|

Oksidentalizm ne anlama gelmektedir?

Puan Ver

Oksidentalizm, genellikle Doğu’da Batı’yı, yani Avrupa ve Kuzey Amerika’yı anlamlandırma ve yorumlama biçimlerini ifade eder.

Oksidentalizm, genellikle Doğu’da Batı’yı, yani Avrupa ve Kuzey Amerika’yı anlamlandırma ve yorumlama biçimlerini ifade eder. Bu terim, Batılı toplumların, değerlerinin ve kurumlarının dışarıdan nasıl algılandığını ve çoğu zaman eleştirel bir bakış açısıyla nasıl tasvir edildiğini kapsar. Oksidentalizm, Oryantalizmin bir nevi tersi olarak düşünülebilir. Burada da benzer şekilde, karşı taraf hakkında genelleme yapma ve basitleştirme eğilimleri görülür.

Oksidentalizm örnekleri:

  1. Edebiyat ve Sinema: Bazı Asyalı ve Orta Doğulu yazarlar ve film yapımcıları, Batı’yı materyalist, ruhsuz ve ahlaki değerlerden yoksun bir toplum olarak tasvir eder. Bu tür eserler, Batı yaşam tarzının yüzeyselliğini ve bireyciliğini vurgular.
  2. Politik Söylem: Bazı Doğu ülkelerindeki politik liderler, Batı’yı kültürel ve politik emperyalizm ile ilişkilendirir. Batı’nın diğer ülkelerin iç işlerine müdahalesi ve kültürel değerlerini yayma çabaları eleştirilir.
  3. Akademik Çalışmalar: Akademisyenler, Batı’nın tarihsel ve kültürel evrimini eleştirel bir perspektifle inceleyerek, Batı’nın kendi iç çelişkilerini ve sorunlarını vurgulayabilirler. Örneğin, Batı’nın özgürlük ve eşitlik iddialarının gerçekte nasıl uygulandığına dair analizler.

Kitaptan bir örnek vermek gerekirse; Prof. Dr. İbrahim Kalın, Ben Öteki ve Ötesi isimli kitabının 18. sayfasında oryantalizm kelimesini “İslâm’ı Batı’nın dünyeviliğinin ve Doğu’nun mistisizminin ötesinde gören Müslüman düşünürler, bu manada hem oryantalizme hem de oksidentalizme karşıdırlar.” şeklinde kullanmıştır.

Oksidentalizm, genellikle Batı’nın küresel güç ve etki konumuna bir tepki olarak gelişmiştir. Bu bakış açısı, Batı’nın kültürel, ekonomik ve politik pratiklerine dair eleştirileri içerir ve Batı dışı toplumların kendi kimliklerini ve değerlerini nasıl inşa ettiklerini anlamamıza yardımcı olabilir. Ancak, Oksidentalizm de tıpkı Oryantalizm gibi, karşı tarafı tek bir kalıba sokma ve basitleştirme riskini taşır. Bu nedenle, her iki kavram da dikkatli bir şekilde ele alınmalı ve genelleme yapmaktan kaçınılmalıdır.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir