İbnül Avvam kimdir?

“Kitâbü’l-Filâha” adlı eseriyle tanınmış Endülüslü botanik âlimi İbnül Avvam, İspanya’nın Sevilla bölgesinde doğmuştur. Hayatı hakkında bilgi çok azdır.

İbnül Avvam
Minyatür

6. ve 7. yüzyılların ikinci yarısında yaşadığı; ziraat, tıp ve eczacılık konusunda uzman olduğu anlaşılmaktadır. “Kitâbü’l-Filâha” adlı eserini oluştururken; daha önceki bilgileri çeşitli kaynaklardan derleyerek bir araya getirmiş, uyguladığı teknik ve metotla herkesin faydalanabileceği sistematik bir eser ortaya koymuştur. Verdiği bilgileri kendi gözlemlerinin de katkısıyla kuru bilimsellikten çıkarıp canlılığa kavuşturmuştur. Tüm bunlar bu eserin tarım ve hayvancılık üzerine o güne kadar yazılmış en kapsamlı çalışma olmasını, sadece İslam dünyasının değil bütün Orta Çağ ilim âleminin en göze çarpıcı eseri olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

Kaynak: *Cevat İzgi, “İbnü’l-Avvâm”, TDV İslâm Ansiklopedisi **Islami dönem botanik konulu nüsha’dan asma yaprağı. 13. yüzyıl TSMK A.2127 numara’da kayıtlı eserden. T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar idaresi Başkanlığı.

  • Add Your Comment