Hasan Fehmi Paşa: Uyanırsa o da gider

Sultan II. Abdülhamid Han zamanında gümrük emini olan Hasan Fehmi Paşa bilgili, faziletli ve aynı zamanda sabırlı, cesur bir devlet adamı idi. Gürcü asıllı çalışkan bir Osmanlı devlet adamıydı.

Bugün olduğu gibi o devirde de memuriyet yegâne geçim vasıtası olduğu için lüzumsuz birçok memur alınırdı. Bunların çoğu, iş olmadığı için, vazifelerine gelmezler.

Fakat ay başında maaş almak için daireye uğrarlardı. Fehmi Paşa bir gün ani bir baskın yaparak daireleri teftiş etti. Fakat odalarda kimse yoktu, hemen her oda bomboştu.

Yanındakilere ‘Bu ne rezalet, memur vazifesinin başında bulunmazsa, halkın işini kim görür.’

Hasan Fehmi Paşa
Paşa

Tabiî, bugün git yarın gel, diye söylenerek mektubî kalem odasına girdi. Kâtib, masanın üzerine yatmış, horul horul uyuyordu.

Yanındakilerden biri kâtibi uyandırmak için atılınca paşa adamın kolundan tuttu. Parmağını ağzına götürecek, ‘Suuus!.. Aman dokunmayın, uyanırsa o da gider’ dedi.”