|

Oryantalizm ne demektir?

Puan Ver

Oryantalizm, Batı dünyasının Doğu’yu, özellikle Orta Doğu ve Asya’yı nasıl algıladığı ve temsil ettiği ile ilgili bir kavramdır.

Oryantalizm, Batı dünyasının Doğu’yu, özellikle Orta Doğu ve Asya’yı nasıl algıladığı ve temsil ettiği ile ilgili bir kavramdır. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa’da popüler olan bu yaklaşım, genellikle Doğu kültürlerini egzotik, mistik ve geri kalmış olarak tasvir eder. Bu görüş, Batı’nın kendi kültürünü üstün gördüğü bir bakış açısından kaynaklanır ve sıklıkla yanıltıcı ve tek taraflı bir perspektif sunar.

oryantalizm-ne-demek-ne-anlama-gelmektedir

Oryantalizm örnekleri:

  1. Edebiyat ve Sanat: 19. yüzyıl Avrupa ressamları, Doğu’yu egzotik, gizemli ve erotize edilmiş bir şekilde resmetmiştir. Örneğin, Jean-Léon Gérôme’un “Haremde Banyo” gibi eserleri.
  2. Edebi Eserler: Gustave Flaubert’in “Salambó” adlı romanı, tarihsel ve kültürel gerçekliklerden ziyade egzotik ve fantastik unsurlarla Kuzey Afrika’yı tasvir eder.
  3. Politika ve Tarih: 19. yüzyıl İngiliz ve Fransız kolonyalizmi, Doğu halklarını medenileştirmek ve onlara “daha iyi” bir yaşam tarzı sunmak amacıyla giriştiği iddiasıyla Doğu ülkelerini işgal etmiştir. Bu, Oryantalizmin politik bir yansımasıdır.

Oryantalizm, Edward Said’in aynı adlı eserinde eleştirel bir şekilde incelenmiştir. Said, bu yaklaşımın Batılı güçlerin Doğu üzerindeki egemenliklerini meşrulaştırmak için kullandıkları bir araç olduğunu savunur. Oryantalizm, günümüzde hâlâ Doğu ve Batı arasındaki ilişkilerde etkisini gösteren bir olgudur.

oryantalizm-ne-demek-ne-anlama-gelmektedir

Kitaptan bir örnek vermek gerekirse; Prof. Dr. İbrahim Kalın, Ben Öteki ve Ötesi isimli kitabının 18. sayfasında oryantalizm kelimesini “İslâm’ı Batı’nın dünyeviliğinin ve Doğu’nun mistisizminin ötesinde gören Müslüman düşünürler, bu manada hem oryantalizme hem de oksidentalizme karşıdırlar.” şeklinde kullanmıştır.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir