Osmanlı, Aşılamamış, Anlaşılamamış İmparatorluk

Osmanlı İmparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğu
Puan Ver

Osmanlı İmparatorluğu, aşılamamış ve dahi anlaşılamamış bir devlettir. Günümüzde üzerinde tartışmaların halen devam ettiği Osmanlı imparatorluğunun nasıl bir devlet olduğunu, dünya siyasetindeki yerini siz değerli okurlarıma kalemimin yettiğince anlatmaya çalışacağım.

Osmanlı Anadolu’da, özellikle Türkistan mayasıyla mayalanmış Anadolu’da kurulmuş; kendinden önceki başat devlet olan Selçukluların ve dahi ilerleyen yıllarda diğer devletlerin mirasını üzerine alarak büyümüş bir cihan imparatorluğudur. Okullarımızda, iş yerlerimizde veyahut her türlü ortamda Osmanlı’dan bahsedilirken yalnızca; at üstünde sefer yapan, harem, hain paşalar gibi konuların üzerinde durulması, bizlerin nasıl bir mirasa sahip olduğumuzun anlaşılmadığı manasına gelmektedir.

Osmanlı, elbet seferler düzenlemiş, çeşitli entrikalara maruz bırakılmış bir devlet olsa da dünya siyasetindeki yeri yüzyıllarca değişmemiş bir imparatorluktur. Tabi imparatorluk derken Prof. Dr. Hüseyin Muşmal hocamızın deyimiyle; emperyal kökünden gelen imparatorluk değil de bir kültür birikimine sahip olan devlet gözüyle Osmanlı’ya bakmalıyız.

Orhan Gazi döneminde bir devlet konumu kazanmış Osmanlılar, II. Mehmed (Fatih) döneminde imparatorluk statüsüne yükselmiş önce iki kıtada daha sonrasında I. Selim (Yavuz) dönemindeyse üç kıtada söz sahibi olmaya başlamıştır. Tabi halifeliğin Türklere geçmesiyle liderlik; kızıl elma anlayışının yanında i’la-yı kelimetullah’ın eklenmesiyle güç kazanmıştır. Burada şundan bahsetmekte fayda var; Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle i’la-yı kelimetullah davası, kızıl elma anlayışına eklenmiştir. Lakin unutulmamalıdır ki Osmanlı’da bu iki güç birleşerek devlet politikası haline gelmiştir. Diğer Türk- İslam devletlerinde bu anlayış yok mudur? Elbette vardır ancak halifelik başka bir devlette olduğu için Osmanlı öncesi Türk devletlerinin yalnız İslam’ın koruyuculuğunu üstlenme vazifesi vardı.

Türk Milletinin Altın Çağı Osmanlı İmparatorluğu

Özellikle I. Süleyman (Kanuni) dönemi ve sonrasında tüm Türk ve Müslümanların koruyucusu ve kollayıcısı olan Osmanlılar, cihanın başat gücü olmuştur. Hazar’dan Tuna boylarına; Sahra çöllerinden Şimal topraklarına kadar büyük bir coğrafyaya sahip olan devlet, dünyaya nizam vermiş dolaylı olarak diğer milletleri kültürüyle etkilemiştir. Nerede bir Türk’ün, Müslüman’ın başı sıkışsa her daim yardım göndermekten çekinmemiştir. Hint deniz seferleri olsun, Açe Sultanlığına gönderilen büyük yardımlar olsun daha adını sayamayacağımız destekleriyle sadece şark üzerine değil garp üzerinde mazlum gayrimüslimlerin de savunucusu olmuştur. Ek olarak; İrlanda’ya gönderilen yardımlar, Endülüs’e gönderilen yardımlar hepsi Osmanlı’nın ne derece bir devlet olduğunu bizlere kanıtlamaktadır.

Günümüzde anlatılagelenlere bakıldığında Osmanlı, Kanuni’den sonra çökmeye başlamış bir devlettir denir. Halbuki bu, bila kaydu şart yanlıştır. Yıl 1795-96 şimdilerin dünya gücü saydığı ABD, Trablus antlaşmasıyla Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’ye vergi ödemeye başladı. Sultan Abdülaziz döneminde Osmanlı donanması dünya sıralamasında ilk 5’te idi. Osmanlı, Yahudileri bile Endülüs’te haçlı tehlikesinden kurtaran ve kendi topraklarına kabul eden yüce devlettir. Kurtuluş savaşında İzmir’ e varılmadan evvel Buhara’dan yani Türk dünyasından Türkiye’ye hediye yardımlar ve İzmir Fatihi Emir Timur’un kılıcının gelmesi Osmanlı yıkılsa da izlerinin halen dünya siyasetinde ve gönüllerde yer aldığının göstergesidir. Gönül demişken bugün halen dünyanın çeşitli yerlerinde Osmanlı sultanlarının adına hutbe okutulduğu da unutulmamalıdır. Osmanlı, Türklerin durdurulmuş bir medeniyetidir.

Bugün baktığımızda geçmişi olmayanlar sahte kahramanlarıyla gençlerimizin ve dahi aziz Türk milletinin aklını çelmekte. Özellikle şu hususa dikkat çekmek istiyorum. Yurt dışına gönderilen evlatlarımızın çoğu, oranın kültürünü benimseyip geliyor ve zarardan başka katkısı olmuyor. Bu Tanzimat Döneminden beridir böyle gelmiştir lakin böyle gidemez. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu konuya bir an önce el atılmalıdır. Osmanlı ’nın ve dahi izzetli Türk milletinin bu kültür hazinesini devralan Türkiye’nin; Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu’nun deyimiyle ülkemizin, Türk illerinden gelen öğrencilere kucak açması ve yetiştirip ülkelerine vatanperver, milletperver bireyler olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Ben Bekir Karaca olarak sizlere son olarak şunları söylemek istiyorum; Türk tarihi sayısız kahramanla doludur. Türk evladının sahte kahramanlara ihtiyacı yoktur. Bu yazıyı kaleme alarak siz değerli okurlarımda bir farkındalık oluşturmak istedim. Sizler imparatorluk varisi bireylersiniz. Sokakta yürürken dahi adımlarınız yeri titretsin. Ezilip büzülmeye mahal yok.  Nice yazılarda görüşmek duasıyla. Yorum yapıp paylaşıp destek vermeyi ihmal etmeyiniz. Şimdiden teşekkür ederim.

 • Osmanlı, Aşılamamış, Anlaşılamamış İmparatorluk
  Osmanlı İmparatorluğu, aşılamamış ve dahi anlaşılamamış bir devlettir. Günümüzde üzerinde tartışmaların halen devam ettiği Osmanlı imparatorluğunun nasıl bir devlet olduğunu, dünya siyasetindeki yerini siz değerli okurlarıma kalemimin yettiğince anlatmaya çalışacağım….
 • Kudüs İslamındır!
  Kudüs, inanların ve son hak din İslam’ın miraç şehri… Bugün Kudüs’te yapılan zulme sessiz kalabiliyorsak düşman kendi topraklarımıza girdiğinde de sessiz kalacağımız anlamına gelir. Günümüzde Türkiye’de ve dünyada bir grup…
 • Arap İsyanı (Ümmet ve Millet)
  Arap İsyanı, Ümmet mi millet mi, ümmetin birliği, ümmetin lideri! Yakın ve görece uzak tarihimizin gündeminden hiç çıkmayan ancak her seferinde tarihsel gerçekliklerin hep dışında dillendirilen o büyük söylemler. İslam…
 • Hezimet
  İslam Alemi’nin ve İslam Alemini müdafaa eden aziz Türk Milleti’nin en büyük hezimeti birinci cihan harbinin ardından olmuştur. Bu hezimet, geçmişteki yenilgiler gibi sadece askeri safhalarda olmamıştır. Türk Milleti, Türkistan…
 • Yerli Aşı Ne Zaman Çıkacak?
  Hangi aşıyı olmalıyım ya da yerli aşı ne zaman çıkacak? Şu sıralar gündemimizdeki en önemli konulardan biri haliyle. Tüm dünyada da bu konu en önemli gündem iken konuya ortaya çıkan…
 • Türk Büyüklerinin İllüstrasyonları Murat Kara’dan
  Grafik tasarım ile uğraşan, araştırma görevlisi Murat KARA tarafından yapılan “Türk Dünyası Büyükleri” isimli illüstrasyon çalışması ile tarihteki Türk büyüklerinin illüstrasyon halinde görünüşlerini inceleyebilirsiniz. Alp Arslan Türk büyüklerinin illüstrasyonları: Farabi Fatih…
 • Libya’da Neler Oluyor?
  Libya’da Son Durum Libya zengin petrol kaynakları ve akdeniz’deki gelişmelerle önem kazandı. Artık bir çok ülke Libya’da söz sahibi olabilmek için harekete geçmişti. 20 Ekim 2011’de Muammer Kaddafi’nin ölümüyle oluşan…
 • İslam Dünyası Dağınık Siyonizm Hedefine İlerliyor!
  Tarihçi Mehmet IŞIK “İslam Dünyası Dağınık Siyonizm Hedefine İlerliyor!” şeklinde açıklamalarda bulundu.
 • Sözde Soykırım Yalanı
  Biz Asya ve Avrupa Kıtalarını birbirine bağlayan Anadolu yarımadasında yaşayan ve dünya genelinde 300 milyonu aşkın nüfusu ile Türk Milleti’nin ta kendisiyiz. Köklü tarih ve sanat mirasıyla dünyanın, yüzü ak…
 • Küresel Sermayenin Baronları Nelerdir?
  Devletleri ordular kurar ve ordular yıkar ordular ise para ile kurulur. küresel sermaye dünyayı finanse eder dili, dini ve milleti yoktur. Taraf tutmaz zira taraf bizzat kendisidir. Bu kirli sermaye…
 • 50 yıl önce Maraş’a ‘Kahraman’ unvanı verildi
  Maraş, Kurtuluş Savaşı sırasında şehir halkı ile birlikte topyekun bir direniş göstererek çevre vilayetlerinin de yardımına koşması toplumda büyük bir takdirle karşılanır. Kurtuluş Savaşı sonrasında Maraş’a bir yazı gönderilerek Milli…
 • Osmanlı Arşivine 1.600’den Fazla Defter Kazandırıldı
  Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından yürütülen tasnif çalışmalarıyla Osmanlı arşivine kazandırılan defterler, Fatih Sultan Mehmet’ten Osmanlı’nın son padişahı Sultan Vahdettin dönemine kadar uzanıyor. Anadolu Ajansına göre; Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca…
 • Feminizm: Kadınların Haklı Mücadelesi Mi?
  Feminizm Nedir? Ne Değildir? Feminizm kadınlara ekonomik, siyasal, hukuki ve diğer alanlarda erkeklerle eşit haklar sağlamayı amaçlayan bir ideolojidir. Latince ‘’kadın’’ anlamına gelen ‘femina’’ kelimesinden türeyen feminizm kavramı ilk kez…
 • Anadolu’da Tasavvuf
  Tasavvufun kelime anlamı, yün elbise giyen sufî, sof, Allah ilmi için uğraşan düşünürdür. Tasavvuf kaynağını Hicrî ll. asırda, Miladî 750 yılları civarında Şam’da Ebû Haşim adlı sufî bu hareketi oluşturmuştur….
 • Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Sahiplerine Kavuştu
  Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Sahiplerine Kavuştu İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri‘nin, kültüre ve sanata hizmet ederek Türk medeniyetinin sürekliliğine önemli katkılarda bulunan, dünyada kültür…
 • Lübnan Ahalisinin Osmanlıya Vefası
  Lübnan’ın Trablusgarp kentinde yaşayan Araplar, bir protesto gösterisi daha düzenleyerek Osmanlı Devleti hakkında skandal görüşlerini dile getiren Cumhurbaşkanları Avn’a “Osmanlı işgalci olsaydı şimdi Türk konuşuyor olurduk. Biz Abdulhamid Han’ın torunlarıyız!”…
 • Geçmişten Günümüze İstanbul Depremleri
  Geçmişten Günümüze İstanbul Depremleri tarih sayfalarında önemli bir yer tutar. Tarih sayfalarında bu konuyla alakalı düzinelerce bilgi ve belge bulunmaktadır. Depremler medeniyetlere ve toplumlara en çok etki eden doğal afetlerden…

Similar Posts

6 Comments

  1. Rica ederim. Sizlere bir faydamız dokunduysa ne mutlu. Yeni yazılarım için takipte kalabilir geçmiş yazılarımı okumak için sitemizde yer alan profilime bakabilirsiniz. 🙂

 1. Ne zamandır web sitelerim için aradığım içeriği sonunda buldum. Bu kadar detaylı ve net açıklama için teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir