|

İbnü’l-Esir: İzzeddin Kimdir?

İbnü'l-Esir
İbnü'l-Esir kimdir?
Puan Ver

İbnü’l-Esir adı, aslen Ceziret İbn Ömer (Mardin /Cizre)’ li üç kardeş tarafından kullanılmıştır. Bu üç kardeşte birer ilim insanıdırlar. En büyük kardeş Mecdüddin, hadis alanında çalışmalar yapmıştır. Ortanca kardeş yani bizim burada bahsedeceğimiz İzzeddin, İslam dünyasının en büyük tarihçileri arasında yer almaktadır. En küçük kardeş olan Ziyaeddin ise edebiyat alanıyla meşgul olmuştur. Bu üç kardeş, babaları Ebu’l-Kerem’in Esirüddin lakabından dolayı İbnü’l-Esir kimliğiyle anılmışlardır.

İzzeddin, 12 Mayıs 1160 tarihinde Cizre’ de dünyaya gelmiştir. 21 yaşında hac görevini yerine getirmiştir. İlk tahsilini devrinin mühim ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Musul’da yapmış ve Bağdat’a gidip pek çok alimden hadis, edebiyat, dil ve tarih dersleri alarak tahsilini tamamlamıştır. İbnü’l-Esir İzzeddin 1182’den beri yalnızca tarihle uğraşmaya başlamıştır. İbnü’l-Esir, yazacağı tarih kitabı için her imkanı değerlendirmiş bu sayede hayatının çoğunu Musul’da geçirmiş ve sık sık Bağdat, Suriye, Şam ve Halep’e gidip ikamette bulunmuştur. Mamafih o eserinde kendi gözlemlerini ve araştırmalarını kullanmıştır. 6 Haziran 1233 tarihinde Musul’da vefat etmiştir.

İbnü’l-Esir’in Ders Aldığı Alimler

 • Ebu’l-Fazl Abdullah et-Tusi,
 • Ebu’l-Ferec Yahya es-Sekafi,
 • Ebu Mansur Müslim es-Sihi,
 • İbn Şebbe en-Nahvi el-Mukri,
 • Ebu Muhammed Abdullah et-Tikriti,
 • Ebu’l-Abbas Ahmed b. Effadülzaman,
 • Cemaleddin Ebu Ali el-Hamevi,
 • Ebu’l-Ferec Abdülmün’im el-Harrani,
 • Ebu Hafs Ömer el-Bağdadi,
 • Andülmuhsin el-Hatib et-Tusi,
 • Kadı İbn Ganaim el-Halebi,

İbn Hallikan (13.yüzyıl), İbnü’d-Dübeysi (12.ve 13.yüzyıl), Ebu’l-Fazl b. Asakir, Şehab el-Kusi, Ebu Said Sungur el-Kudai, Mecdüddin b. Ebu Cerade ve Ebu’l-Kasım Şeref b. Asakir gibi alimler İbnü’l-Esir’den nakilde bulunmuşlardır.

İbnü’l-Esir’in çağdaş alimi Haysa Beysa, 12. yüzyılda yaşamış Arap şairdir. Rey şehrinde fıkıh alanında çalışmıştır. Bilahire bazı muhaddislerden hadis öğrenmiştir. Lakin o kendisini şiir ve edebiyat alanında bulmuş ve bu alanda ün kazanmıştır. Haysa Beysa, Hille ve Bağdat’ta da ikamette bulunmuştur. İbnü’l-Esir, onun birinci Seyfeddin Gazi’ye hediye olarak yazdığı şiirlerin özellikle nesip bölümünü beğenmiştir. Haysa Beysa, 17 Ocak 1179 tarihinde Bağdat’ta vefat etmiştir.

İbnü’l-Esir’ in Eserleri

İbnü’l-Esir’in tarih alanında günümüze kadar ulaşan dört kitabı vardır. Bunlardan en önemli eseri 12 ciltlik El-Kamil fi’t-Tarih adlı büyük İslam Tarihidir. Eserin birinci cildi cihanın yaratılışıyla başlamaktadır. Daha sonra sırasıyla peygamberler tarihi, eski İran, Roma, Yunan, Yemen ve İslam öncesi Arap tarihini anlatmaktadır. İkinci cilt ise Hz. Muhammed (s.a.v) ile İslam tarihi ile başlamaktadır. Bundan sonra Hicrete kadarki olaylar karışık anlatılmaktadır. Hicretten sonraki olayları ise tarih sırasına göre anlatmış ve 1231 yılı sonuna dek gelmektedir. Diğer eserlerinin adları;

 • Üsdü’l-Gabe fi Ma’rifeti’s-Sahabe (beş ciltlik),
 • el-Lübab fi Tehzibi’l-Ensab (üç ciltlik) ve
 • et-Tarihu’l-Bahir’ dir.

Blok yazımı okuduğun için müteşekkirim. Başka yazılarda görüşmek dileğiyle…

KAYNAK

 • DİA, İbnü’l-Esir İzzeddin
 • Prof. Dr. Ali AKTAN, İslam Tarihi Başlangıcından Emevilerin Sonuna Kadar

Similar Posts

4 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir