Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir gecesi namazı nasıl kılınır? Nasıl değerlendirilir? Hangi dualar edilir? Kadir gecesi ne zaman? 2022 Kadir gecesi kaçıncı güne denk gelmektedir? Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek Kadir gecesinin hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi ne zaman? Kadir gecesinde ne oldu? Kadir gecesinin önemi nedir? Kuran-ı Kerim’de Kadir Gecesi ile ilgili hangi bilgiler yer alıyor?

2022 Kadir gecesi tarihi? Kadir Gecesi Hangi Gün?

Kadir gecesi Ümmet-i Muhammed’e verilmiş beş mübarek geceden biri olup Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 dini günler takvimine göre Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecektir.

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler
Kadir gecesi ne zaman

Kadir gecesinde ne oldu?

Önceki ümmetler uzun ömürlü olmalarından dolayı fazla sevap kazanma imkanına sahiplerdi. Buna karşılık Hz. Muhammed (s.a.s.) ümmetine beş mübarek gece verilmiştir. Kadir gecesi de bu gecelerden bir tanesidir. Kur’an-ı Kerim bu mübarek gecede inmeye başlamıştır.

Kadir gecesinin önemi nedir? Kuran-ı Kerim’de Kadir Gecesi ile ilgili hangi bilgiler yer alıyor?

Kadir kelimesi sözlükte şeref, hüküm, güç, yücelik manâlarına gelirken Kur’an-ı Kerîm’de leyletü’l-Kadr olarak geçmektedir. Gecenin kıymeti, yüceliği Kur’an-ı Kerim’in yüceliğinden gelmektedir. Allah(c.c) bu gecenin öneminden ve faziletinden Kur’an-ı Kerim’in 97.suresi olan Kadir suresinde bahsetmiştir.

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler
Kadir gecesi ne zaman

Kadir suresi

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

 1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
 2. Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr.
 3. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr.
 4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
 5. Selâmun, hiye hattâ matleıl fecr.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

 1. Şüphesiz biz o (Kur’ân)’nu Kadir gecesinde indirdik.
 2. Bilir misin nedir Kadir gecesi?
 3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
 5. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.

Hz. Muhammed (s.a.s.)’de bu gecenin önemini Kim Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin kul hakkı hâriç geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn,175) şeklinde ifade etmiştir.

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler
Kadir gecesi ne zaman

Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi ne zaman?

 Âişe (r.a.):”Rasûlüllah (s.a.s.):”Kadir gecesini Ramazanın sonlarındaki on gecede arayınız.” buyurmuştur.” demiştir.(Müslim, Sıyâm: 219)

“Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi’ni arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” (Buhârî, Fezâilu Leyletü’l-kadr, 2)

Hz. Peygamber (s.a.s.) kadir gecesinin vaktini bildireceği vakit iki sahabenin başka bir konu hakkında kendisine danışmasıyla bu konu ertelenir ve sonrasında da zihninden silinir. Bu mübarek gecenin Ramazan ayının son 10 günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler rivayet edilmiştir. Alimler de çoğunlukla Ramazan ayının 27. gecesini işaret etmişlerdir.

Kadir gecesinin vaktinin tam olarak bilinmemesinin hikmeti insanları daima canlı tutmaktır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin tarihi insanları tembelliğe sürüklememek için tam olarak bildirilmemiştir. Dolayısıyla Ramazan ayının bütün gecelerini kadir gecesi niyetiyle ihya etmeli ve ibadet içerisinde geçirmemiz gerekmektedir.

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Bu gece dört rekat Kadir Gecesi namazı kılınır.

 • Birinci rekatta: 1 Fatiha Suresi, 1 Kadir Suresi
 • İkinci rekatta: 1 Fatiha Suresi, 1 İhlas Suresi
 • Üçüncü rekatta: 1 Fatiha Suresi, 1 Kadir Suresi
 • Dördüncü rekatta: 1 Fatiha Suresi, 1 İhlas Suresi okunur.

Namazdan sonra:

• 1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”

• 100 “Elem neşrah leke…” sûresi,

• 100 “İnnâ enzelnâhü…” sûresi,

. 100 defa da Resûlullah Efendimizin (s.a.v.), Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühibbü’l-afve fa’fü anni” duası okunur ve dua edilir.

Mümkünse, bir de tesbih namazı kılınır.

Hz.Peygamber (s.a.s.) “Kim kadir gecesi cemaatle namaz kılarsa ondan büyük nasibini almış olur.” buyurmuştur.(Muvatta,İtikaf:17)

Aişe (r.a.),Peygamber Efendimiz’e: “Ey Allah’ın Resûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz de:“Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!” diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

Kaynakça

ÖZERVARLI, M.Sait, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Kadir Gecesi

 • Yorumunu ekle