Allah Dostlarına Korku Yoktur. İlahi Adalet

Sevgili belgelerle tarih okurları bugün yazımda dünyevi meselelerden değil manevi, ilahi meselelerden bahsetmek istiyorum.

zira içinde bulundugumuz günlerde maneviyata ve ilahi düşüncelere olan sevgi giderek azalmış dünyevi ve geçici sıkıntılar gözümüzde dallanıp budaklanmış.

şairin dedigi gibi “Derdi Dünya Olanın Dünya Kadar Derdi olur.” peki sıkıntılarımızdan nasıl kurtulacagız ? bunun cevabını vermek zor, ancak nasıl başaçıkabiliriz ? bunun cevabı kolay.

Kalpler Ancak Allah’ı Anmakla Huzur Bulur.

Ra’d suresi,28

O halde bize düşen allah’ın dinine sımsıkı sarılmaktır.

Bişr- i Hafi kıssası

kim Allah’a ve Resulüne hürmet ederse allah’ta onu aziz kılar bunun en büyük örneği büyük mutasavvıf Bişr-i Hafi’dir gençliğinde meyhaneden çıkmayan Bişr-i Hafi sarhoşken yolda buldugu kağıdı aldı ve içinde Allah’ın adının yazdığını görünce onu temizleyip evinde yüksek bir yere koydu o gece ismi saidler defterine yazıldı.

Ertesi gün meyhanede içerken yanına büyük bir zat geldi ve ona Allah’ın selamını getirdigini söyleyip Allah’ın ismine hürmet ettiğinden dolayı şanının yüceldiğini söyledi. Neticede büyük veli Bişr-i Hafi oldu.

Sevgili dostlar Rabbimizin bunca vaadi varken inkar edip nimetlerinden feragat etmek akıl ve mantıga ters değilmidir ?

dönüp arkanıza baktıgınızda nice sıkıntıların geride kaldıgını görüyorsunuz o halde bu sıkıntılarında geçici oldugunu hatırlayın ve ebedi olan için çalışın, ebedi olan için çalışan iki taraftada muvaffak olur.

O halde bizlere düşen Allah’ı anmak nimetlerine şükretmek ondan gelen belaya ve nusubetlere sabretmektir.

Unutmayın allah dostlarını asla unutmaz. Muhyiddin İbnü’l – Arabi 1240 senesinde şam’da kalbi para sevgisiyle dolu bir gruba sizin taptıklarınız benim ayaklarımın altındadır, dediğinde onlar ibnü’l arabiyi anlamadılar vefat ettiğinde mezarının üstüne çöp döktüler.

Ancak Yavuz Sultan Selim Şam’a geldiğinde ilk işi mezarı buldurmak ve oraya cami ve türbe yaptırmak oldu.

Daha sonra sizin tapıklarınız benim ayaklarımın altındadır dediği rivayet edilen yeri tespit ettirip orayı kazdırdı ve kazılan yerden bir küp altın çıktı.

Bu olaydan anlayacagınız üzere Allah kullarını çile ile sınar ancak mükafatını kat ve kat fazla verir.

sözlerimi burada bitirirken sizlere şunu hatırlatmak istiyorum en kötü gecenin bile bir sabahı var. esenlikle kalın.

Allah kullarını sınar ve mükafatlandırır.

  • Yorumunu ekle