Müzeyyen ÇIRAK

kafkasya-tarihi-ve-cografyasi

Kafkasya Tarihi ve Coğrafyası

Kafkasya, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında uzanan sıradağların adıdır. Kafkasya bölgesi konumu açısından geçmişten günümüze kadar dünyanın en ilgi çekici bölgelerindendir. Kafkas bölgesi Asya – Afrika – Avrupa kıtalarını birleştirmektedir. Bu çalışmada Kafkasya’nın coğrafyası, tarihi ve kültürü incelenecektir. Kafkas Kavramı Kafkas kavramı ilk defa eski Yunan müelliflerinden Aiskhylos tarafından M.Ö. 490’da yazıldığı bilinen “Zincire Vurulmuş …

Kafkasya Tarihi ve Coğrafyası Devamı »

Osmanli-Soy-Agaci

Osmanlı Padişahları Listesi

Osmanlı Padişahları listesi, Osmanlı Padişahları sıralaması nasıldır? Osmanlı Padişahlarının babaları kimlerdir? Osmanlı Padişahları kaç yıl tahtta kaldılar? Hangi Padişah kaç sene tahtta kaldı? Padişahların mezarları nerededir? Osmanlı Sultanlarının lakapları nedir? Hangi padişah hangi mahlası kullandı? Osmanlı Padişahları nerede doğmuştur? Padişahlar nerede ölmüştür? Padişahların Ölüm nedenleri nelerdi? Okuyucular tarafından son zamanda buna benzer sorular merak edilmektedir. …

Osmanlı Padişahları Listesi Devamı »

Türklerde Misafir

Misafir lügatte, görüşme, ziyâret vb. amaçlarla birinin evine veya bir yere gelen ve geçici olarak kalan kimse, konuk, mihman anlamındadır. Misafir deyince hepimizin aklına birinin bize gelmesi veya bizim birinin evine gitmemiz gelir. Misafir kelimesi müsafir olarakta bilinen Arapça bir kelime olup yolcu anlamına gelmektedir. Bu kelime Türkçe’de konuk anlamını karşılamaktadır. Dini açıdan misafir almak …

Türklerde Misafir Devamı »

Selahaddin Eyyubi Kimdir?

Selahaddin Eyyubi, 1138 senesinde Tikrit’te doğdu. Babası Necmeddin Eyyub’dur. Babası buranın valisiydi. Eyyub, bu tarihte dostu Musul Atabegi İmadüddin’in Zengi’nin isteğiyle Musul’a gitti ve onun hizmetine girdi. 1139’da Zengi, Balebek kentini ele geçirdi ve buraya Eyyub’u vali olarak atadı. Eyyub’un kardeşi Şirkuh’da Zengi’nin komutanları arasına katıldı. 1146 senesinde İmadüddin Zengi vefat edince yerine oğlu Nureddin …

Selahaddin Eyyubi Kimdir? Devamı »

Şah İsmail Kimdir

Şah İsmail Kimdir?

Şah İsmail, 17 Temmuz 1487 tarihinde Erdebil’de dünyaya geldi. Safevi Hanedanının kurucusu ve ilk şahıdır. 1. İsmail olarakta bilinir ve Ebü’l-Muzaffer Bahadır el-Hüseyni unvanıdır. Babasının adı Şeyh Haydar, annesinin adı Alemşah Halime Begüm’ dür. Babası Şeyh Haydar Safevi tarikatının şeyhi olup annesi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın kızıdır. İsmail’in babası o bir yaşında iken Şirvanşah Ferruh …

Şah İsmail Kimdir? Devamı »

Birinci Kosova Savaşının Önemi Nedir? Birinci Kosova Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir

Birinci Kosova Savaşının önemi nedir? Savaş kimler arasında, nerede ve nasıl meydana geldi? Birinci Kosova Savaşının nedenleri ve sonuçları neler? Savaş düzeni nasıldı? Birinci Kosova Savaşının nedenini şu şekilde belirtebiliriz. 1388 kışında Kavala Şahin Paşa’nın komutasında bulunan Osmanlı birlikleri Ploşnik mevkinde yenilgiye uğramıştı. Hristiyanların 1371 tarihinden sonra Türklere karşı kazandığı ilk büyük zafer olarak düşünülebilir. …

Birinci Kosova Savaşının Önemi Nedir? Birinci Kosova Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir Devamı »

Mimar Sinan

Mimar Sinan Kimdir ?

Mimar Sinan’ın ailesi ve doğum tarihi ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Sinan çocukluğundan beri Türkçe konuşan bir aile çevresinde büyümüştür. Muhtemelen Karamanlı cemaatine mensuptur. Mimar Sinan Yavuz Sultan Selim’in devşirmesidir. Sinan’ın hangi tarihte devşirildiği bilinmemektedir. 22 yaşında İstanbul’a geldiği kabul edilmektedir. Bu durumda 1491 yılından önce doğduğu kabul edilir. Eğitim Hayatı Mimar Sinan’ın eğitim …

Mimar Sinan Kimdir ? Devamı »

Harun Reşid

Harun Reşid Kimdir?

Harun Reşid, 786-809 tarihleri arasında Abbasi Halifesi olup Abbasiler hanedanından en çok tanınan kişi olmuş ve Abbasilere en ihtişamlı dönemleri yaşatmıştır. Halife Harun, 763 yılında ya da 766 yılında günümüz İran sınırları içerisindeki Rey şehrinde dünyaya geldi. Babası Halife Mehdi-Billah, annesi Yemenli cariye Hayzuran bint Ata‘dır. Harun, Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in amcası Hz. Abbas’ın yedinci …

Harun Reşid Kimdir? Devamı »

Deliler

Deliler: Osmanlı’nın Cesur Süvarileri

Deliler hakkında bahsedeceğimiz yazımıza geçmeden önce bazı tanımlardan bahsetmek yerinde olacaktır. Deliler, Osmanlı ordusunun askeri sınıflarından birini oluşturmaktadır. Osmanlı ordusu iki kısma ayrılmaktadır. Merkez kuvvetleri ve eyalet kuvvetleri olmak üzere. Bizim de bu yazımızda ele alacağımız Deliler, Osmanlı ordusunun eyalet kuvvetlerinde yer almaktadır. Deli kelimesi sözlükte, akli dengesini kaybetmekten ötürü kendisine ve çevresine karşı zararlı …

Deliler: Osmanlı’nın Cesur Süvarileri Devamı »

İbnü'l-Esir

İbnü’l-Esir: İzzeddin Kimdir?

İbnü’l-Esir adı, aslen Ceziret İbn Ömer (Mardin /Cizre)’ li üç kardeş tarafından kullanılmıştır. Bu üç kardeşte birer ilim insanıdırlar. En büyük kardeş Mecdüddin, hadis alanında çalışmalar yapmıştır. Ortanca kardeş yani bizim burada bahsedeceğimiz İzzeddin, İslam dünyasının en büyük tarihçileri arasında yer almaktadır. En küçük kardeş olan Ziyaeddin ise edebiyat alanıyla meşgul olmuştur. Bu üç kardeş, …

İbnü’l-Esir: İzzeddin Kimdir? Devamı »

Sultan Muhammed Alparslan

Muhammed Alparslan: Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı

Muhammed Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarıdır, ilki Tuğrul Bey yani Alparslan’ın amcasıdır. 1064-1072 Alparslan’ın saltanat yıllarıdır. Horasan Meliki olan Çağrı Bey’ in oğludur. Doğum tarihi yüksek ihtimalle 20 Ocak 1029’dur. 1049 tarihinde Karahanlılar’a karşı zafer kazandı. 1058 yılında Gazneliler’e karşı zafer kazandı. 1059 senesinde Çağrı Bey vefat etti. Babası ölünce Horasan Meliki Alparslan oldu. …

Muhammed Alparslan: Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Devamı »

Türklerde Çadır Geleneği

Türklerde çadır bahsine geçmeden önce çadır kavramının anlamını söylemek yerinde olacaktır. Çadır, barınmak amacıyla yere çakılmış kazıklara keçe, kalın bez, kıl dokuma ya da deri gerilmesiyle açık havada kurulan kolayca sökülüp taşınabilen barınaktır. Türklerin çeşitli lehçelerinde çatur, çatır, çaçırt, çaşır gibi birçok millet tarafından türkçe telaffuzları olsa da kelimenin etimolojisi kesin olarak bilinmemektedir. Tarih boyunca …

Türklerde Çadır Geleneği Devamı »

Barbaros Hayreddin Paşa (Hızır Reis) Kimdir?

Barbaros Hayreddin Paşa ‘nın 1478 tarihinde doğduğu tahmin edilmektedir. Babası Yakub adında bir sipahidir. Dört kardeşin en küçükleridir (Oruç Reis, İshak Reis, İlyas Reis). Asıl adı Hızır (Hızır Reis) olmasına rağmen o Barbaros ve Hayreddin lakablarıyla ün salar. Hızır Reis’e Hayreddin lakabını Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim koymuştur. Barbaros adı ise ağabeyi Oruç Reis’e havuç …

Barbaros Hayreddin Paşa (Hızır Reis) Kimdir? Devamı »

Fitre Nedir? Fitre Kimlere Verilir? 2023 Fitre Ne Kadar?

Fitre nedir? Fitre kimlere verilir? 2023 fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Fitre nasıl hesaplanır? Fitrenin hükmü nedir? Sadaka nedir? Sadaka kimlere verilir? Sadaka çeşitleri? Sadaka-i cariye nedir? Sadaka taşı nedir? Fitre Nedir? Fitre lügatte, yaratmak anlamındaki fatr kökünden türeyen fıtr sözcüğü orucu açmak manasında olup Türkçe’de fitre biçiminde kullanılmaktadır. Sadaka-i fıtr ya da …

Fitre Nedir? Fitre Kimlere Verilir? 2023 Fitre Ne Kadar? Devamı »

İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak 2023? İlk İftar Hangi Gün?

İlk oruç ne zaman tutulacak 2023? İlk İftar Hangi Gün? Oruç Kimlere Farzdır? Orucun Farzları Nelerdir? Orucun Sünnetleri Nelerdir? Orucun Faydaları Nelerdir? Orucun Fidyesi Ne Kadar 2023? Orucu Bozan Durumlar Nelerdir? Orucu Bozmayan Durumlar Nelerdir? Orucun Çeşitleri Nelerdir? Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler? Oruç Ne Zaman Bitiyor? Oruç İle İlgili Ayetler Hangileri? Oruç İle İlgili …

İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak 2023? İlk İftar Hangi Gün? Devamı »

Kölelik Kavramı ve Köle Ticareti

Kölelik, sıradan kesim insanlardan ziyade, savaşlar nedeni ile yurtlarını kaybedip esir düşen, üst zümrenin elinin altında çalıştırdığı, hayatta kalma mücadelesi veren iş gücü sınıfıydı. Köle, şahsi ve dini görevlerinde hür insanla aynıyken sosyal görevlerinde farklı durumdaydı. Çünkü köle hukuki olarak mal-eşya sayılmaktaydı. Köle kelimesi Türkçe’de köle, kul, bende, halayık, esir, cariye* ve odalık* kelimeleri ile …

Kölelik Kavramı ve Köle Ticareti Devamı »

Cariye kimdir? Cariyenin Görevleri Nelerdir?

Cariye diğer bir ifadeyle halayık, akçe ile alınıp satılan hizmetçi kız veya harpte esir düşen ve sahibinin malı sayılan kız ya da kadındı. Kısaca kadın köle demektir. Cariye anlamında kullanılan diğer kavramlar, fetiyye (genç kız, kadın hizmetçi ve cariye), eme (köle kadın) ve hadime (kadın hizmetçi) ‘dir. Cariyeler kullanım yetkileri sahiplerinde bulunan mal sayılırlardı. Cariyeler …

Cariye kimdir? Cariyenin Görevleri Nelerdir? Devamı »

Osman Gazi ‘nin Soy Ağacının Dayandığı Son Halka

Osman Gazi ‘nin nesebinden bahsetmeden önce konuya ilişkin bir kaç söz etmenin yerinde olacağını düşündük. Büyük Selçuklular Anadolu’yu istila etmeye başladıklarında kendilerine tabii aşiretleri parça parça farklı tarihlerde ayrı ayrı Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleştirilmişlerdir. Bu yerleştirilen aşiretlerin arasında Osmanlı Beyliği’ni kuran Kayı Boyu’da yer almaktadır. Kayı kelimesinin manası muhkem, kuvvet ve kudret sahibi anlamındadır. Damgası …

Osman Gazi ‘nin Soy Ağacının Dayandığı Son Halka Devamı »

Türk Dilinde Melalin anlamı

Türk Dili Üzerine Değerlendirme

Türk Dili Üzerine değerlendirme isimli bu yazımızda Türkçemizin ve dilin kültür üzerindeki etkilerine değindik, konuya başlarken Mehmet Kaplan hocanın dil tanımına yer vermeyi uygun gördük. İyi okumalar. Dil, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli bir antlaşma sistemi, kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık, seslerden örülmüş bir yapı, toplumsal bir kurumdur. Dil bir milletin …

Türk Dili Üzerine Değerlendirme Devamı »

Sencer : Son Büyük Selçuklu Hükümdarı

Sencer b. Melikşah, 5 Kasım 1086’da Sincar‘da doğmuştur. Türkçe de saplamak, sançmak anlamına gelen Sancar adı verilmiştir. Bu isim sonradan Sencer şeklini almıştır. Kaynaklarca Sencer adını doğduğu yerden dolayı aldığı da ileri sürülmüştür. Daha altı yaşında iken babasını kaybetmiştir. Meydana gelen taht kavgalarından dolayı gereken eğitimi alamamıştır. Lakin küçük yaştaki azmiyle askeri ve idari meselelerle …

Sencer : Son Büyük Selçuklu Hükümdarı Devamı »

Scroll to Top