Osman Gazi’nin Oyun İçinde Oyunu Kıssası

Osman Gazi’nin her geçen gün bölgesinde (günümüz Marmara bölgesi) güçlenmesi, bölgede bulunan tekfurları (Doğu Roma Valileri) rahatsız etmeye başlamıştı. Doğu Roma tekfurları, Kara Osman Bey‘i bir an önce öldürmek istemekteydi. Lakin diğer tekfurlar, Belekoma (Bilecik) tekfuru olmadan bu işi beceremeyeceklerine inanıyordu. Bilecik tekfuru diğer tekfurların gayretini görünce bu olaya el atmak istemiş ve Osman Gazi’yi oğlunun Yarhisar tekfurunun kızı ile olacak düğününe davet etmişti. Bilecik tekfuru, Osman Gazi’yi öldürme fikrini Harmankaya tekfuru Kösemihal’e anlattı. Bunun üzerine Kösemihal, sevdiği ve dost bildiği Kara Osman Bey’i bu konuda haberdar etti.

Osman Gazi'nin
Osman Gazi (Temsili)

Oyun Başlıyor

Osman Gazi her yaz yaylaya çıkarken fazla eşyalarını Bilecik tekfuruna emanet ederdi. Dönüşte ise ona türlü hediyeler getirirdi. O günlerde Osman Gazi’ye bir düğün daveti gelmişti.

Osman Gazi ”Her yıl zahmetimizi çekmişlerdir. Bu yıl da çeksinler. Anamın ve benim eşyalarımı yine kaleye gönderelim. Yakında yaylaya gideceğiz. Her zaman olduğu gibi eşyamız onun himayesinde olsun; ta ki biz düşmandan emin olup düğün hizmetinde olalım. Hem kaynanam ve hatunum, tekfurun anası ile buluşmak tanışmak istermiş. Eğer müsaade buyururlarsa onları da düğüne götürelim.” Diye haber gönderdi.

Doğu Roma tekfuru ” Türk‘ün avradı ve oğlanı, malı ve rızkıyla elime geçiyor.” Diye sevindi.

Ayrıca; Bilecik tekfuru, Kösemihal’i gönderip düğün gününü ve Osman Gazi’nin göç kervanı ile gelebileceği vurgusunu da yapmıştı. Bunun üzerine Kara Osman Bey ”Bizim halkımız açıklık yere alışmıştır. Bilecik dar yerdir. Düğünü genişçe bir yerde yapsınlar!” Diye bir haber daha gönderdi.

Bilecik tekfuru, Osman Bey’in isteğini kabul etti ve Çakırpınarı mevkiini düğün için seçti.

Sessiz Kurt Kapanı

Kara Osman Bey, kendisine yapılacakların farkındaydı. Alplerini keçelere sarıp öküzlere yüklemiş ve Bilecik’e göndermişti. Öküzleri hatunlar çekiyordu. Çünkü Bilecik tekfuru Türklere güvenmiyordu. Ayıca kaleye Türklerden bir erkeğin girmesini ve otoritesinin sarsılmasını istemiyordu. Ama bilmiyordu ki gerektiğinde Türk hatunu da bir alp idi. Kadınlar akşam vakti Bilecik surlarından içeriye girdi. Bilecik hisarlarında muhafız birlikleri çok azdı. Neredeyse herkes düğüne gitmişti. Binaenaleyh askerlerde düğün yerini korumak için Bilecik kalesinde az bir savunma birliği bırakmıştı.

Gece vakti keçeye sarılan Alpler meydana çıkmış ve kale içten muhasara edilmeye başlanmıştı. Muhasara kısa sürmüş ve Bilecik teslim olmuştu. Osman Gazi ise bir miktar maiyeti ve Kösemihal ile düğün yerine geldi. Tekfur, Osman Bey‘i karşıladı ve düğün daha da canlılıkla devam etti. Lakin bu canlılık pek uzun sürmedi. Çünkü Bilecik’in düştüğü haberi tekfura iletilmişti. Osman Gazi ani bir manevra ile önceden tertiplenmiş Çakırpınarı mevkiinin ötesinde bulunan Alplerine doğru yöneldi. Osman Bey’i tek zanneden ve peşine düşen Roma askerleri ileride Türk birlikleriyle karşılaşınca çetin bir savaş gerçekleşti. Savaş sonunda Kara Osman Bey, tekfur ve askerlerini yerle yeksan etti.

Sözün özü; Bilecik, Kara Osman Bey’in zekası ile Türk yurdu olmuştur.

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bir başka yazımda buluşmak duası ile…

 • Kaynakça
 • Cezar, a.g.e. ,s. 57-58
 • AKKOÇ, ALİM BAKİ, PADİŞAH KISSALARI, S. 19-20

  1. Furkan ZEYBEK 24 Aralık 2020
   • Bekir KARACA 26 Aralık 2020
  2. Ahmet 24 Aralık 2020
  3. Safi 26 Aralık 2020
   • Bekir KARACA 26 Aralık 2020
  4. Umut 26 Aralık 2020
  5. Pingback: Hezimet - Köşe - Belgelerle Tarih 20 Eylül 2021

  Yorumunu ekle