|

Vefâtımdan Sonra Sandukamın Üzerine Konulsun!

Puan Ver

Yüce Sultan Mısır seferi esnasında “Vefâtımdan Sonra Sandukamın Üzerine Konulsun!” sözünü niye söyledi. İlimin kıymeti harbiyesinin temsili olan bu sözün meydana geldiği olay nedir…

Yavuz Sultan Selim Han, Mısır’ın fethinden sonra, bir gün veziriazam Piri Paşa’yı çağırıp:

“Piri lalam! Allâh’ın izni ile Misır’ı fetheyledik. Hådimü’l-Haremeyn olmakla şereflendirildik. Her gittiğimiz tarafta fetihler nasib oldu ve emrimize muhalefet edecek kimse kalmadı. Bu vaziyette devletin zeváli ihtimali var mıdır?” diye sormuşlar. Vezir de cevabında:

Vefâtımdan Sonra Sandukamın Üzerine Konulsun!

“Yüce cedlerinizin koydukları kanun ve kâideler icra olundukça bu devletin zevali muhaldir.” der ve “Evlatlarınızın hilafeti zamanında akılsız veziriazam tayin olunur, rüşvet kapıları açılarak makam ve mevkiler ehline verilmezse o zaman bu devletin yıkılması mukadder olur.” diye ilave eder. Bunun üzerine düşünceye dalan Yavuz Sultan Selim Han:

“Allah’ım bizi koru!” diye dua eder ve Piri Paşa’ya ihsanlarda bulunur.

Mısır seferinden dönüşte ibn-i Kemal Paşa’nın atının ayağından sıçrayan çamurlar, padişahın kaftanına bulaşmıştı. O büyük Sultan

“Ulemânın atının ayağından sıçrayan çamur, benim için ziynet ve iftihar vesilesidir. Bu elbisem, vefâtiımdan sonra sandukamın üzerine konulsun!” demişti. Bu vasiyeti yerine getirilmiştir.

İlim ve ma’rifetin kadrini bu derece yücelten o büyük cihangir hakkında ise ibn-i Kemal Paşa, yazdığı mersiyede şöyle demektedir:

  • Az zaman içre çok iş etmiş idi
  • Sayesi olmuş idi âlem-girŞems-i asr idi, asırda şemsin
  • Zilli memdud olur, zamanı kasir
  • Tâc u tahtıyla fahr eder beyler
  • Fahr ederdi anınla tâc u serîr.

Günümüz Türkçesi:Az zamanda çok işler başarmıştı. Gölgesi bütün cihanı tutmuştu. O padişah ikindi güneşi gibi idi, bu vakitte güneşin gölgesi uzun, ömrü de kısa olur. Beyler, tâc ve tahtıyla övünürlerken tac ve taht bizzat onunla övünmekteydi.

Kaynakça: Osmanlı Tarihi, Çamlıca Basım Y.

Similar Posts

One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir