Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılmıştır. Bu yazımda Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılan Saatleri Ayarlama Enstitüsündeki en önemli noktaların neler olduğuna, eserdeki kahramanın gelişim ve dönüşüm evrelerine, kahramanların ve hikayenin arkasına yerleştirilen ana düşünceye değineceğim.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında yaşananları Hayri İrdal’ın anıları olarak okuyoruz. Hayri İrdal hikayesini anlatmaya çocukluğundan başlıyor. Geçmişten başlayarak anlattığı için zamansal anlamda bir bozulma da mevcuttur. Hayri’nin hikayesini çocukluktan başlayarak anlatmasının sebebi ise geçmiş olmadan geleceğin inşasının olmayacağını düşünmesindendir. Çocukluğu Abdülhamit döneminde geçmektedir. Hayatının geri kalan kısmı ise meşrutiyet ve birinci dünya savaşı zamanlarına denk gelmektedir.

Çocukluğuna baktığımızda Seyit Lütfullah, Aristidi gibi kişilerle birlikte metafiziğin de işin içinde olduğunu görmekteyiz. Seyit Lütfullah İstanbul’da Bizans’tan kalma hazinelerin yerini yardımcısı Aselban ciniyle birlikte bulduğunu iddia etmektedir. Aristidi Efendi ise bu hazinenin bulunması için eczanesinde kendince simya formülleri yapmaktadır. Bu insanlar ve yaptıkları bize Hayri’nin çocukluğunun gayb aleminde geçtiğini göstermektedir. Bu insanların gayb alemiyle ilişkisinden ötürü gerçeklikle bağlantı kurulamamaktadır.

Ancak daha sonra bu bağlantının kurulabilmesinin belki bir biçimi olarak düşünebileceğimiz durum, Hayri’nin Nuri Efendinin muvakkithanesinde çalışmaya başlamasıdır. Nuri Efendi sayesinde saatlerle ilgilenmeye başlamıştır. Aslında onun saatlere olan ilgisi sünnetinde dayısı tarafından hediye edilen saatle başlamıştır. Saatlerle birlikte zaman kavramı da işin içine girmektedir. Çünkü Nuri Efendinin yanında sadece saat tamir etmeyi öğrenmiyor. Nuri Efendi ona zamanın kıymetini de anlatıyor. Dolayısıyla Hayri bir anlamda burada somut bir iş yapıp saat tamir ederken bir bağlamda da soyut düzlemde zamanla ilgili düşüncelerle yoğruluyor. Sonrasında Hayri’nin hikayesindeki bu dönem Seyit Lütfullah’ın ortadan kaybolmasıyla kapanıyor.

Ancak Seyit Lütfullah ortadan kaybolurken hazineye dair bütün bilgileri Hayri’ye bıraktığını söylüyor. Hazineye dair bilgiyi ve Aselban cinini Hayri’ye bıraktığını söylemesi Hayri’nin yaşayacaklarına dair ipucu niteliğinde. Dolayısıyla Hayri’nin hiçbir zaman bu gayb aleminin dışına çıkamayacağını anlıyoruz.

Hayri’nin Askerden Dönüşü

 Hikâyenin devamında Hayri askere gidiyor ve döndüğünde artık onun için bambaşka bir alem söz konusu. Yine aslında eski alemden Abdüsselam Bey burada karşısına çıkıyor. Baba dostu, zengin, konağı olan ve konağında akrabalarıyla, ailesiyle yaşayan bir adamdır. Baba dostu olduğu için kendince Hayri’ye iyilik yapıyor ve evlendiriyor. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor; Hayri’nin Emine ile evlenmek gibi bir derdi yok aslında. Evlenip, Abdüsselam beyin konağına yerleşmek gibi bir niyeti de yok. Hatta askerden döndüğünde eski alemden uzak durmak gibi bir düşünce içerisinde. Evlenmesi, konağa yerleşmesi, doğan çocuğuna bile Abdüsselam beyin kendi annesinin ismini vermesi tüm bunlar bizi şu sonuca götürüyor: Hayri hayatı hakkında hiç söz sahibi olamamış bir karakterdir. Hayri’nin hikayesi başkaları tarafından yazılmıştır.

Elmas Hikayesi

 Hikâyenin devamında Hayri’nin bir elmas hikayesi uydurduğunu görüyoruz. Böylece zaman zaman yalan hikayeler uydurduğuna şahit oluyoruz. Romanın devamında yalan hikayeler hız kaybetmeden devam ediyor. Yalan hikayeler uydurmak, bunlara inanmak ve inandırmak Hayri’nin hayatında egemen unsur olarak karşımıza çıkıyor ve hayatını bu şekilde şekillendirdiğini görüyoruz. İlk yalan hikayesi olan elmas olayı yüzünden yargılanıyor. Yargılanma sonunda akıl hastası olduğu ve akıl hastanesine yatması gerektiğine karar veriliyor.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Doktor Ramiz Karakteri

Akıl hastanesinde Doktor Ramiz’le tanışıyor. Ramiz Almanya’da psikiyatri eğitimi almış bir psikiyatristtir. Doktor Ramiz ve Hayri’nin doktor-hasta ilişkisi de romanın bütününü anlama konusunda önemli bir yer tutuyor. Ramiz aydın kişiliyle ters düşen bir karakterdir. Çünkü Hayri ile ilişkisinin sonunda ona nasıl rüyalar görmesi gerektiğini dikte eden birine dönüşüyor. Modern tıp biliminden uzak, hastasına ne tarz rüya görmesi gerektiği konusunda direktifler veren, bilim dışı hareket eden bir adam olarak karşımıza çıkıyor.

 Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanının devamında Hayri’nin karısı Emine öldükten sonra Selma’ya âşık olduğunu ancak yine kendi kararını alamayıp Pakize ile evlendiğini görüyoruz. Bakıldığında Pakize, Hayri’ye her istediğini yaptıran bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Pakize filmlerdeki hayata hayran olan ve öyle bir hayat yaşamak isteyen bir karakterdir. Hatta izlediklerinden esinlenip Hayri’ye forma giymesini söylüyor ve evde böyle dolaşması gerektiğini anlatıyor. Hayri bu olanları daha sindiremezken Pakize kardeşlerini de çağırıyor. Zaten geçim sıkıntısı yaşayan Hayri’yi daha zor günler bekliyor. Ama Hayri bu olanların hiçbirine ses çıkartamıyor.

Saatleri Ayarlama Enstitüsünde Hayri İrdal’ın Halit Ayarcı ile Tanışması

 Ve romanın en can alıcı noktası Halit Ayarcı, Doktor Ramiz sayesinde Hayri İrdal’ın hayatına giriyor. Hayri İrdal’ın saatleri tamir etme yeteneğinden ötürü ona hayran kalan Halit Ayarcı bir enstitü kurma teklifinde bulunuyor. Hayri, Halit Ayarcı’yla birlikte şunu görüyor: Halit Ayarcı’nın yaptığı şeyde bir yalan uydurmak, buna inanmak ve inandırmak. Başlangıçta Hayri, bu teklife uzak ve mesafeli davranıyor. Halit Ayarcı, buna aldırış etmiyor. Hem yoktan yere enstitü kuruyor hem de Zamani diye bir şahsiyet uyduruyor. Uydurduğu adam hakkında kitap yazma işini de Hayri’ye veriyor. Hayri her ne kadar uzak durmak istese de bir noktadan sonra şunu fark ediyor: Bu enstitü Halit Ayarcı’dan çok kendi işine yarıyor. Bu kuruluş sayesinde hem para hem saygınlık kazanıyor. O zaman bu işe dört elle sarılması gerekende Hayri. Dolayısıyla enstitüye ve enstitü ile ilgili bütün oluşumlara daha çok sahip çıkma ihtiyacı duyuyor. Bu sahip çıkma işinin yöntemi ise tıpkı Halit Ayarcı gibi büyük laflar, büyük yalanlar söylemekten geçiyor.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü ile Dönüşüm

Asıl dönüşümde bunu fark ettiği an başlıyor ve o noktadan sonra Halit Ayarcı gibi Saatleri Ayarlama Enstitüsü dünyanın en önemli kurumuymuş gibi bir tavra bürünüyor. Halit Ayarcı ondaki bu değişimi fark ediyor ve geçmişinden de kopmasını istiyor. Ancak Hayri’nin bunu çok beceremediğini görüyoruz. Çünkü Hayri’nin Abdülhamit’e dayan çocukluğu daha sonra meşrutiyet yılları, birinci dünya savaşı yılları ve cumhuriyet yılları dolayısıyla bakıldığında hayat hikayesini çok farklı devirlerde tamamlayan bir adam. Bu devirlerin genel özellikleri Hayri İrdal’ın kişiliğini oluşturan bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında Doğu- Batı meselesi, bizim Doğulu bir toplumken birdenbire Batılı bir toplum olmaya çalışmamız yansıtılıyor. Görünürde bir enstitünün kuruluş hikayesi anlatılıyor gibi dursa da romanın arka planında bu topluma dair bilgiler veren, toplumun zaman içindeki değişimine ve dönüşümüne dair pek çok şey söyleyen bir romandır.

Romanda kişiler tip olarak değil karakter olarak karşımıza çıkıyor.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Romanında Halit Ayarcı

Halit Ayarcı, bakıldığında hem insanların çeşitli zaaflarını doğru okuyan, bunları doğru kullanmayı becerebilen hem de zamanın ruhunu çözümleyebilen; bunu yapıp ettikleri için kullanan bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Pragmatist bir adamdır. Hayri’nin yalanlar uydurma, yalanlara sığınma konusunda yaşadığı çekingenlik onda yoktur. O en baştan beri kendince bir hikâye, bir yalan uyduran ve bu yalana inandırma becerisi yüksek olan bir kişidir. Saatleri Ayarlama Enstitüsünü kurarken de aslında gerekli olmadığının farkındadır. Ama önemli olanın bu olmadığını düşünür, ona göre yeter ki insanlar inansın. Bu anlamda belki insanların somut şeylere iştahı, merakı Halit Ayarcı’nın doğru gözlemlediği şeylerdir. Dolayısıyla Halit, Hayri’ye göre farkındalığı yüksek, bilinçli hareket eden biridir. Saatleri Ayarlama Enstitüsünün çalışanları bir noktadan sonra bir şeylerin yanlış gittiğinin fakına varırlar ve artık bu enstitüde de bulunmak istemezler, bu durum Halit Ayarcı’yı üzen bir durumdur ancak onları tekrar nasıl kazanabileceğini, yanlarında yer almalarını sağlayabileceğini bulan, bunu doğru değerlendiren bir karakterdir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanının merkez kişisi Hayri İrdal’dır, Halit Ayarcı onun hikayesine bir dönem girmiş ve girişiyle hikâyeyi kökten değiştirmiş isimdir.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Nasıl Bir Roman?

Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı bir ironi romanı olarak değerlendirilmelidir. Neden ironi ağırlıklı bir roman? Başlangıçta Saatleri Ayarlama Enstitüsü ciddiyetle kurulmamış olsa da bir enstitünün kuruluş sürecini okuruz. Saatleri Ayarlama Enstitüsünün kuruluşu, kısa sürede yaygınlaşması, gelişmesi ve yapılacak hiçbir iş olmamasına rağmen bu kadar çalışanının olması romandaki en belirgin ironi olarak karşımıza çıkar. Saatleri Ayarlama Enstitüsünün lağvedilmesiyle bu ironik durum belirginleşir. Yurt dışından bir heyet gelir, telefonu kaldırıp karşısındakine saatin kaç olduğunu sorar, saati öğrenir. Saatleri Ayarlama Enstitüsünün de yapacağı işte bundan ibarettir. Daha sonra Halit Ayarcı trafik kazasında ölür.

Sonuç

Ahmet Hamdi Tanpınar, birçok romanında olduğu gibi bu eserinde de topluma dair çok şey anlatmıştır. Hayri İrdal’ın ve Saatleri Ayarlama Enstitüsünün arka planına Doğu-Batı meselesini yerleştirmiştir. Toplum olarak doğulu-batılı kimlikler arasında bocalayışımız, değerlerimizle olan çatışmamız romana yansıtılmıştır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur ve diğer eserlerinin arka planlarına Tanpınar, toplumsal sorunları yerleştirmiştir. Toplumun yapısını iyi gözlemleyen, toplumun geçirdiği sancıları duyumsayan Tanpınar, bu sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği konusunu ironik bir üslupla ele almıştır. Romanda bireyler vasıtasıyla dört devre ışık tutmuştur. Halit Ayarcı’dan öncesi Tanzimat dönemidir. Halit Ayarcı dönemi ise Tanzimat sonrası devredir. Romanda Hayri İrdal’dan genele baktığımızda Tanzimat öncesi ve sonrasında Türk toplumunun yaşadığı sancıları görmekteyiz. Yeniliklerle tanışan toplum her ne kadar bu yeniliklerinin tamamını doğru bulmasa da mecburiyet gereği ayak uydurmak durumunda kalmıştır. Ancak bu ayak uydurma çabası toplum yapısı içinde bocalamaya yol açmıştır. Zamanın entelektüeli Tanpınar da yeniliklerin kabulünün bir anda olmaması gerektiği düşüncesindedir.  Geçmişi silmenin faydalı olmayacağının farkındadır.

 • Seyyar: Ekmeğini Bir Kap Yoğurttan Çıkartmak
  Bir zamanlar her geçtiği evin önünden bağırarak geldiğini ilan eden ekmeğini bir kap yoğurt satarak çıkaran seyyar esnaflarımız vardı. Gene günlerden bir gün omzuna yüklediği yoğurtları satmak, evine ekmek götürmek için dolaşan geçtiği her sokakta yoğurtçu diye bağıran bir yoğurt seyyar sesini duyan amcamız hanımına: “Hanım! Seyyar geçiyor. Tası getir de bir tas yoğurt alalım” …

  Seyyar: Ekmeğini Bir Kap Yoğurttan Çıkartmak Devamı »

 • Ebu Hamza nın güzel bir hikayesi
  Tarih-i Dımaşk’tan Ebu Hamza nın güzel bir hikayesi: Allah Rızası İçin Hayır Yapmanın Mükafatı Tarih-i Dımaşk‘tan: Cüneyd-i Bağdâdî (rah.) Hazretlerinin hocalarından olan Ebu Hamza Muhammed bin İbrâhim’in (rah.) yağmurlu bir gecede, çocuğu dünyâya gelmişti. O gece evlerinde yiyecek olarak hiçbir şeyleri yoktu. Sabah olunca hanımı, Ebu Hamza’ya iki dirhem verip, “Bunlarla bize bir şeyler satın …

  Ebu Hamza nın güzel bir hikayesi Devamı »

 • Usta ve Şaşı Çırak: Mesneviden İbretlik Hikaye
  Usta ve şaşı çırak mesneviden çok güzel bir hikayeyi sizlere ulaştırmak isteriz. Bir ustanın, şaşı bir çırağı vardı. Usta bir gün çırağından, içerideki depoya gidip raftaki şişeyi getirmesini istedi. Şaşı çırak depoya gitti. Rafa baktığında iki şişe olduğunu gördü. Dönüp ustasına gelerek, “Usta rafta iki şişe var. Hangisini getireyim?” diye sordu. Usta da, “Oğlum, o …

  Usta ve Şaşı Çırak: Mesneviden İbretlik Hikaye Devamı »

 • Allah Dostlarına Korku Yoktur. İlahi Adalet
  Sevgili belgelerle tarih okurları bugün yazımda dünyevi meselelerden değil manevi, ilahi meselelerden bahsetmek istiyorum. zira içinde bulundugumuz günlerde maneviyata ve ilahi düşüncelere olan sevgi giderek azalmış dünyevi ve geçici sıkıntılar gözümüzde dallanıp budaklanmış. şairin dedigi gibi “Derdi Dünya Olanın Dünya Kadar Derdi olur.” peki sıkıntılarımızdan nasıl kurtulacagız ? bunun cevabını vermek zor, ancak nasıl başaçıkabiliriz …

  Allah Dostlarına Korku Yoktur. İlahi Adalet Devamı »

 • Harun Reşit ‘in Takvası
  Hârun Reşit’in (rah.) kardeşi İbrahim bin Mehdi şöyle anlattı: “Bir gün Harun Reşid’in yanında idim. Aşçısını çağırdı ve “Yemek için hazırda deve etin var mı?” diye sordu. Aşçı da olduğunu söyledi. Yemek hazırlanıp getirildi. Harun Reşit etten ilk lokmayı ağzına atarken veziri Cafer Bermeki gülmeye başladı. Harun Reşid lokmasını çiğnemeyi bırakıp ona niye güldüğünü sordu. …

  Harun Reşit ‘in Takvası Devamı »

 • Gussa Ne Anlama Gelmektedir?
  Gussa kelimesi aslen Arapça bir kelime olup Türkçe, tasa, dert ve keder anlamlarına gelmektedir. Kelimenin Osmanlıca yazılışı bu şekildedir. gussa غصه Divan Edebiyatı şairlerimizden Şeyh Galip’in şiirlerinin dizelerinde; Yârabbî ne intizârdır buGeçmez mi nice rûzigârdır buDuysam ki ne şîvekârdır buHep (gussa) vü hârhârdır buVuslat gibi merâmı yok muşeklinde geçmektedir. Yine gussa kelimesi diğer Divan Edebiyatı şairlerimizden Eşrefoğlu Rumi’nin …

  Gussa Ne Anlama Gelmektedir? Devamı »

 • Türk Dili Üzerine Değerlendirme
  Türk Dili Üzerine değerlendirme isimli bu yazımızda Türkçemizin ve dilin kültür üzerindeki etkilerine değindik, konuya başlarken Mehmet Kaplan hocanın dil tanımına yer vermeyi uygun gördük. İyi okumalar. Dil, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli bir antlaşma sistemi, kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık, seslerden örülmüş bir yapı, toplumsal bir kurumdur. Dil bir milletin …

  Türk Dili Üzerine Değerlendirme Devamı »

 • Nalıncı Baba: Padişahın İşi Ne!
  Nalıncı Baba diye biri vardır. Sultan III. Murat zamanında İstanbul’da yaşamış bir evliya. Bu yazımızda Sultan III. Murat Han ile Nalıncı Baba arasında zuhur eden bir menkıbeye değineceğiz. Padişahın işi ne! Sultan Murat Han, bir sabah uyanmış. Biraz tedirgin, biraz endişeli, biraz heycanlı… Muhtemelen gece bir rüya görmüş. Rüyasında kendisinden bir şeyler istenmiş. Kim istemiş? …

  Nalıncı Baba: Padişahın İşi Ne! Devamı »

 • Osman Gazi’nin Oyun İçinde Oyunu Kıssası
  Osman Gazi’nin her geçen gün bölgesinde (günümüz Marmara bölgesi) güçlenmesi, bölgede bulunan tekfurları (Doğu Roma Valileri) rahatsız etmeye başlamıştı. Doğu Roma tekfurları, Kara Osman Bey‘i bir an önce öldürmek istemekteydi. Lakin diğer tekfurlar, Belekoma (Bilecik) tekfuru olmadan bu işi beceremeyeceklerine inanıyordu. Bilecik tekfuru diğer tekfurların gayretini görünce bu olaya el atmak istemiş ve Osman Gazi’yi …

  Osman Gazi’nin Oyun İçinde Oyunu Kıssası Devamı »

 • 2021 yılı “Yunus Emre ve Türkçe Yılı”
  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama ve Resmi gazeteye göre; “2021 yılının ‘Bizim Yunus’, Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak anılması, Yunus Emre’nin mirası olan Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla ‘Dünya Dili Türkçe’ adıyla yurt genelinde ve yurt dışında bir kampanyanın tertiplenmesine karar verilmiştir.” denildi. Detaylara buradaki linkten ulaşabilirsiniz.
 • Nazım Hikmet ’in Yaşamıyla Eserlerinin Arasındaki İlişki
  15 Ocak 1902’de doğan Nazım Hikmet ’in şiirleri ve yaşamı arasında bir paralellik vardır. Kültürlü bir aile ortamında doğmuş, iyi bir eğitim almıştır. Onun hayatında etkisi olan ana unsurlardan biri, 1915 yılında girdiği Bahriye Mektebi’dir. 1915 yılı, aynı zamanda ilk şiirlerini kaleme aldığı dönemdir. Bahriye Mektebi’ne girdikten sonra Yahya Kemal’in talebesi olması da edebi yaşamını …

  Nazım Hikmet ’in Yaşamıyla Eserlerinin Arasındaki İlişki Devamı »

 • Necip Fazıl Kısakürek ve Edebi Anlayışı
  Necip Fazıl Kısakürek ve Edebi Anlayışını konu edindiğim bu yazımda öncelikli olarak Necip Fazıl Kısakürek’in hayatıyla başlamak istiyorum. Necip Fazıl Kısakürek, 1904 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Maraşlı olan Necip Fazıl Kısakürek, eğitim hayatına babasından din dersleri alarak başlamıştır. Daha sonra mahalle mektebine gitmiştir. 1912 yılında da Fransız Frerler Mektebine başladı. Buradan da ayrılarak Amerikan kolejine …

  Necip Fazıl Kısakürek ve Edebi Anlayışı Devamı »

 • Arif Nihat Asya’nın Hayatı ve Eserleri
  Arif Nihat Asya, asıl adı Mehmet Arif’tir, soyadını ise askerliğe gittiği zaman Soyadı Kanunu ile almıştır. Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 yılında Çatalca’da doğmuştur. Doğduktan 7 gün sonra babasını kaybetmiştir. Doğumuyla başlayan sıkıntılarla birlikte bir de birilerinin himayesine girmeye ve sürekli şehir değiştirmeye mecbur kalmıştır. Babasının ölümüyle birlikte annesi tekrar evlenmiş kendisini de Filistin’e …

  Arif Nihat Asya’nın Hayatı ve Eserleri Devamı »

 • Fetih Marşı Şiiri Üzerine Bir İnceleme
  Fetih Marşı Şiiri Üzerine Bir İnceleme adlı bu yazımda Arif Nihat Asya’nın Fetih Marşı şiirini tahlil ettim. Fetih Marşı Şiirinin İlk Bölümü ve Tahlili Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek; Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek; Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaştasın? Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın! Arif Nihat Asya Fetih Marşı şiirin ilk bölümünde İstanbul’un …

  Fetih Marşı Şiiri Üzerine Bir İnceleme Devamı »

 • Garipçiler ve Türk Şiirine Katkıları
  Garipçiler, bu topluluğu lise yıllarımızdan hatırlamayanımız yoktur. Doğru hatırladınız! edebiyat derslerimizde gördüğümüz bir edebi topluluktan bahsediyorum. Cumhuriyet dönemi Türk şiiri dört ana döneme ayrılmaktadır. Bu dönemler 1923-1940, 1940-1960, 1960-1980, 1980 sonrası şeklindedir. Garipçiler, ikinci ana dönem olan 1940-1960 yılları arasında varlık gösteren bir topluluktur. Garipçiler, Cumhuriyet devri Türk edebiyatında ilk ana kırılmayı gerçekleştiren topluluk olmasının …

  Garipçiler ve Türk Şiirine Katkıları Devamı »

 • Attila İlhan: Türk Edebiyatının Duayeni
  Attila İlhan, edebiyat derslerimizde belki hepimizin zevkle dinlediği, aşk deyince aklımıza gelen bir isimdir. Bu yazımda Cumhuriyet devri Türk şiirinin bağımsız ve en güçlü şairi olan Attila İlhan’dan söz edeceğim. Attila İlhan, 15 Haziran 1925 yılında doğup entelektüel bir aile ortamında yetişmiştir. Cumhuriyet edebiyatının en güçlü şairlerinden biri olan Attila İlhan’ın şairliğinin yanı sıra entelektüel …

  Attila İlhan: Türk Edebiyatının Duayeni Devamı »

 • Peyami Safa ”Fatih – Harbiye İncelemesi”
  Peyami Safa , 2 Nisan 1899’da İstanbul’da doğmuştur. Babası İsmail Safa da kendisi gibi bir edebiyatçıdır ve Servet-i Fünun’un şair kadrosu arasında yer almaktadır. Bu yüzden Muallim Naci onu “anadan doğma şair” lakabıyla anmıştır. Babası Abdülhamit devrinde devlete ihanet suçu işlediği öne sürülerek Sivas’a sürülür ve sürgündeyken hastalığından ötürü vefat eder. Babasını ölümü ile ailesiyle …

  Peyami Safa ”Fatih – Harbiye İncelemesi” Devamı »

 • Huzur Romanı ve Ahmet Hamdi Tanpınar
  Huzur romanı, Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılmıştır. Eser ilk önce 1948 yıllarda Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilmiştir, 1949 yılında ise basımı gerçekleşmiştir. Huzur romanı dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlere eserin karakterlerinin adları verilmiştir. Romanın ana çerçevesini oluşturan karakterler ise şu şekildedir: İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz’dır. Romanda iki ayrı düzlemde iki ayrı zaman anlatılmaktadır. Roman …

  Huzur Romanı ve Ahmet Hamdi Tanpınar Devamı »

 • Yunus Emre ve Şiirleri
  Yunus Emre ve şiirlerini anlayabilmek için onun şiirlerini okuyup tahlil etmenin yanında yaşadığı dönemi de bilmek ve kendisini dönemiyle ilişkilendirmek oldukça önemlidir. Bu bağlamda ilk önce dönemine genel bir bakış atmak isteriz. Yunus Emre’nin 1238-1328 yılları arasında yaşadığı araştırmacılar tarafından kabul gören bir tarihtir. Ancak bu tarih kabul görse de hala tartışmaya açık bir konudur. …

  Yunus Emre ve Şiirleri Devamı »

 • Hikayelerdeki Şahmeran Gerçek Mi?
  Şahmeran kimdir? Şahmeran Gerçek mi? Şahmeran’ı görenler? Şahmeran’ın Gerçek Fotoğrafı? Şahmeran’ın Hikayesi? Şahmeran’ın Gerçek Yüzü? Şahmeran’ın Dostu? Şahmeran’ın Mezarı? Şahmeran yılanların hükümdarı olarak bilinen, bedenin yarısı insan diğer yarısı yılan olan ve binlerce yıl önce yaşamış mistik bir yaratıktır. Şahmeran’ın Hikayesi’nin Tarihsel Süreci Şahmeran’ın hikayesi binlerce yıl öncesinden günümüze gelene kadar orijinalliğini yitirmiştir. Kulaktan kulağa …

  Hikayelerdeki Şahmeran Gerçek Mi? Devamı »

 • Franz Kafka Kimdir? Kafka’nın Hayatı, Eserleri
  Franz Kafka temmuz 1883 yılında Prag’da yer alan Eski Kent Meydanı civarında dünyaya geldi. Moda ürünleri satan ve yaklaşık olarak on beş kişinin çalıştığı dükkanı işleten Yahudi asıllı Julie ve Hermann çiftinin altı çocuklarından en büyüğüydü Kafka. Babası Hermann Kafka (1854-1931), Osek’te dini geleneklere göre kasaplık yapan Jakop Kafka’nın dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi …

  Franz Kafka Kimdir? Kafka’nın Hayatı, Eserleri Devamı »

 • Saatleri Ayarlama Enstitüsü
  Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılmıştır. Bu yazımda Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılan Saatleri Ayarlama Enstitüsündeki en önemli noktaların neler olduğuna, eserdeki kahramanın gelişim ve dönüşüm evrelerine, kahramanların ve hikayenin arkasına yerleştirilen ana düşünceye değineceğim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında yaşananları Hayri İrdal’ın anıları olarak okuyoruz. Hayri İrdal hikayesini anlatmaya çocukluğundan başlıyor. Geçmişten başlayarak …

  Saatleri Ayarlama Enstitüsü Devamı »

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top