Gussa Ne Anlama Gelmektedir?

Gussa kelimesi aslen Arapça bir kelime olup Türkçe, tasa, dert ve keder anlamlarına gelmektedir.

Kelimenin Osmanlıca yazılışı bu şekildedir.

gussa غصه

Divan Edebiyatı şairlerimizden Şeyh Galip’in şiirlerinin dizelerinde;

Yârabbî ne intizârdır bu
Geçmez mi nice rûzigârdır bu
Duysam ki ne şîvekârdır bu
Hep (gussa) vü hârhârdır bu
Vuslat gibi merâmı yok mu
şeklinde geçmektedir.

Yine gussa kelimesi diğer Divan Edebiyatı şairlerimizden Eşrefoğlu Rumi’nin dizelerindeyse;
Yarın (g u s s a) vü gam günlerinde ferah u bî-gam olasın 
şeklinde yansırken,

Ali Mustafa Efendi’nin dizelerinde ise
Bî-namâzın mürüvveti kem olur
Meclisi mahz-ı (g u s s a) vü gam olur 

gussa

Dağa düşer kül eyler,
Gönüllere yol eyler,
Sultanları kul eyler,
Cüretli nesnedir aşk.
Kime ki aşk vurdu ok,
(G u s s a) ile kaygı yok,
Yunus Emre

Bir annenin gussaya düşmesinin şiirimize yansıması..
Anası Musa’ya hamile olmış
Ayı güni erişüben togurmuş
Giceyle imiş ol mahın zuhurı
Anası gussaya düşmiş oturı

Kaynak olarak şurayı kullandık.

  • Yorumunu ekle