Tarihi Ticaret Yolları

Tarihi Ticaret Yolları yazımda sizlere tarihte var olmuş adeta dünyanın kılcal damarları sayılacak kadar önemli ticaret yollarını anlatmaya çalışacağım. Hayırla okuyunuz.

İpek Yolu

Tarihi ticaret yolları denilince neredeyse herkesin aklına ilk ipek yolu gelir. İpek yolu, Çin diyarı ile Ortadoğu diyarlarını birbirlerine bağlayarak garp ülkelerine açılan bir kapı niteliğindedir. Zaman içerisinde, tarihi ticaret yolu olan İpek yolunun bir kolu; günümüz Doğu Türkistan, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizine ulaşır. Bu tarihi ticaret yolunun tek kolu bu olmamakla beraber benim gözümde en önemli kolu; günümüz İran coğrafyası üzerinden gelerek Lazkiye limanına ve Anadolu üzerinden ise Avrupa kıtasına kadar uzanan koludur. Daha birçok kolları bulunan tarihi ticaret yolu olan İpek yolu, beşeri bir yapı olmamakla beraber vadi yatakları ve vahalar eşliğinde oluşmuş diyebiliriz. Bu vahalara gelen insanlar hem konaklamışlar hem de zamanla Türk kadim şehirlerinden olan; Kaşgar, Hotan, Yarkent, Aksu, Turfan gibi şehirleri tarihi ticaret yolu olan İpek yolu üzerine kurmuşlardır.

Ticaret yolunun bir bölgeden geçmesi o bölgenin iktisadının gelişmiş ve bölge halkının refahı en yükseklerde olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda İpek yolunun Doğu coğrafyaları ile Batı coğrafyaları arasında bir köprü oluşturması ve milletlerarası etkileşimi sağlaması ayrı bir önem arz eder.

İpek yolunun zenginliğini isteyen kavimler tarih boyunca hâkimiyet mücadelesi içinde olmuşlardır. Çünkü tarihi ticaret yolu olan İpek yolunun hâkimi cihanında hâkimi sayılıyordu… İpek yolu, Moğol İmparatorluğundan sonra büyük bir yıkıma uğrayarak bazı kollarını kaybetmiş birkaç yüzyıl sonra ise coğrafi keşifler ile yeni ticaret yollarının bulunması ile önemliliğini yitirmiştir.

Tarihi Ticaret Yolları
İpek, Baharat ve Kürk Ticaret Yolları Haritası

Kürk Yolu

Tarihi ticaret yollarından Kürk yolu, Don ya da eski Türkçe ismiyle Tın nehrinin Azak denizine döküldüğü yerden başlayarak Ural dağlarından Altay dağlarına oradan da Çin ülkesinin Amur nehrine kadar ulaşır. Kürk yolunda (İsminden de anlaşıldığı üzere) çoğunlukta kürk eşyaları taşımaktaydı. Ek olarak bu tarihi ticaret yolu, tüyleri güzel ve yumuşak olan hayvanların yaşadığı habitatların bulunduğu yerden geçmektedir.

Baharat Yolu

Tarihi ticaret yolları arasında en önemli ticaret yolu diyebileceğimiz Baharat Yolu, Hint diyarından başlayarak Avrupa kıtasına ulaşır. İsminden anlaşıldığı üzere Baharat yolunda taşınan ürünlerin çoğunluğu baharatlardı ve baharatlara ek olarak Doğu ülkelerinin zengin ürünleri de bu yol ile Avrupa kıtasına taşınıyordu. Ek olarak: Çoğunlukta deniz üzerinden ticaret gerçekleştirilen Baharat yolu, coğrafi keşifler sonucu önemini yitirmiştir.

Kral Yolu Haritası

Kral Yolu

Kral tarihi ya da antik ticaret yolu, MÖ 5. Yüzyılda Efes kentinden başlayarak Ninova ve Babil şehirlerinden geçerek Persepolis şehrine ulaşımı sağlamak amacıyla kurulmuştur.  Yaklaşık üç bin km uzunluğa sahip Kral yolu, konaklama açısından elverişli olduğundan dolayı tarihte kullanılan gözde ticaret yollarından birisi olmuştur. 

Sonuç olarak; kim ticaret yollarını eline geçirdiyse (özellikle İpek ve Baharat yollarını) gücüne güç katmıştır. Şu hususa değinmeden edemeyeceğim. Tarihi ticaret yollarının gelişmesinde büyük Türk imparatorluklarının etkisi oldukça büyük olmuştur.

Blog yazımı okuduğunuz için teşekkür ederim. İsterseniz Türk imparatorluklarının ticaret yolları üzerindeki etkilerini bir başka bloğumda yer verebilirim. Siz değerli okuyucularımın yorumu benim için çok önemlidir. Bir sonraki blog yazımda görüşmek üzere hoşça ve sağlıkla kalın.

  1. Furkan ZEYBEK 27 Şubat 2021
  2. Bekir KARACA 27 Şubat 2021
  3. Esra 27 Şubat 2021
   • Bekir KARACA 28 Şubat 2021
   • belgelerletarih 14 Mart 2021

  Yorumunu ekle