Osmanlılar Üzerine

Osmanlılar Üzerine

Osmanlılar üzerine konuşacağımız bu yazımda, sizlerle Osmanlıların kuruluş döneminin şartlarını ele alacağız. Hayırla okuyunuz.

Oğuz Han’ın soyundan gelen Kayılar, birliklerini sağladıkları vakit ata topraklarından kalkarak uç topraklara yönelmişlerdir.

Mukadderat… Dönemi şöyle bir ele aldığımızda; Anadolu Selçukluları yükselme dönemini yaşasa da Sultan Alâeddin’den sonra Selçukluları hiçte iyi günler beklemiyordu. Satılmış emirler ve daha da kötüsü Moğol belası kapıdaydı.

İleride Osmanlılar olarak cihanı titretecek olan Kayılar, yaylak ve kışlak derdiyle göç halindeydiler. Ta ki Selçukilerin dağılmasından sonra uç beyliğini devam ettiren Ertuğrul Bey’in sonsuz hayalleri ile buluşana kadar. Kayıları artık daha çetrefilli yollar bekliyordu.

Türklere kucak açmış ve Türkler tarafından ihya edilmiş Anadolu’da artık Moğol atları tepişiyordu. Türkler ile Moğollar rivayete göre kardeş kavim sayılsalar da; Türkler gittikleri yere adalet, merhamet ve şefkat götürürken Moğollar gözyaşı ve yıkım götürüyordu.

Her kavme yaratılışta belirli özellikler verilmiştir. Türklere de yıkılanı yeniden yapmak, adalet ile hükmetme özellikleri verilmiştir. Bu özelliği ile Türkler, yağma ve yıkım topluluğu olan Moğolları bile merhametleriyle dize getirmiş ve çoğunun Müslüman olmasına sebebiyet vermiştir. Caca Bey, Olcaytu Han, Uldız Hatun, Balagay Hatun… Gibi büyük isimler İslamiyet ile tanışarak Anadolu’da nice eserler vermişlerdir. (Yorumlarınız doğrultusunda bir başka yazımda sizlerle Müslüman Moğolları ele alabiliriz.)

Türk Devletsiz Kalmaz

Gelelim ileride Osmanlılar namı ile bilinecek Kayılara. Selçukilerin otorite boşluğundan faydalanan Doğu Roma İmparatorluğu, tekfurları ile yavaş yavaş Türk beylikleri üzerine yağmalar düzenlemeye başlamıştı. (Bu yağma hareketlerinden en çok nasibini alan Kayılar olmuştu diyebiliriz.) Diğer yandan doğudan Moğol noyanları, Anadolu’da Türk obalarını haraca bağlayarak türlü yıkım faaliyetleri yürütüyorlardı.

Şark ile garp arasında sıkışan Türklerin umudu Kayılar olmuştu. İleride Osmanlılar olarak bilinecek olan Kayılar, diğer Türk obalarıyla beraber teşkilatlanarak bir yandan küçük Doğu Roma kalelerini düşürürken diğer yandan Moğol akınlarını önlüyorlardı.

Kayılar, Ertuğrul Gazi’nin sancağını Kara Osman Bey’in kuşanması ile devletleşme yoluna giderek Orhan Bey zamanında devlet teşkilatını yavaş yavaş yerine oturtmuşlardı. Teşkilatlanan devlet ile fetihlere aralıksız devam eden Kayılar, artık Avrupa’yı titreten; mazluma umut, zalime korku olan Osmanlılar diye anılmaya başlamışlardı…