doğu tarafındakiler hariç odaların önünde de kubbe ile örtülü revaklar yer almaktadır.

Çoban Mustafa Paşa Medresesi

Külliyeyi, Yavuz Sultan Selim’in kızlarından Hafsa Sultan’la evli olan Çoban Mustafa Paşa yaptırmış ve Memlük tarzındaki süslemelerinde kullanılan malzemeleri de bizzat kendisi oradan getirmiştir.

Çoban Mustafa Paşa Medresesi

Çivi İlyas Efendi’nin “Bitlice” lakabıyla tanınan oğlu Mustafa Efendi, amcası Şeyhülislâm Muhyiddin Efendi’den mülâzım oldu. Gebze’de Çoban Mustafa Paşa Medresesi müderrisi iken 1565’te genç yaşta vefat ettiği bilinir.

Medresesi’nin haritadaki konumunu buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Diğer yazılarıma buradan ulaşabilirsiniz

Çoban Mustafa Paşa Kulliyesi hakkında daha detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki kaynakları kontrol edin.

  • Yorumunu ekle